Reklama
Inwestycyjne przyspieszenie Gręboszowa
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
środa, 23 września 2020 00:00

Czy koronawirus pokrzyżował plany samorządu gminy Gręboszów? Jaki wpływ na stan finansów ma pandemia? - Tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak na koniec roku będzie wyglądał budżet naszej gminy. Sytuacja jest bowiem bardzo dynamiczna. Póki co otrzymaliśmy ponad siedemset tysięcy w ramach tak zwanej Tarczy Antykryzysowej dla samorządu – mówi wójt Krzysztof Gil.


Nie mam cienia wątpliwości, ze póki co zapowiada się najlepsza w dziejach samorządu tej uroczej gminy na Powiślu Dąbrowskim, kadencja. Gmina skutecznie zabiega o środki finansowe, dotacja goni kolejną dotację. Ale po kolei… Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że gmina Gręboszów podzieli los wielu gmin wiejskich w Polsce. Brakowało wizji rozwoju, perspektyw dla młodych, zapału i „pomysłu na gminę”. Kiedy przed dwoma laty okazało się, że kandydatem na wójta będzie 25.latek, osoby związane z poprzednią władzą, były przekonane, że reelekcja poprzedniczki, to sprawa oczywista. Nie doceniono jednak nie tylko umiejętności Krzysztofa Gila, ale także ogromnej determinacji mieszkańców, którzy oczekiwali zmian, wyrwania się z marazmu.

Ranking i dotacje
Gmina Gręboszów znalazła się na 10. miejscu w Polsce, w kategorii gmin wiejskich (na około półtora tysiąca). Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to  konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Eksperci wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa przez cały rok. Środki pozabudżetowe są fundamentem realizacji wielu większych zadań prowadzonych przez naszą gminę. Chcąc zapewnić zrównoważany rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej, musimy starannie analizować wydatki – mówi Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów Gros środków gmina przeznacza na nakłady na drogi transportu rolnego. Remonty głównych ulic uwzględniają wymianę oświetlenia na energooszczędne w technologii LED. Pozwala to ograniczyć wydatki, a zarazem pozytywnie wpłynąć na ekologię. Jeśli dodamy do tego pozostałe działania proekologiczne, czyli program montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej oraz działania edukacyjne, daje nam to wysoki skok ku poprawie czystości powietrza. Kolejny program, który wdrażamy, ma na celu usuwanie odpadów powstałych w produkcji rolnej. Dzięki temu odbierzemy i zutylizujemy problematyczne siatki, sznurki, folię oraz worki typu big bag wykorzystywane w rolnictwie – zapewnia wójt Krzysztof Gil. Jednym z innowacyjnych projektów, które realizujemy, jest zakup elektrycznego autobusu do przewozu dzieci do szkoły. Jako jedna z 4 gmin w Polsce otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł. Pojazd będzie kosztował ponad dwa miliony złotych. W pełni elektryczny, ekologiczny autobus będzie dowoził dzieci do szkoły, a prąd będą produkować panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku szkoły – wylicza wójt Krzysztof Gil. Dzięki wsparciu gmina otrzymała 90% kosztów całego zadania. Samorząd planuje również budowę stacji do ładowania elektrycznych pojazdów. W listopadzie 2019 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na ten cel podpisał wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil oraz wiceprezes funduszu Artur Michalski. Ważnym aspektem naszych działań jest wdrożenie nowej oferty kulturalnej. Ponadto na ternie gminy powstało 10 Kół Gospodyń Wiejskich, które prężnie działają. Jeśli dodamy do tego 12 jednostek OSP, powstaje cała sieć więzi społecznej.
Inwestycje z rozmachem
Jak mówi wójt Krzysztof Gil w 2020 roku gmina skupi się na poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy. Będziemy inwestować w jednostki OSP i sukcesywnie wymieniać wysłużone pojazdy. Położenie gminy przy dwóch dużych rzekach – Dunajcu i Wiśle – powoduje coroczne zagrożenie powodziowe. Musimy odtworzyć siatkę melioracyjną, która zadba o odpowiedni odbiór wody. Mamy już przygotowane programy edukacyjne oraz programy dofinansowań do działań ekologicznych dla mieszkańców. W kolejnych latach musimy wybudować przedszkole. Co roku staramy się wykonać jak najwięcej inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, ale większość inwestycji jest uzależniona od pozyskanych środków zewnętrznych.  W tak małej jednostce budżetowej musimy kwalifikować inwestycje według rangi i priorytetu. Chcąc zapewnić zrównoważany rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej, musimy starannie analizować wydatki. Małe inwestycje bez problemu możemy przeprowadzać we własnym zakresie. Co roku do „zgarnięcia” przez samorządy jest wiele środków uruchamianych dzięki programom unijnym, a w ostatnim czasie również rządowych. Najczęściej środki, które pozyskujemy, pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, rządowe programy realizujemy przy współpracy z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pod koniec czerwca wójt Krzysztof Gil, wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Gręboszów Markiem Mosio odebrali z rąk Posła na Sejm RP  Wiesława Krajewskiego promesę w wysokości ponad  siedemset tysięcy złotych.  Środki pochodzą z Funduszu Inwestycji Samorządowych, powstałego z inicjatywy Prezydenta RP  Andrzeja Dudy przygotowanego w  Ministerstwo Rozwoju. Dzięki takim środkom finansowym będziemy w stanie realizować jeszcze więcej inwestycji - w tym rozpocząć te kluczowe dla funkcjonowania Gminy. Warto wspomnieć, że w skali całego kraju do samorządów trafi ponad 6 miliardów złotych – wspomina Krzysztof Gil. Na ukończeniu są prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu kaplicy mszalnej w Borusowej.  Obecnie realizowany jest I etap prac łączny koszt wyniesie 50 360,00 zł. Realizacja II etapu została przewidziana na rok przyszły, a jej łączny koszt został oszacowany na 47 640,00 zł. Gmina Gręboszów na I etap  zadania pn. „Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej” otrzymała  dofinansowanie w  wysokości 40 000,00 zł. Środki pochodzą z Powiatu Dąbrowskiego  w kwocie 15 000 zł oraz 25 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

Na ekologię
Warto dodać, że na budynkach użyteczności publicznej rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną. Instalacje wykonane będą na pięciu obiektach gminnych: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie, Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, Przedszkolu w Gręboszowie, Gabinecie Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim oraz Szkole Podstawowej w Gręboszowie. Łączna moc zainstalowanych paneli wyniesie ok. 32 kW. Realizacja zadania pozwoli na ograniczenie rachunków za zużytą energię elektryczną. Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: OŚ 4 Regionalna polityka energetyczna, DZIAŁANIE 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 135282,22 zł, w tym dotacja 65991,32 zł. Dalszym etapem projektu jest  budowa instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach prywatnych zgłoszonych do projektu. Prace mają być wykonane w kolejnych miesiącach, które będą realizowane przez: montaż kolektorów słonecznych – firma FLEXIPOWER GROUP z Woli Zaradzyńskiej oraz montaż paneli fotowoltaicznych – firma  SANITO z Warszawy

Pojazd dla strażaków

W maju 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Gręboszów a Spółką na „Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4” który będzie użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice- Kozłów, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to samochód m-ki Scania, model P 360. Wartość umowna zakupu samochodu, to 999990,00 zł brutto. Na kwotę tą, w części składa się dotacja w wysokości 800 000,00 zł uzyskana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego  przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Już wcześniej z tego funduszu za kwotę 106 000,00 zł zakupiono podstawowe wyposażenie które w ramach przetargu zostanie zamontowane na tym samochodzie. Dodatkowo w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 100 000,00 zł z Komendy Głównej PSP w Warszawie, pojazd zostanie wyposażony w sprzęt przewidziany w przetargu jako opcjonalny, a jego wartość wyniesie 121 770,00 zł brutto.  Łącznie pojazd kosztował ponad 1mln 200 tyś zł. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego podniósł stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy. Jest to także ukoronowaniem starań podejmowanych w celu pozyskania znaczących środków zewnętrznych których wysokość zamyka się kwotą ponad miliona złotych.

Remiza w remoncie
Niedawno została zawarta umowa dotycząca wykonania zadania, pn. „Remont remizy strażackiej OSP Biskupice. Wykonawca planowane roboty budowlane ma wykonać za kwotę blisko 160 tysięcy złotych do 16 listopada 2020 r. - W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2020” w otrzymaliśmy dotacje 30 tysięcy złotych – wylicza wójt Krzysztof Gil.  W ramach umowy zostaną wykonane następujące roboty: remont ścian wewnętrznych i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont  posadzek, remont instalacji elektrycznej,  remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z wymianą osprzętu, wymiana balustrady schodowej, remont i modernizacja  instalacji wentylacyjno – spalinowej, wymiana pieców gazowych. Warto przypomnieć, że budynki remiz w Gminie Gręboszów są sukcesywnie remontowane dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym.

Kolejne dotacje…
Dobrze napisany projekt w ramach programu „Sportowa Polska” został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Sportu. Dzięki temu otrzymaliśmy prawie 180 tysięcy złotych  co stanowi 50 procent kosztów zadania. Już niedługo nowe zaplecze sportowe otrzymają kluby sportowe z Kars i Woli Żelichowskiej. Niedawno na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie odbyło się wręczenie przyczepek z namiotami wraz z wyposażeniem. Bardzo się cieszę, że w grupie 50 jednostek z małopolski znalazła się również jednostka z terenu naszej Gminy. Sprzęt o wartości ok. 60 tyś zł trafił do OSP Ujście Jezuickie Dodam, ze sprzęt trafił do strażaków dzięki Małopolskiej Tarczy Antrykryzysowej. To kolejne wsparcie i kolejne środki finansowe dla naszych strażaków.
Wielkie słowa podziękowania dla całego Zarządu Województwa Małopolskiego za udzielone wsparcie – dodaje wójt Krzysztof Gil. Natomiast w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła”  Gmina Gręboszów otrzymała dofinansowanie w wysokości  45 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego dla naszej szkoły.  Dzięki tym środkom szkoła otrzymała 36 komputerów, które można wykorzystać do zdalnego nauczania. Ważniejsze inwestycje w 2020 roku: Montaż paneli fotowoltaicznych – PGN na kwotę 550 tysięcy złotych, Montaż kolektorów słonecznych – PGN za sumę 200 tysięcy złotych. Ponadto na ten rok zaplanowano, prace są w trakcie lub na finiszu, dotacja dla Gminy Żabno na modernizację stacji uzdatniania wody w Gorzycach, rozbudowa drogi wojewódzkiej Żabno - Kozłów - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej DW 973 Żabno – Kozłów, budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów – zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Dąbrowskim, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1310K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów z drogą powiatową nr 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa w miejscowości Ujście Jezuickie –  zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Dąbrowskim, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin w miejscowości Gręboszów  –  zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Dąbrowskim oraz dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne.

Pamiętają o bohaterach
Pod koniec sierpnia w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gręboszowie odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem pamiątkowej tablicy na cmentarzu wojskowym w Ujściu Jezuickim. Tablica została odsłonięta przez ambasadora Chorwacji – mówi Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów. Było to ważne wydarzenie dla nas wszystkich, jest to ważne wydarzenie historyczne. Jest to jedno z ważniejszych miejsc w Polsce jeśli chodzi o historię i pamięć Chorwatów i ich poległych żołnierzy tutaj. Na cmentarzu jest pochowanych około 170 żołnierzy chorwackich poległych w trakcie działań pierwszej Wojny Światowej. W związku z tym odbędą się uroczystości odsłonięcia tablicy w Ujściu Jezuickim. W 2017 roku odsłonięto także tablicę poświęconą pamięci poległych żołnierzy Chorwackich z inicjatywy Miasta Zagrzebia i Republiki Chorwacji. Gmina dba także o pamięć o bohaterskim dowódcy spod Westerplatte – majorze Henryku Sucharskim oraz wielkim działaczy narodowym i ludowym – senatorze Jakubie Bojko.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

052021

pr052021s

tymeksiepomaga

oferta-edu

 

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .