Reklama
Borzęcin. Remiza powiększona
WYDARZENIA - Borzęcin
piątek, 30 października 2020 23:35

Rozbudowa remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu powoli przechodzi do lamusa historii. Prace wykończeniowe w budynku i jego otoczeniu są na tyle zaawansowane, że odnowiona remiza ruszy w listopadzie br. – To ważna inwestycja, nie tylko dla lokalnej społeczności – przekonuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Jednostka OSP Borzęcin Górny, jako jedyna w gminie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i corocznie bierze udział w kilkudziesięciu akcjach ratowniczych nie tylko na obszarze gminy. Od kilku lat, ze względu na zakup nowego wyposażenia borykała się z problemem braku pomieszczeń do jego magazynowania, garaży dla samochodów i będącej w posiadaniu OSP łodzi oraz odpowiedniego zaplecza. Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego plany w zakresie rozbudowy remizy oraz poprawy dostępności obiektu będącego także siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stają się faktem.

 
Borzęcin. Sytuacja opanowana i stabilna
WYDARZENIA - Borzęcin
środa, 28 października 2020 01:12

Mamy już kilku ozdrowieńców spośród pensjonariuszy oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Oczywiście cały czas monitorujemy sytuację. Jest to bardzo wrażliwa instytucja. Są tam przecież osoby starsze, często bardzo schorowane. Robimy wszystko co w naszej mocy, by zminimalizować ryzyko zakażenia kolejnych naszych podopiecznych – mówi w rozmowie z naszą redakcją, wójt Janusz Kwaśniak. Już kilka miesięcy temu gmina wprowadziła ostry rygor sanitarno – epidemiologiczny, ale – co zresztą podkreślają specjaliści – nigdy nie ma pewności, że wszystko zadziała.

 
Finał ekologicznych zmagań szkół i przedszkoli
WYDARZENIA - Borzęcin
niedziela, 25 października 2020 22:19

Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Chełmku (gmina Chełmek, powiat oświęcimski) oraz Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie (gmina Chełmiec, powiat nowosądecki) zwyciężyli w XII edycji Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2020. Uczestnicy Konkursu reprezentowali dziesięć powiatów regionu: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski i wielicki.

 
IPmap, dane przestrzenne na wyciągnięcie ręki
WYDARZENIA - Borzęcin
sobota, 24 października 2020 14:32

Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców, w Urzędzie Gminy Borzęcin wdrożono nowoczesny System Informacji Przestrzennej SIP autorstwa firmy INSPE-PROJEKT Sp. z o.o. z Tarnowa.
Wdrożony system pod nazwą IPmap pozwala na udostępnianie wszystkim zainteresowanym, informacji geograficznej z zakresu planowania przestrzennego, ewidencji gruntów, zdjęć lotniczych, numeracji adresowej, sieci dróg, sieci uzbrojenia terenu, informacji turystycznej za pomocą dedykowanego portalu mapowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów analitycznych i integracyjnych, wdrożona aplikacja pozwala na przetwarzanie oraz bieżące aktualizowanie informacji przestrzennej gromadzonej w poszczególnych referatach urzędu, co w efekcie usprawnia proces podejmowania kluczowych decyzji.

 
Strefa Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie coraz bliżej
WYDARZENIA - Borzęcin
czwartek, 22 października 2020 14:26

W dniu 30 września br., w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Borzęcin podpisała umowę na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie-Borku. Przedmiotem zamówienia realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji polegającej na budowie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze objętym SAG. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z siedzibą w Dębicy. Koszt realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową zamyka się kwotą 4 miliony 902 tysiące 547 złotych brutto, a termin jego wykonania upływa 31 maja 2022 roku.

 
Borzęcin. Wojna ze smogiem
WYDARZENIA - Borzęcin
piątek, 16 października 2020 18:57

Wielką wojnę smogowi wypowiedziała gmina Borzęcin. Tutejszy samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie blisko 1,5 mln złotych na wymianę starych kotłów. Z tego projektu już korzysta 130 rodzin. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego oraz podwyższonego poziomu dofinansowania. – Z pewnością będziemy aplikować o dodatkowe środki w nowej już perspektywie finansowej, bo jest lista rezerwowa szczególnie jeśli chodzi o wymianę przestarzałych kotłów węglowych na gazowe, czyli na lata 2021-2027 – mówi wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak.

 
Gmina Borzęcin szuka inwestorów
WYDARZENIA - Borzęcin
sobota, 10 października 2020 00:00

Kolejne działki budowlane w gminie Borzęcin są na sprzedaż. Wójt Gminy Borzęcin informuje, że zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w Łękach i Borzęcinie. Przetargi zaplanowano na  22 październik 2020 roku. Działki zlokalizowane są  w północno zachodniej części miejscowości Łęki, przy drodze gminnej z Łęk do Szczepanowa w odległości około 1,0 km od centrum miejscowości Szczepanów, 8 km od centrum Brzeska. Teren objęty decyzją o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinna. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej. Inne działki zlokalizowane w centralnej części miejscowości Łęki, w odległości 10 km od centrum Brzeska. Teren objęty decyzją o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinna. Ponadto działka 1683/1 jest zabudowana budynkiem byłego sklepu (pustostan) oraz infrastrukturą towarzyszącą. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

 
Borzęcin. Strefa to już fakt
WYDARZENIA - Borzęcin
piątek, 02 października 2020 21:00

W sumie kilkaset nowych miejsc pracy powstanie w nowo powstającej Strefie Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie. Obejmie ona około dwadzieścia pięć hektarów. Rozstrzygnięto przetarg, została także podpisana umowa –mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. – Wartość inwestycji po przetargu to kwota blisko 5 milionów złotych i jest to zadanie priorytetowe dla samorządu w bieżącej kadencji 2018-2023. Stawiamy na rozwój przedsiębiorczości, który generuje nie tylko nowe miejsca pracy, ale również dochody gminy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 14

pr092021

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .