Reklama
Lipnica Murowana. Co czwarta złotówka na inwestycje
WYDARZENIA - Region Tarnowski
czwartek, 25 marca 2021 00:00

Więcej niż co czwartą złotówkę w budżecie na ten rok przeznaczono na inwestycje. Mowa o planie wydatków gminy Lipnica Murowana. Tegoroczny plan finansowy tutejszego samorządu jest ambitny, ma charakter prorozwojowy, prospołeczny i proinwestycyjny. – Cieszy mnie, że radni jednogłośnie przegłosowali budżet – mówi wójt Tomasz Gromala.


Pod koniec grudnia, na kolejnej Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana, podjęto najważniejszą uchwałę – Budżet Gminy na 2021 rok. Projekt budżetu został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Komisję Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Lipnica Murowana. Planowane dochody budżetu na 2021 rok ustalono na kwotę 33 024 386,68 złotych, w tym dochody bieżące 29 080 370,00 i dochody majątkowe 3 944 016,68 złotych. Przewidywane wydatki stanowią kwotę 39 295 984,23 złotych w tym wydatki bieżące 28 214 257,41 złotych, a wydatki majątkowe 11 081 726,82 złotych. Gros środków pochłonie utrzymanie oświaty oraz wydatki w dziale Rodzina (500+, zasiłki rodzinne i alimentacyjne – refundowane przez państwo).
Gmina przymierza się do kilku wielkich inwestycji. Najważniejsze zaplanowane wydatki majątkowe to budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rajbrot. Na ten cel zapisano sumę 3 912 064,41 złotych. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej oraz infrastrukturą towarzyszącą będzie kosztowała 1 976 165,49 złotych,  natomiast rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Lipnica Murowana obejmująca miejscowości Lipnica Dolna i Lipnica Górna – 1 808 520,83 złotych. Zaplanowano wykonanie tak zwanej obiektów małej architektury, zbiornika przeciw pożarowego, dojść, dojazdu, oświetlenia, kanalizacji deszczowej w ramach zadania: odnowa centrum miejscowości Borówna. Na ten cel wydamy 886 939,49 złotych – wylicza Tomasz Gromala, włodarz gminy Lipnica Murowana. W 2021 roku dojdzie też do termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Ma to kosztować 892 500,00 złotych. Na rozbudowę i przebudowę budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej zapisano w budżecie sumę 314 147,60 złotych, natomiast na docieplenie budynku przedszkola samorządowego w Rajbrocie – 300 000,00 złotych. Do większych wydatków majątkowych należy także zaliczyć budowę sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot – 200 000,00 złotych. Warto dodać, że podczas obrad uchwalono również uchwały dotyczące planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Lipnica Murowana na 2021 rok oraz przyjęto „Program opieki nad zabytkami gminy Lipnica Murowana na lata 2020-2023”. Wójt Gminy Tomasz Gromala podziękował Radzie Gminy za dobrą współpracę, za otwartość i zgodę. Zaznaczył, że jednogłośnie przyjęty budżet na 2021 rok to wyraz zaufania oraz prowadzonych rozmów i dochodzenie do konsensusu. Wójt podziękował także za dobrą współpracę Mieszkańcom Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy, kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, prezesom organizacji pozarządowych, Ochotniczym Strażom Pożarnym, sołtysom, grupom obrzędowym, orkiestrom dętym, kołom gospodyń wiejskich i wszystkim, którzy przez cały rok włączali się w realizację poszczególnych zadań dla dobra naszej gminy. Wójt wyraził również zadowolenie z bardzo dobrej i owocnej współpracy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Na zakończenie obrad gospodarz gminy złożył wszystkim życzenia noworoczne, aby Nowy 2021 Rok przyniósł wreszcie tak oczekiwaną „normalność”, zdrowie i pomyślność.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102021

pr102021sp

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .