Reklama
Gmina Drwinia. Zapowiada się rekordowa w historii gminy, pod względem nakładów inwestycyjnych, kadencja samorządu
WYDARZENIA - Region Bocheński
niedziela, 20 września 2020 21:11

W latach 2019 – 2020 gmina wyda na inwestycje ponad 50 milionów złotych. Sporo, zważywszy  na fakt, że mieszka tutaj niecałe 6.5 tysiąca osób. Pierwsze 20 lat odnowionego samorządu, to dla gminy stracony czas. Od dekady gmina odrabia cywilizacyjne opóźnienia. Nadrabia znacznie szybciej niż sąsiedzi. Dzięki temu wyczuwa się na czoło w regionie tarnowskim. Ale po kolei.


Około 80 milionów złotych pozyskała do tej pory gmina Drwinia ze środków Unii Europejskiej. Do tego trzeba doliczyć pieniądze z funduszy krajowych oraz inwestycje zrealizowane na terenie gminy przez samorząd powiatu bocheńskiego i województwo małopolskiego (chociażby remonty dróg). Wynika z tego, że uwzględniając środki własne oraz innych samorządów, w ostatnich latach, na terenie gminy wykonano inwestycje o wartości około 150 milionów złotych.

Budowa sieci kanalizacyjnej
To największa w dziejach gminy inwestycja: zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym. Mowa o kanalizacji gminy oraz budowie nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Całe  zadanie będzie kosztowało około 34 milionów złotych.  Ponad 60 procent to dotacja unijna w ramach programu „Spójności”. Pozostałe środki będą z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (udzielona została na korzystniejszych warunkach niż kredyt bankowy) oraz ze środków własnych gminy. Niedawno podpisano umowę na wykonawstwo 21 km kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gminie Drwinia. Zadanie  podzielono na dwa zadania. Pierwsze obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Dziewin o długości około 11,84 km wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków, przyłączami kanalizacji sanitarnej a także budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziewin o przepustowości Qśr. = 500 m3/d. Łączna wartość umowy wynosi 22 842 561,67 zł brutto. Natomiast drugie zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Mikluszowice i Gawłówek o  długości około 8,94 km wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków, przyłączami kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość umowy wynosi 7 660 497,12 zł brutto.

Sala w Dziewinie
W grudniu 2019 roku przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dziewinie otwarto nowoczesną halę sportową. Gmina Drwinia była jedną z pierwszych w Polsce, która zdecydowała się wybudować halę pneumatyczną - łukową. Koszt budowy tradycyjnej sali to jednak wydatek rzędu trzech, nawet czterech milionów złotych. Przy obecnych inwestycjach, planach związanych z budową sieci kanalizacyjnych, realizacja zadania nie wchodziło to w rachubę. – Szukaliśmy stosownych rozwiązań. Udało się. Wraz z radnymi z Dziewina poprzedniej kadencji udaliśmy się na Śląsk. Tam podpatrzyliśmy salę gimnastyczną – pneumatyczną. Obiekt spodobał się radnym i rodzicom.  Budowa sali kosztowała około 680 tysięcy złotych. Połowa tej kwoty to dotacja – wylicza wójt Jan Pająk. Warto dodać, że w środku obiektu jest sztuczna nawierzchnia. Nasz obiekt ma charakter czysto sportowy, ale znalazło się również miejsce na  małą widownię zapewnia wójt Jan Pająk.

Będzie PSZOK
W Drwini powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Mieszkańcy będą mogli tu przywieźć i bezpłatnie zostawić posegregowane śmieci oraz rzeczy, których część – po naprawie – zyska drugie życie i posłuży innym. Przypomnę, że koszt projektu szacowany jest na około dwa miliony złotych. Warto jednak dodać, że jakieś dwie/trzecie tej sumy bo około ponad półtora miliona złotych stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zmiany na drogach
Od dekady samorząd ostro inwestuje w infrastrukturę drogową. Ktokolwiek pamięta, jak wyglądały jezdnie w gminie Drwinia, przed 2010 rokiem, przyzna że pod tym względem doszło tutaj do prawdziwej rewolucji. I w tym roku gros środków wydano na ten cel.  W sumie 1.3 miliona złotych  kosztował remont drogi z Grobli do Zielonej oraz w Grobli od cmentarza do Remizy OSP. Nawierzchnia szutrowa została zamieniona na asfaltową. Ponad połowę tej sumy, bo 700 tysięcy złotych, otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych – wyjaśnia wójt Jan Pająk. Dzięki temu powstała nowa nawierzchnia oraz utwardzone kostką pobocze drogi od cmentarza do remizy OSP. Natomiast na drogi transportu rolnego przeznaczyliśmy w 2020 roku 100 tysięcy złotych, a na drogi gminne, na prace remontowe, ubytki po zimie, mieliśmy 150 tysięcy złotych – dodaje wójt Pająk.

Raj dla cyklistów
Gmina Drwinia ma nieocenione walory turystyczne (znajduje się tutaj Puszcza Niepołomicka, a od strony północnej Wisła, od wschodu Raba a przez środek gminy płynie Drwinka). To wszystko sprawia, że coraz więcej osób odwiedza te tereny. Z myślą o nich, jak również o mieszkańcach, powstają ścieżki rowerowe. Docelowo będzie ich kilkadziesiąt kilometrów (już jest blisko 30 km). Wybudowano już ścieżki pieszo - rowerowe przy drodze wojewódzkiej nr 964 w Ispini. To realizacja zadania pn.: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 964 na terenie gminy Drwinia wraz z infrastrukturą typu Bike&Ride, Park&Ride,” stanowiącym pierwszy etap projektu pn.: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia”. W  ramach tego zadania powstanie prawie 13 km ciągu pieszo-rowerowego od granicy z Niepołomicami (miejscowość Chobot) do mostu w Niedarach i granicy z gminą Szczurowa. Ponadto na trasie DW 964 dla bezkolizyjnej obsługi komunikacji zbiorowej  będą zatoki  autobusowe wraz z oświetleniem. Oprócz tego na trasie ścieżek w miejscowościach Ispina, Grobla, Świniary i Niedary wykonane są miejsca typu Bike&Ride wraz z infrastrukturą w postaci zadaszonych wiat rowerowych oraz stojaków na rowery z ławkami i tzw. BikeStop czyli stacjami do napraw rowerów zaopatrzonymi w odpowiednie zestawy. Dodatkowo w Grobli przewidziana jest budowa parkingu Park&Ride na min. 12 samochodów w tym dwa dla osób niepełnosprawnych i miejscem parkingowym dla przynajmniej czterech rowerów.

Czyste powietrze
Od kilku lat realizowane są projekty ekologiczne. W 2020 roku kilkadziesiąt domów, dzięki unijnej dotacji, zmieni stare „kopciuchy”, piece węglowe, energooszczędne i nowoczesne. To dzięki dotacji Unii Europejskiej. Zaplanowaliśmy także nowe instalacje odnawialnych źródeł energii. Pojawi się ich około stu. To także projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Żłobek w Drwini
Zakończyła się budowa Centrum Opieki Nad Małymi Dziećmi przy budynku ZSP w Drwini. Budowa tego nowoczesnego, dwupoziomowego żłobka pochłonęła 5 mln zł. Warto jednak dodać, że ponad 3,7 mln zł samorząd Drwini pozyskał z zewnętrznych dotacji. Jest to bez wątpienia  znakomita wiadomość dla rodziców, którzy zyskają miejsce opiekujące się najmłodszymi. Nowy, dwupoziomowy budynek wybudowano w Drwinia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym. Obiekt ma 809 metrów kwadratowych i przeznaczony jest na przyjecie 50 maluchów. Na parterze znajdują się sale pobytu dziennego dla dzieci, jadalnia wraz z zapleczem kuchennym, szatnia oraz zaplecze sanitarne. Natomiast na piętrze wykonano sale wypoczynku dla dzieci, pokój nauczycielski i dyrekcji, sale dla dzieci chorych oraz pokój pielęgniarki. Zagospodarowano także przestrzeń wokół obiektu, powstał parking, plac zabaw oraz infrastruktura towarzysząca od września bieżącego roku uczęszcza do niego 33 maluchów.
 
Dla niepełnosprawnych
W lutym 2020 roku gmina otrzymała 1,3 mln zł unijnej dotacji na utworzenie nowoczesnej placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie gminy. Placówka będzie mieściła się w  budynku „starej szkoły” w Woli Drwińskiej. Obiekt zostanie gruntownie wyremontowany, a teren wokół niego został uporządkowany i zagospodarowany.  Wartość projektu, który będzie realizowała gmina to 1,4 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniesie prawie 1,3 mln zł.(92 procent).

Gmina dla OSP
Samorząd wspiera także jednostki OSP. W ciągu ostatnich dwóch lat zakupiono sporo sprzętu (ze środków samorządowych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sejmiku Małopolskiego). Zakupiony sprzęt służył będzie strażakom przede wszystkim w czasie różnego rodzaju pożarów i zdarzeń losowych. W przypadku OSP Dziewin, stanowi on również uzupełnienie normatywu wyposażenia określonego przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek OSP przewidzianych do włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nowy samochód pożarniczy trafił dla OSP Mikluszowice. Gmina Drwinia otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach konkursu ,,Bezpieczna Małopolska 2019”. Wsparcia w zakupie samochodu udzielił także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (94 190, 00 zł)  w ramach programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’. Wyżej wymienione środki umożliwiły zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Opel Movano z zabudową kontenerową wyposażonego m.in. w zbiornik wodny z agregatem wysokociśnieniowym.

Oświata priorytetem
Od dekady gmina inwestyje także w bazę oświatową. Wyremontowano już wszystkie szkoły, teraz przyszłą pora na odpowiednie wyposażenie. – I w tym przypadku posiłkujemy się środkami unijnymi. Złożony przez Gminę Drwinia wniosek aplikacyjny dotyczący modernizacji i wyposażenia w nowoczesny sprzęt stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikluszowicach uzyskał dofinansowanie w wysokości 80 tys.złotych ( 80 procent wartości projektu). Natomiast w tym roku w ramach programu „Zdalna szkoła w Gminie Drwinia” pozyskano kolejne środki, co pozwoliło na zakup kilkunastu laptopów i kilkudziesięciu tabletów.  Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom. Warto wspomnieć, że w 2019 roku gmina realizowała Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” pozyskała 70 000,00 zł (80 procent ) dofinansowania, na zakup nowoczesnego dydaktycznego sprzętu IT dla wszystkich swoich szkół podstawowych. Wprowadzanie nowoczesnych technologii do edukacji szkolnej jest nieuniknionym krokiem w ewolucji edukacji w szybko zmieniającym się współczesnym świecie. Szkoły zostaną doposażone m.in. w tablice interaktywne, projektor, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe w zależności od zgłoszonego przez nich zapotrzebowania.

„Byłe szkoły”
 Na terenie gminy znajduje się kilka budynków, w których kiedyś były szkoły. Dzięki inwestycjom gminy, obiekty zyskały „nowe życie” i nowe przeznaczenie. W tej kadencji samorządu zakończono prace modernizacyjne w budynku byłej Szkoły w Niedarach. Działa tam teraz Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i Młodzieży z Gminy Drwinia. Gmina na ten cel pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Obiekt został  przebudowany i rozbudowany, a także odpowiednio wyposażony dla potrzeb funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego. – Warto dodać, że placówka powstałą dzięki prawie 3 milionowemu dofinansowaniu, jakie gmina Drwinia uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jak mówi wójt Jan Pająk, przedsięwzięcie to ma na celu wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności zarówno w zakresie edukacji jak i rozwoju interpersonalnego. Warto dodać, że zakończył się także gruntowny remont w budynku byłej szkoły w Wyżycach. Obiekt ten przeszedł gruntowną termomodernizację, dzięki środkom unijnym, jakie gmina Drwinia pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W ramach zadania wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego. Wymienione zostały okna i drzwi. Stare kotły węglowe zostały zastąpione nowym dwufunkcyjny, kondensacyjnym kotłem gazowym. Wykonana została również instalacja ogrzewania podłogowego na poziomie parteru budynku z odpowiednim zabezpieczeniem podłóg i wylewkami, wraz z montażem grzejników z zaworami termostatycznymi oraz wykonane zostało ogrzewanie grzejnikowe na poziomie strychu. Również oświetlenie zostało zmodernizowane poprzez zastosowanie systemu LED. Wykonano również nowe posadzki z płytek oraz malowanie ścian i sufitów. Prace były wykonane w ramach zadania pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim.” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – wyjaśnia wójt Jan Pająk.
To tylko kilkanaście z wielu przykładów inwestycji realizowanych w gminie Drwinia. Na bieżąco remontowane są drogi, gmina wspiera remont zabytkowych kapliczek, realizuje projekty miękkie w oświacie, kulturze, sporcie, pomocy społecznej, wspiera Mieszkańców żywnością w Banku Żywności.


(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102021

pr102021sp

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .