Reklama
Radgoszcz. Obiekt jak marzenie
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
wtorek, 08 grudnia 2020 11:42

Po latach oczekiwań będzie remont budynku, w którym kiedyś mieściła się miejscowa Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne stanie się faktem Okres realizacji: 2021 – 2022. Budżet zadania: Całkowite wydatki – 4 965 433,44; Dotacja – 3 508 677,98, Środki własne – 1 456 755,46 – mówi w rozmowie z naszą redakcją Marek Lupa, wójt gminy Radgoszcz.

W przebudowywanym budynku mają być zlokalizowane pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność społeczną i kulturalną: biblioteka, sala Koła Gospodyń Wiejskich, sala multimedialna, pomieszczenia GOPS, świetlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym, punkt bezpośredniej pomocy, wsparcia, konsultacji, informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Budynek w którym będzie realizowany projekt wcześniej był własnością Gminnej Spółdzielni w Radgoszczy. W 2012 r. gmina Radgoszcz kupiła budynek, który dawniej pełnił funkcje usługowo – biurowe i handlowe GS. Budynek jest zlokalizowany w centrum siedziby gminy, Gmina nie posiadała obiektu który mogłaby przeznaczyć na cele społeczne, ponadto konieczne było uporządkowanie przestrzeni wokół budynku bo szpecił centrum Radgoszczy (zakupiony budynek i plac wokół niego był zniszczony i zaniedbany).

Diagnoza obszaru rewitalizacji wykazała, że największa skala problemów jest w sferze społecznej. Mieszkańcy Gminy korzystają z usług GOPS w zakresie przyznawanych zasiłków, wsparcia psychologicznego, prawnego, doradczego, wspierania osób i rodzin w celu umożliwienia im życia w warunkach godnych. Obecna siedziba GOPS jest niefunkcjonalna, zbyt mała i nie umożliwia kompleksowego wykorzystywania dostępnych narzędzi rynku pracy, obecna funkcjonalność pomieszczeń jest niewystarczająca. Mała liczba biur sprawia, że w każdym z nich pracuje duża liczba pracowników. Nie zapewnia to mieszkańcom Gminy korzystającym z pomocy jakiejkolwiek intymności, i czasami stanowi barierę trudną do przezwyciężenia dla ludzi dotkniętych przemocą, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem.
Istotnym problemem mieszkańców obszaru rewitalizacji i całej Gminy jest lokalizacja i stan biblioteki publicznej. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy mieści się w remizie OSP, budynku oddalonym od centrum gminy i szkoły ok. 0,5 km i jest jedyną biblioteką na 7500 mieszkańców gminy. Biblioteka zajmuje pomieszczenie na piętrze o pow. 45 m2. Obecny budynek jest nieprzystosowany do pełnienia funkcji bibliotecznych, uniemożliwia stworzenie przyjaznej atmosfery dla realizacji zadań kulturalnych i edukacyjnych. W tym budynku również znajdują się bariery architektoniczne uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z biblioteki (wysokie schody). Brakuje miejsca na nowe półki, bowiem księgozbiór się powiększa, dzięki udziałowi Gminnej Biblioteki Publicznej w programie BN-Priorytet 1. Mimo ciasnoty i złej lokalizacji przy Gminnej Bibliotece Publicznej działa Dyskusyjny Klub Książki, biblioteka bierze udział w ogólnopolskich akcjach: „Narodowe czytanie”, „Cała Polska czyta w bibliotekach”, „Czytam sobie w bibliotece”, organizuje spotkania autorskie, warsztaty, konkursy, współpracuje z dwoma bibliotekami szkolnymi z terenu gminy. W Gminie nie istnieją obiekty umożliwiające realizację i rozwój działalności kulturalnej Gminy. Brak infrastruktury kultury w centrum gminy powoduje, że działalność kulturalna na terenie gminy nie rozwija się, istniejące stowarzyszenia nie wykorzystują do końca swojego potencjału, a nowe nie są powoływane, ponieważ brak jest infrastruktury wspierającej ich działanie. Aby ożywić uśpioną działalność kulturalną konieczne jest stworzenie warunków dla jej aktywizacji.

Budynek OSP w Radgoszczy, w którym obecnie mieści się biblioteka gminna jest w złym stanie i nie nadaje się do pełnienia funkcji biblioteki. W Radgoszczy – siedzibie gminy nie ma obiektu pełniącego funkcje kulturalne dla mieszkańców. Do tej pory gmina zawsze korzystała z obiektu szkół lub kompleksu przedszkolno – żłobkowego, aby zorganizować jakąkolwiek imprezę dla mieszkańców bądź wydarzenie kulturalne.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, rozbudowy istniejącego budynku usługowo–biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na cele społeczne i bibliotekę publiczną wraz z infrastrukturą techniczną. Projektuje się częściowe wyburzenie istniejącego budynku po stronie południowej tj. na długości 5,55m do ściany konstrukcyjnej wewnętrznej i rozbudowę od strony wschodniej, południowej i zachodniej budynku o część, w której zlokalizowana będzie biblioteka publiczna i świetlica wiejska z zapleczem socjalnym. W części istniejącej na parterze zlokalizowane będą pomieszczenia biurowo–socjalne przeznaczone dla działalności Punktu bezpośredniej pomocy, wsparcia, konsultacji informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz bank żywności. Część środkowa obiektu w poziomie parteru została przeznaczona na pomieszczenia rehabilitacyjne wydzielone na podstawie oddzielnego opracowania projektowego zatwierdzonego odrębna decyzja o pozwoleniu na budowę. W części dobudowanej parteru zlokalizowane będzie główne wejście do biblioteki publicznej z windą i klatką schodową, świetlica wiejska, zaplecze sanitarne z pomieszczeniami wc oraz kuchenne zaplecze socjalne.  Na piętrze budynku w części dobudowanej zaprojektowano również pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną tj. księgozbiór z czytelnią, kącik małego czytelnika, zaplecze socjalno biurowe bibliotekarzy oraz zaplecze sanitarne.
W pozostałej istniejącej części piętra wydzielono pomieszczenia z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne.  Na piętro budynku prowadzą dwie klatki schodowe. Z komunikacji piętra zaprojektowano dostęp do dwóch tarasów zlokalizowanych od strony frontowej i tylnej budynku z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Ściany biblioteki publicznej od strony południowej i zachodniej projektuje się jako przeszklone fasady od posadzki parteru po strop piętra nadając budynkowi nowoczesny, stylowy charakter.
Na istniejącej części pozostanie dach wielospadowy, projektuje się wymianę pokrycia na nowe z blachy trapezowej, natomiast na nowej części planuje się wykonanie płaskiego stropodachu z pokryciem membraną PCW.
Budynek będzie wyposażony w odnawialne źródła energii (fotowoltaikę i pompy ciepła).


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr122021

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .