Reklama
Czchów. W nowy rok z budżetem
WYDARZENIA - Czchów
niedziela, 03 stycznia 2021 15:04

Proinwestycyjny, prospołeczny oraz prorozwojowy – tak w trzech słowach można określić tegoroczny budżet gminy Czchów. Pod koniec grudnia, podczas ostatniej w 2020 roku sesji Rady Miejskiej, tamtejsi radni uchwalili plan przychodów i rozchodów. Na inwestycje samorząd przeznaczył ponad dziesięć milionów złotych. Na razie 10 milionów, bo ostatnich dwadzieścia lat pokazują, że zazwyczaj, na koniec roku, wydatki majątkowe są znacznie wyższe niż planowano je wcześniej. - Mam nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku otrzymamy dodatkowe wsparcie finansowe w postaci dotacji unijnych czy krajowych – mówi Marek Chudoba, burmistrz Czchowa. Ponad dziesięć milionów na inwestycje to świetny wynik zważywszy na fakt, że jesteśmy w okresie pandemii, spowolnienia gospodarki, a tym samym mniejszymi wpływami budżetowymi.

 

Oświata i Rodzina

Uchwalono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 61 158 165,12 zł, natomiast wydatki w kwocie 65 653 432,37 zł, z czego: wydatki bieżące w wysokości 55 527 996,37 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 125 436,00 zł. Najwięcej środków pochłania utrzymanie sieci szkół i przedszkoli oraz zasiłki dla rodzin. Blisko 24.6 miliona złotych to koszty utrzymania oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych oraz zapewnienie dowozu dzieci do placówek oświaty. Warto wspomnieć, że w tej kwocie jest także utrzymanie szkoły muzycznej w Domosławicach wraz z kilkoma jej filiami. Blisko 13. miliona złotych to środki przeznaczone na opiekę społeczną, między innymi na wypłatę zasiłków okresowych, rent socjalnych, pomoc okresową dla osób potrzebujących. Prawie 16 milionów złotych to środki zapisane w Dziale Rodzina. Pod tym pojęciem kryje się wypłata zasiłków po 500 złotych dla każdego dziecka oraz wypłata zasiłków rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych. Marek Chudoba burmistrz Czchowa nie ma cienia wątpliwości. Oświata pozera budżety gmin. Do utrzymania oświaty musimy dopłacić ponad 9 milionów złotych. Jeszcze przed pięcioma laty było to około sześć milionów złotych mniej. Jeśli rząd nie zmieni swojej polityki finansowej wobec gmin i powiatów, za kilka lat gminy będą upadły, jedna po drugiej. Wystarczy nam tylko na wypłaty i łatanie większych dziur w drogach – ostrzega burmistrz Marek Chudoba. Jego zdaniem psucie finansów gmin ma wieloletnią historię, ale przez ostatnie pięć lat jest to już degrengolada. Jego zdaniem rząd musi usiąść z samorządami. Pogadać z nauczycielami. Miał być okrągły stół i… lipa – drwi burmistrz Chudoba. Jego zdaniem sytuację pogarsza pandemia. Zdaje sobie sprawę z tego, że teraz bardzo trudno oszacować społeczne i gospodarcze  skutki pandemii. Oczywiście im dłużej potrwa epidemia, tym większe będą jej skutki, tym większe załamanie gospodarcze. To oczywiste. Mam nadzieję, że inwestycje zaplanowane, uda się zrealizować. – dodaje Marek Chudoba.

 

Inwestycje 2021

Na inwestycje zaplanowano ponad 10 milionów złotych. I tak modernizacja dróg dojazdowych do pól będzie kosztowała sto tysięcy złotych, natomiast na inwestycje związane z wytwarzaniem energii, wody i gazu wydanych będzie ponad 1.4 miliona złotych. W tej kwocie zaplanowano jest rozbudowa i modernizacja wodociągu w gminie Czchów, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wytrzyszczka, budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa oraz ozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w we wsi Piaski – Drużków. Planowany jest też zakup pompy do pompowni wody w w miejscowości Piaski – Drużków. Na drogi zaplanowano 1.72 miliona złotych. Wraz z powiatem brzeskim będzie budowany chodnik w Złotej, opracowany ma być także projekt techniczny chodnika w Czchowie. Ponad 930 trysięcy zaplanowano w ramach gospodarki mieszkaniowej. Sto tysięc złotychy będzie kosztował zakup działki na której zostanie zlokalizowane nowe ujęcie wody w Czchowie. Osiemset tysiecy złotych będzie kosztował Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych, a 11 tysięcy złotych wymiana pieca w budynku szkoły Wytrzyszczka. W Urzędzie Miejskim zostanie wyremontowana sieć elektryczna. Na ten cel zarezerwowano 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku – na ten cel przeznaczono 10 tysięcy złotych. Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa ma kosztować 80 tysięcy złotych, a na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tymowa zapisano 150 tysięcy złotych. Pół miliona złotych ma kosztować przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych. Na dostosowanie budynku SPGZOZ w Czchowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej zapisano 20 tysięcy złotych, a na plac rekreacyjny 30 tysięcy złotych. Na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Jurków- Szotówka zapisano 30 tysięcy złotych. A 2.5 miliona złotych będzie kosztowała rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jurkowie. Blisko 1.1 miliona złotych to koszta rozbudowy grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa i Złota. Blisko 350 tysięcy złotych to wydatki na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe oraz wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą. Gmina zleci także opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego.

 


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

140965717 228116245471959 5494594367710544261 o-768x401

pr022021

rtwk

fbprofil

kk2021

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .