Reklama
W. Skruch: Unijne „srebrniki” czyli miliardy dla regionu
WYDARZENIA - Region Tarnowski
niedziela, 04 kwietnia 2021 00:00

W sumie 40 mld zł wyniosła wartość projektów realizowanych w Małopolsce ze wsparciem Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. To średnio 11 715 zł przypadających na każdego Małopolanina. A jak wyglądało to w regionie tarnowskim? Powiat Bocheński otrzymał - 498.8 milionów złotych, Powiat Brzeski – 300.1, Powiat Dąbrowski 441.2, Powiat Tarnowski – 727.2 miliona złotych, Tarnów – 546.3 miliona złotych. Warto dodać, że w tej sumie są inwestycje realizowane przez gminy, powiaty, samorząd województwa małopolskiego oraz inwestycje centralne finansowane częściowo z budżetu UE.

Zdaniem Wojciecha Skrucha, wiceprzewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego tegoroczny budżet, pomimo pandemii, ma charakter proinwestycyjny, prorozwojowy i prospołeczny. Warto dodać, że nasz budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zarząd Województwa Małopolskiego złożył dwie autopoprawki. Przyjęliśmy je. Z powodu pandemii sytuacja jest bardzo dynamiczna i nie do końca przewidywalna. Nasz budżet jest tak skonstruowany, by przewidywał wszystkie czynniki ryzyka.

Mecenat Małopolski

Od kilku doi kilkudziesięciu tysięcy złotych otrzymały stowarzyszenia oraz fundacje, które złożyły wniosek o wsparcie w ramach Małopolskiego Mecenatu – mówi Wojciech Skruch. Na 182 pozytywnie ocenione wnioski, sporo wniosków jest z naszego regionu. - W ramach Mecenatu Małopolski można sfinansować wydarzenia o charakterze kulturalnym, wszelkiego rodzaju jubileusze czy koncerty z okazji święta wsi, gminy czy jakiejś organizacji pożytku publicznego – wyjaśnia Wojciech Skruch. Na liście dotowanych instytucji z regionu tarnowskiego znalazły się: Tarnowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Klasycznej „Via Musica”, Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów, Koło Gospodyń Wiejskich "Marysieńki" w Szerzynach, Orkiestra Dęta Okulice, Fundacja Wspierania Aktywności i Zachowania Dziedzictwa Lokalnego „PRO MEMORY", Stowarzyszenie Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES, Regionalne Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wojnicz, Entuzjaści Uśmiechu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
w Domosławicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz", Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Wiśniczu, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okulickiej, Lokalna Grupa Działania Dunajec – Biała, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych, Edukacyjnych "Karolina", Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Baczków", Fundacja Promocji i Rozwoju Gminy Łapanów oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku.

Na zabytki...

Niedawno sejmik Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. Realizowany od lat program „Ochrona zabytków Małopolski” co roku pozwala na renowacje wyjątkowych obiektów z całego regionu. Dzięki tegorocznemu wsparciu w wysokości czterech milionów złotych dawny blask odzyskają liczne świątynie, kapliczki i pomniki a także obiekty użyteczności publicznej. Przypomnijmy, że w ramach konkursu samorząd województwa może przyznać dotacje każdemu właścicielowi obiektu zabytkowego, a więc zarówno osobom prywatnym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym jak i parafiom i gminom wyznaniowym – mówi Wojciech Skruch. W tym roku dotacje otrzymały: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radłowie – 50 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach – 60 tysięcy złotych, Gmina Wojnicz, Zespół Pałacowo-Parkowy (Pałac Dąmbskich) 70 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy – 25 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i Matki Bożej Pocieszenia w Czermnej – 25 tysięcy złotych, Gmina Dębno, na remont kaplicy grobowej rodziny Jastrzębskich na cmentarzu parafialnym w Dębnie, 1906 r., remont drzwi, schodów, przypór, obramowań okiennych, drzwiowych, gzymsu, maswerku, kaplicy, krypta – 50 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szerzynach – 30 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Otfinowie – 30 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu – 50 tysięcy złotych, Diecezja Tarnowska Kościoła Rzymskokatolickiego – 17 tysięcy złotych, Klasztor OO. Bernardynów w Tarnowie – 50 tysięcy złotych, Gmina Gręboszów Borusowa - ołtarz w kaplicy mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej – 20 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Ap. Piotra i Pawła w Porębie Radlnej – 20 tysięcy złotych, Gmina Ciężkowice, św. Florian, 1895 r., usunięcie warstw malarskich, przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji, dezynsekcji, impregnacji drewna – 8 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Piotrkowicach – 25 tysięcy złotych, Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Rozdzielu – 50 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Łapczycy – 40 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu – 50 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Gnojniku – 40 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej – 50 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Rzepienniku Biskupim – 50 tysięcy złotych, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Bochni – 50 tysięcy złotych.

Droga w Rzepienniku

Na wniosek radnego Wojciecha Skrucha, po konsultacji z wójtem Rzepiennika Strzyżewskiego Markiem Karasiem przeznaczono w tegorocznym budżecie województwa małopolskiego pieniądze m.in. na modernizację drogi wojewódzkiej z Gromnika przez Rzepiennik do Biecza. - Od kilku lat stan tej drogi poprawia się. W 2020 roku wykonano część prac. Na 2021 roku zaplanowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej w  Rzepienniku Biskupim, polegająca na budowie zatoki i wiaty autobusowej oraz poszerzeniu drogi. Muszę powiedzieć, że współpraca z wójtem gminy układa się wzorowo. Jestem przekonany, że w latach następnych, także uda się nam pozyskać środki na remont tej drogi, jak też na inne inwestycje realizowane w gminie Rzepiennik Strzyżewski – zapewnia Wojciech Skruch.

Obwodnica Tuchowa

Trwa budowa obwodnicy Tuchowa. To inwestycja, o którą zabiegałem już w poprzedniej kadencji samorządu małopolskiego. Doskonale układająca się współpraca z gminą Tuchów, owocuje tym, że zadanie realizowane jest bardzo sprawnie. Słowa uznania należą się burmistrz Tuchowa, Magdalenie Marszałek oraz radnym miejskim. Przypomnę, że w grudniu tamtego roku na pierwszym odcinku budowanej obwodnicy Tuchowa, ułożona została już nakładka asfaltowa. I to w niespełna pół roku od rozpoczęcia budowy drogi, która wyprowadzić ma ciężki ruch ze ścisłego centrum miasta. Samo oddanie inwestycji zaplanowano na IV kwartał tego roku. Obecnie trwają prace przy najtrudniejszych i najkosztowniejszych elementach obwodnicy, czyli przy wiadukcie nad linią kolejową oraz przy nowym moście na Białej. To obiekty inżynieryjne, kosztowne i skomplikowane. Wyczekiwana przez mieszkańców i obiecywana im przez lata obwodnica będzie miała w sumie 2,7 km długości. Dodam, że częściowo poprowadzona zostanie wałem, wzdłuż rzeki Białej. Na drodze pojawią się trzy ronda, które usprawnią ruch. Pierwsze przy obecnym moście na Białej, na Drodze Wojewódzkiej 977 przy wjeździe do Tuchowa od strony Tarnowa. Kolejne na ul. Ryglickiej, w miejscu, gdzie de facto zaczynać się będzie nowa droga omijająca miasto, a trzecie w miejscu, gdzie obwodnica krzyżować się będzie z ulicą Mickiewicza – podkreśla Wojciech Skruch.

Tuchów – Szerzyny

W Szerzynach odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Tarnowskim, Gminą Tuchów, Gminą Rzepiennik Strzyżewski i Gminą Szerzyny, określającego zasady i tryb współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica – Lubaszowa”. W uroczystości udział wzięli wszyscy sygnatariusze porozumienia. Województwo Małopolskie reprezentował Łukasza Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego wraz z Wojciechem Skruchem – Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego, Powiat tarnowski: Roman Łucarz Starosta Tarnowski wraz z Jackiem Hudymą Wicestarostą Tarnowskim. Poszczególne Gminy reprezentowali Magdalena Marszałek – Burmistrz Miasta Tuchów, Marek Karaś – Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Grzegorz Gotfryd – Wójt Gminy Szerzyny. Podczas podpisania Porozumienie obecny był również Bogusław Kręcisz – Wójt Gminy Skołyszyn. Wiceprzewodniczący sejmiku Wojciech Skruch mówił, że na razie przygotowywana będzie dokumentacja. Jej koszt oszacowano na 1.3 miliona złotych. Pół miliona wyłoży samorząd wojewódzki, 400 tysiecy złotych powiat tarnowski i czterysta tysięcy trzy gminy: Tuchów – ponad 190 tysięcy złotych, Rzepiennik Strzyżewski – ponad 114 tysięcy złotych i Szerzyny – blisko 95 tysięcy złotych. – Remont tej drogi to szansa na jeszcze dynamiczniejszy rozwój le całego regionu – trafnie ocenia radny Wojciech Skruch,

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102021

pr102021sp

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .