Reklama
Szczurowa. Gmina skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne w tym europejskie
WYDARZENIA - Szczurowa
środa, 16 września 2020 22:49

Blisko dwa miliony złotych w ramach Tarczy Antykryzysowej otrzymała Gmina Szczurowa. Czy to pokryje straty budżetu spowodowane pandemią? - Dzisiaj nie jesteśmy wstanie ocenić, jaki wpływ na ostateczny kształt tegorocznych i przyszłorocznych finansów naszej gminy będzie miał koronawirus. Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przez koalicyjny rząd Zjednoczonej Prawicy, jest dowodem tego, że samorządy nie zostały same z tym problemem. Liczę, na kolejną transze środków w ramach Tarczy Antykryzysowej - mówi Zbigniew Moskal, Wójt Gminy Szczurowa.


Czy gmina ma pomysł na wykorzystanie tych środków? - Planów mamy wiele, istotny dla mieszkańców naszej gminy, będzie dalszy rozwój infrastruktury, modernizacja dróg, budowa chodników, parkingów, poprawa komunikacji pomiędzy miejscowościami w gminie, przystosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Priorytetem będzie również rozbudowa sieci gazowej i kanalizacyjnej w gminie. Wiele zadań planowanych jest w sferze rozwoju kultury, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Będą to działania związane z wprowadzeniem ciekawej oferty zajęć w domu kultury, tworzeniem przestrzeni i oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, krzewieniem kultury fizycznej, budową infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Planów i zamierzeń mam dużo. Zdaję sobie jednak sprawę, że inwestycje jakie planuję muszą być rozłożone w czasie ze względu na możliwości budżetowe. Mam nadzieję, że w efekcie koronawirus nie wpłynie na te plany, może nieco je opóźnić. Mamy za sobą udane dwa lata obecnej kadencji - zapewnia Wójt Zbigniew Moskal.

Na początek kadencji: 2019 rok  
- W ubiegłym roku wydarzyło się naprawdę wiele. Wykonywano inwestycje, równolegle pozyskując środki na kolejne. Remontowano i modernizowano drogi, szkoły, domy ludowe, remizy OSP, place zabaw, obiekty sportowe, dokonywano zakupu wyposażenia do obiektów mienia komunalnego oraz dokończono budowę kanalizacji sanitarnej. Tylko w tamtym roku, w porównaniu do projektu budżetu pozostawionego mi na 2019 rok przez mojego poprzednika, udało się pozyskać dodatkowo około trzy miliony złotych - wylicza Wójt Zbigniew Moskal. W zeszłym roku wyremontowano oraz zmodernizowano kilka dróg gminnych: Strzelce Małe - Barczków, Górka - Podrząchowie, Zaborów za cmentarzem, natomiast drogi dojazdowe do pól: Szczurowa - Lizawki oraz Kwików - Brzeziny nową nawierzchnię. Koszt realizacji inwestycji drogowych zamknął się kwotą ok. 700 000 zł, połowę tej wartości stanowiły środki pozyskane z zewnątrz. Obiekty typu Park&Ride oraz Bike&Ride powstały w Niedzieliskach i Woli Przemykowskiej, dzięki dofinansowaniu z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - mówi Wójt Zbigniew Moskal. W ubiegłym roku, w sąsiedztwie kompleksu sportowego w Szczurowej powstał street workout, a skatepark zyskał nową nawierzchnię. Najmłodsi z Dąbrówki Morskiej, Natkowa oraz Zamłynia również mogą spędzać wolny czas na nowych placach zabaw, natomiast dla osób aktywnych w Dołędze powstała otwarta strefa aktywności. W 2019 roku miała miejsce rozbudowa remiz w Kwikowie i Uściu Solnym. Domy Ludowe w Kopaczach Wielkich i Zaborowie zyskały odnowione wnętrza, ponadto w Kopaczach wykonano też zagospodarowanie otoczenia oraz elewację budynku.

Oświata i kultura
W ramach rozbudowy i remontu Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich powstały nowe klasopracownie oraz toalety. Warto wspomnieć, że w placówce w Uściu Solnym przez wiele lat przeciekał dach. Udało się go naprawić. Skoro mowa o oświacie:  wykonano także zabezpieczenie przeciwpożarowe w Szkole Podstawowej w Szczurowej. Samorząd dba również o zabytki. Dlatego wyremontowano kapliczkę w Uściu Solnym. Nowy wygląd zyskał również pomnik na płycie rynku w centrum Szczurowej. Tutaj należy zauważyć, że część pieniędzy na jego odnowienie dołożyli mieszkańcy Szczurowej z funduszu sołeckiego. Projekty zyskały dofinansowanie w ramach „Kapliczek Małopolski” oraz programu „Małopolska Pamięta”. Zrewitalizowany został park wokół dworku w Strzelcach Wielkich oraz rynek w Uściu Solnym.

Programy społeczne dla mieszkańców
- W ramach konkursu SENIOR+ 2019 pozyskano dofinansowanie na świetlicę dla seniorów. Klub ma swoją siedzibę w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. Wyremontowane zostały pomieszczenia które wyposażono między innymi w meble, sprzęt AGD i RTV. Wartość inwestycji to ok. 232 tys. zł. z czego 150 tysięcy to dofinansowanie ze środków rządowych. W ramach pozyskanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina Szczurowa realizowała projekt pn.: „Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej poprzez zakup wyposażenia kuchennego do Domów Ludowych na terenie gminy Szczurowa”. Doposażono Domy Ludowe w Strzelcach Wielkich, Zaborowie, Wrzępi, Kwikowie, Szczurowej, Rudy - Rysiu i Niedzieliskach. W ramach pozyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uzyskano niemalże 100% środków na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Zakupiono wyposażenie i umundurowanie dla jednostek OSP oraz instrumenty dla orkiestry dętej działającej w ramach struktur Gminnego Centrum Kultury. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, pozyskano dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę 155 kotłów. Przedsięwzięcie realizowali sami mieszkańcy, natomiast rozliczenie i całość prac monitorował samorząd - dodaje Wójt Zbigniew Moskal. Mieszkańcy gminy Szczurowa zakończyli szkolenia w ramach projektu pn. „e-Xtra Kompetentni bez barier”. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymał rekordową dotację w wysokości 21 900 zł, natomiast wartość całego projektu to aż 43 800 zł. Za pozyskane środki finansowe doposażono księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej oraz Filii Bibliotecznych w Dołędze, Uściu Solnym, Woli Przemykowskiej i Zaborowie. Kolejny program ,,Razem dla innych wspólnie dla siebie - Biblioteka miejscem spotkań pokoleń” - to tytuł zadania realizowanego w ramach otrzymanego z Fundacji Orlen grantu w wysokości 7 500 zł. Kolejna dotacja pozyskana przez GCKCziS, tym razem na działania skierowane do młodzieży w wieku 13 - 19 lat z terenu gminy Szczurowa. Otrzymane środki, a dokładnie ponad 8 tys. zł. pochodzą z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Polsko Amerykańskiej - Fundacji Wolności, a przyznawane są w ramach programu Równać Szanse.

Będzie żłobek i przedszkole w Strzelcach Małych!
Pod koniec czerwca 2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych. Łączna wartość zaplanowanych robót opiewa na kwotę blisko 2.4 miliona złotych; z czego 637 tysięcy złotych pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 561 tysięcy złotych stanowi dotacja z rządowego programu „MALUCH+”, 380 tysięcy złotych to środki z PFRON. - Realizacja przedmiotowej inwestycji jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie wśród mieszkańców naszej gminy - podkreśla Wójt Zbigniew Moskal. Obiekt powstaje w budynku, w którym przed wieloma laty była szkoła. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się nam zagospodarować wszystkie niszczejące obiekty gminne i przeznaczyć na różnego rodzaju placówki dla mieszkańców. Szkoła w Strzelcach Małych jest pierwsza na tej liście. Po remoncie tego obiektu przyjdzie czas na kilka kolejnych. Cała operacja potrwa kilka lat - zapewnia Wójt Gminy Szczurowa, Zbigniew Moskal. Wybór tego miejsca nie jest dziełem przypadku. - Strzelce Małe leżą niemal w samym centrum naszej gminy. Niemal z każdej miejscowości jest podobny dojazd, zajmujący kilka maksymalnie kilkanaście minut. To sprawia, że zarówno ci którzy pracują w Szczurowej, jak i w Brzesku, będą mieli po „drodze” naszą placówkę. Mam nadzieję, że najdalej do końca pierwszego kwartału 2021 roku zostanie uruchomiony kompleks żłobkowo - przedszkolny.

Miliony na realizację inwestycji w 2020 roku
- Około 16 milionów złotych na inwestycje przeznaczyła w tym roku Gmina Szczurowa. To jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. Warto dodać, że z tego około 8.2 miliona złotych pochodzi z dotacji unijnych. Kiedy uwzględnimy dwa miliony z Tarczy Antykryzysowej to wyjdzie nam kwota ponad 10 milionów dotacji. Takich środków, inne gminy z regionu, na inwestycje nie wydają nawet w ciągu dwóch - trzech lat. Większość prac jest już wykonanych lub dobiega końca, inne są w trakcie realizacji. W wyniku dotychczasowych działań Domy Ludowe w Strzelcach Wielkich i Włoszynie zyskały nowe elewacje i pomieszczenia, natomiast Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej otrzymała nowe pokrycie dachu, w szkole pomalowano również pomieszczenia. Inne zadanie realizowane było w Niedzieliskach, gdzie przygotowano lokal dla potrzeb Placówki Wsparcia Dziennego, warto dodać, że rozbudowa i gruntowny remont prowadzony jest także w budynku Domu Ludowego w tej miejscowości.
W Górce powstaje wielofunkcyjne boisko sportowe. Zaś w Szkole Podstawowej w Uściu Solnym wykonano modernizację pomieszczeń pod kątem zabezpieczeń przeciw pożarowego. Zakończono już prace konserwatorsko - restauratorskie przy polichromii sufitowej w pałacu Kępińskich w Szczurowej. Obecnie powstają kolejne punkty obsługi rowerzystów w Niedzieliskach i Uściu Solnym, wytyczone zostaną również nowe trasy rowerowe. Drogi gminne zyskały nowe nawierzchnie i pobocza. Wyremontowano już drogę Pojawie - Pęciska oraz Pojawie - Nawsie. Przed Gminą Szczurowa kolejne wyzwania inwestycyjne. Mowa między innymi o robotach remontowo - adaptacyjnych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rudy - Rysiu dla potrzeb klubu seniora. Gruntownemu remontowi poddany zostanie budynek grodzki w Uściu Solnym. Od dawna nieużytkowany obiekt ponownie będzie służył mieszkańcom tej miejscowości. W Woli Przemykowskiej zmodernizowane zostanie boisko sportowe, a w centrum Szczurowej powstanie nowy parking. Również parter budynku urzędu gminy zyska nowy wygląd. Pomieszczenia i toaleta zostaną przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Gruntownemu remontowi zostanie poddany budynek remizy OSP w Strzelcach Małych. Będą również prowadzone kolejne inwestycje drogowe. Tym razem zmodernizowane zostaną: Uście Solne - Błonie, Wrzępia - Błonie, Dołęga - Dwór w kierunku Iglopolu, Zaborów w kierunku młyna oraz Rylowa - Błonie - zapewnia Wójt Zbigniew Moskal.

Zdalna szkoła+” projekt realizowany w gminie Szczurowa
Niedawno,  po raz drugi w tym roku, Wójt przekazał zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”, sprzęt komputerowy do szkół z terenu gminy Szczurowa. Tym razem było to 36 laptopów za kwotę blisko 75 tysięcy złotych. Sprzęt trafił do szkół w Niedzieliskach, Strzelcach Wielkich, Szczurowej, Uściu Solnym, Woli Przemykowskiej oraz Zaborowie. Sprzęt komputerowy został podzielony proporcjonalnie do złożonego wcześniej przez dyrektora szkoły zapotrzebowania. Realizatorem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Projekt „Zdalna szkoła+” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Sprzęt będzie służył placówkom oświatowym z przeznaczeniem na wykorzystanie w realizowanym cyklu edukacyjnym w tym dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Przypomnijmy, że w marcu br. Wójt Zbigniew Moskal wystąpił z pierwszym wnioskiem o dotację do Ministerstwa Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za pierwszym razem gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy zł na zakup sprzętu komputerowego.  W ramach dofinansowania zakupiono wtedy 44 laptopy, które trafiły do szkół podstawowych z terenu gminy Szczurowa.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102021

pr102021sp

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .