Reklama
Rozmowa z Tomaszem Gromalą, wójtem gminy Lipnica Murowana
WYDARZENIA - Region Bocheński
piątek, 31 lipca 2020 11:50

Panie Wójcie, to już ponad 4 miesiące życia z epidemią koronawirusa. Jak to wygląda w gminie Lipnica Murowana?
Na tę chwilę, możemy powiedzieć, że jesteśmy bogatsi w doświadczenie, które wydawałoby się jeszcze niedawno nie do przewidzenia w najgorszych wizjach. Zarówno Urząd Gminy jak i jednostki podległe, po okresie maksymalnego ograniczenia dostępności, pracują w pełni oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Zwracamy uwagę na stosowanie maseczek, dezynfekcję rąk i unikanie skupisk. Po takim czasie prócz większej dostępności środków ochrony mamy także do czynienia z większą świadomością i odpowiedzialnością ze strony mieszkańców, choć wyjątki także się zdarzają. Na pewno, tak jak i na świecie, organizacja pracy, życia codziennego uległy mocnej przebudowie, ale dostosowując się do tej trudnej sytuacji, staramy się, aby wszelkie działania strategiczne realizować nie rezygnując z żadnych w pełni. Obecnie mieszkańcom najbardziej doskwiera ograniczony dostęp do lokalnej służby zdrowia, ale póki co wszyscy musimy być cierpliwi.

Niestety chyba jednak nie wszystko udało się zrealizować, w wielu gminach odstępuje się od realizowania niektórych inwestycji, ale o to zapytam później, odwoływane są imprezy kulturalne, w tym roku zabrakło tak pięknej i popularnej imprezy jak Konkurs Lipnickich Palm.
Oczywiście nie możemy mówić, że codzienne życie i organizacja pracy Urzędu Gminy czy podległych jednostek jest taka sama, jak sprzed pandemii. Wiele wydarzeń nie może się odbywać w tradycyjnej formule, ale mając świadomość, że raz odwołane wydarzenie czy przedsięwzięcie może już w przyszłości nie wrócić do corocznego kalendarza wydarzeń gminnych staramy się szukać alternatywy. Dzisiejsze życie się zwirtualizowało, zdigitalizowało i przeniosło w dużej mierze do mediów społecznościowych. Tak też w tym roku wyglądał chociażby nasz Konkurs Palm w wydaniu facebookowym. Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania, uwagę na taką formę zwróciły nawet ogólnopolskie media. A tradycja wyplatania palm nie zanotowała w tym roku przerwy. Co możemy, realizujemy zdalnie, szukamy alternatywnych rozwiązań, nie boimy się nowinek. Biegnący czas i przedłużająca się pandemia stały się prawdziwym poligonem doświadczeń i wdrażania nowych rozwiązań. Prawdziwą szkołę...przeszły w ostatnim czasie także nasze szkoły i przedszkola. Placówki oświatowe zostały z dnia na dzień rzucone na głęboką wodę i musiały bez żadnego doświadczenia i przygotowania wdrożyć zdalne nauczanie prawie z marszu. System zaczął szybko funkcjonować, nawet docierały do nasz głosy, że obciążenie nauką i zadaniami momentami było większe niż przy tradycyjnym trybie. Ten system nie jest łatwy, zarówno dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy niejednokrotnie musieli łączyć pomoc w nauce dzieciom, ze zdalną pracą, lub opieką nad młodszymi dziećmi.

Skoro mówimy o zdalnym nauczaniu. Nie da się go prowadzić bez komputerów, Internetu. Gmina skorzystała z pomocy Ministra Cyfryzacji?
Dwukrotnie nasza gmina skorzystała z możliwości zakupu laptopów. W sumie otrzymaliśmy 135 tysięcy złotych. Za pierwszym razem gmina Lipnica Murowana na zakup laptopów pozyskała około 60 tys. zł. W ramach przyznanej kwoty zakupiono łącznie 20 laptopów dla obydwu szkół podstawowych w gminie. Sprzęt po przekazaniu do szkół został użyczony przez dyrektorów najbardziej potrzebującym uczniom, na czas wykonywania nauki zdalnej. Za drugim razem w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła +“– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotacja wynosiła   około 75 tys. zł., za którą zakupione zostało 35 laptopów dla obydwu szkół podstawowych w gminie.   Po zakończeniu nauki zdalnej, laptopy trafią do pracowni informatycznych w szkołach na terenie gminy.
   
Koronawirus sprawił, że dochody gminy są znacznie mniejsze niż planowaliście w budżecie gminy na 2020 rok...
Tak na dobrą sprawę, skutki pandemii na nasz budżet poznamy dopiero pod koniec roku. Na razie mamy dane za pierwsze miesiące epidemii. Faktem jest, że nasze dochody są mniejsze a niewiadomą jest finansowa przyszłość. Zatem zaciskamy pasa, tam gdzie tylko jest możliwe kosztem pewnych działań bieżących.

Skąd się to bierze?
Ze sposobu finansowania gmin. Samorządy gminne mają swój udział w podatku dochodowym osób fizycznych. Mniej niż 50 procent trafia do gminy. Zamrożenie gospodarki sprawiło, że te dochody znacznie spadły. Skurczyły się także wpływy z podatków i opłat lokalnych. To sytuacja, której nikt nie przewidział. Nadal nie wiadomo, w jakim kierunku będzie to wszystko zmierzało. Dlatego musimy wdrożyć program oszczędnościowy szczególnie w obrębie wydatków bieżących.

Ale tegoroczne inwestycje nie są zagrożone?
Inwestycje nie. Jestem przekonany, że uda się je nie tylko zrealizować, ale także spokojnie rozliczyć. Nie ukrywam, że wsparcie rządowe, w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 dla samorządów, bardzo nam pomoże. Ja przypomnę, że ponad 1,2 miliona to kwota, którą będziemy mogli przeznaczyć wyłącznie na zadania inwestycyjne. Środki przekaże nam rząd. Przyjęty przez parlament pakiet ma odegrać podwójną rolę, pobudzić gospodarkę i wzmocnić potencjał inwestycyjny gmin w związku ze spadkiem dochodów. Wygląda zatem na to, że to nie koniec działań inwestycyjnych w naszej gminy w najbliższym czasie. Program, który zainicjował prezydent Andrzej Duda, został szybko uchwalony przez parlament. Za co w imieniu własnym, samorządu i mieszkańców serdecznie dziękuję. Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę wiceminister zdrowia, a zarazem poseł Józefy Szczurek – Żelazko oraz posła Stanisława Bukowca naszego bocheńskiego parlamentarzysty.
   
Zanim porozmawiamy o inwestycjach, które są już zaawansowane, słów kilka o planach rozwoju infrastruktury komunalnej, a dokładnie rzecz ujmując, wodociągowej. Mamy dobre wieści dla mieszkańców...
Nawet bardzo dobre. Na początku lipca 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę instytucji, które w ramach   II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną   i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na której znalazła się gmina Lipnica Murowana. Otrzymamy dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rajbrot w Gminie Lipnica Murowana”. Dodam tylko, że dotacja opiewa na kwotę 1 963 097,00 zł co stanowi ok. 63.63% kosztów kwalifikowanych.

Na co przeznaczycie te środki?
Zaplanowaliśmy w ramach inwestycji wybudowanie nowej stacji uzdatniania wody, ujęcie w system wodociągowy nowej studni oraz wpięcie całości do istniejącej sieci wodociągowej na terenie Rajbrotu. Realizacja tego zadania poprawi sytuację w zakresie stabilizacji zaopatrzenia w wodę mieszkańców oraz umożliwić rozbudowę sieci i podłączenie nowych odbiorców.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2021 r. Jest to bardzo duża i społecznie oczekiwana. Pozwoli nam na przyspieszenie procesu wodociągowania naszej gminy. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla Panów Marszałków – Witolda Kozłowskiego, Tomasza Urynowicza obecnych na uroczystym wręczeniu promes, całego Zarządu Województwa, Pana Marszałka Łukasza Smółki odpowiedzialnego za unijne dotacje i walkę o te dodatkowe środki w ramach PROW.

Niedawno podpisał Pan umowę na kontynuację rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana. Gdzie pojawią się nowe lampy?
Zakres prac przewidziany do realizacji to odcinek przy drodze w Lipnicy Górnej wzdłuż drogi gminnej na Działy Północne. Początek odcinka od skrzyżowania z drogą tzw. Betonówką i dalej wzdłuż drogi do ostatnich zabudowań. Długość budowanego odcinka oświetlenia ulicznego wynosi około kilometra. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 20 nowych lamp. Wartość zadania zamyka się kwotą 58 764,00 zł brutto.

Centrum Rajbrotu zmieniło się nie do „poznania”?
Na pewno zyskało nowe oblicze. Pod koniec czerwca zakończyła się realizacja zadania „Budowa parkingu, remont nawierzchni i drogi dojazdowej oraz zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rajbrocie”. Jest to   pierwsze z czterech zadań, które obejmuje duży projekt, realizowany przez gminę, a finansowany przez Unię Europejską. Powstał parking od strony drogi powiatowej przed budynkiem ośrodka zdrowia i apteki, wykonano także   remont nawierzchni placu i drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia wraz z odwodnieniem, ogrodzenie terenu, remont nawierzchni placu i dojścia do budynku przedszkola z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych oraz remont dojścia do placu zabaw (likwidacja schodów terenowych).Całe zadanie kosztowało blisko trzysta tysięcy złotych. Ale aż 63,63% kosztów kwalifikowanych, stanowiła dotacja unijna.

Wspomniał Pan, że inwestycja w Rajbrocie jest pierwszą z czterech...
W ramach unijnego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowana jest realizacja zadań w Lipnicy Murowanej, Dolnej, Borównej i Rajbrocie. O tej ostatniej inwestycji rozmawialiśmy przed momentem. Dzięki tym inwestycjom gmina wypięknieje i stanie się bardziej przyjazna mieszkańcom. Pojawią się tak oczekiwane nowe parkingi, wyremontowane zostaną centra miejscowości w gminie oraz obiekty małej architektury. W ramach unijnego dofinansowania zrealizowane będą cztery zadania. Pierwsze to przebudowa drogi gminnej, sieci gazowej oraz sieci energii elektrycznej, budowa parkingu z kanalizacją opadową, instalacją oświetleniową oraz podziemnego zbiornika przeciw pożarowego wraz z remontem istniejących dojść - Lipnica Dolna. Kolejna inwestycja to budowa obiektów małej architektury, zbiornika ppoż., dojść, dojazdu, oświetlenia, kanalizacji deszczowej w ramach zadania: odnowa centrum miejscowości Borówna. Natomiast ostatnia inwestycja to przebudowa fontanny na terenie Rynku w miejscowości Lipnica Murowana wraz z przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i wewnętrznej instalacji energii elektrycznej. Faktycznie, jesteśmy w połowie roku i stan zaawansowania realizowanych inwestycji jest zadowalający. Póki co zarówno wykonawców jak i nadzorujących omijały poważniejsze problemy i na tę chwilę nie ma opóźnień w wykonywaniu wszelkich prac.

Bez wątpienia największym, pod względem finansowym i logistycznym tegorocznym przedsięwzięciem jest kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
To prawda. To zadanie rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Wartość inwestycji to około 7 milionów złotych. Po bardzo trudnym i żmudnym procesie projektowania i modernizacji istniejących przepompowni, inwestycja wkroczyło w kolejny etap: rozbudowy sieci. Teraz prace prowadzone są w Lipnicy Dolnej. Ale zaraz po ich zakończeniu będą kontynuowane w Lipnicy Górnej.

Pomimo pandemii zapowiada się rekordowy rok pod względem nakładów inwestycyjnych?
Na pewno będzie to bardzo dobry rok. Mamy taką kumulację zadań inwestycyjnych. Zaplanowana jest bowiem budowa ciągu pieszo-rowerowego w Lipnicy Górnej przy drodze wojewódzkiej (wartość – 250 tys. złotych). Dodam tylko, że połowa tej kwoty pochodzi z budżetu województwa małopolskiego. Planujemy także budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej. Wspomnę, że na realizację tego zadania uzyskaliśmy dotację, z Ministerstwa Sportu. Otrzymaliśmy na ten cel wsparcie w wysokości 1.4 miliona złotych.

Mówiliśmy o tym roku, wróćmy do poprzedniego. Jednogłośne absolutorium i przyjęty przez Radę Gminy raport o stanie gminy, to zapewne powód do dumy?
Jak najbardziej. Dumy z pracy nie tylko mojej. Od dawna zaznaczam, że samorząd to praca zespołowa. To nasz wspólny sukces. Dlatego, korzystając z okazji, pragnę serdecznie podziękować radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, wszystkich podległych mi instytucji, wszystkim mieszkańcom   naszej gminy. Realizowany budżet to wysiłek wielu osób, warto zwrócić uwagę spokojną i rzeczową współpracę z Radą Gminy, pracownikami urzędu gminy, sołtysami, kierownikami, dyrektorami jednostek organizacyjnych, prezesami organizacji pozarządowych, ochotniczymi strażami pożarnymi, grupami obrzędowymi, kołami gospodyń wiejskich oraz wszystkimi mieszkańcami. Nie mniej istotna jest doskonała współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim.   

Wiele się dzieje, szczególnie w kwestii inwestycji, ale jak widać gmina nie rezygnuje z innych działań, choć łatwo nie jest. Czego można życzyć na drugą połowę roku?
No tego, czego sobie ostatnio wszyscy życzymy, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Oczywiście spokojnej tej drugiej połówki roku, tak aby nieszczęścia omijały gminę i mieszkańców. W związku z tak licznymi działaniami na pewno życzylibyśmy sobie stabilnych finansów publicznych, dobrych i solidnych wykonawców na wszystkich inwestycjach oraz spokojnej jesieni, aby kolejna fala zakażeń omijała z dala naszą gminę. Z resztą sobie jakoś poradzimy.

(rozmawiał mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102021

pr102021sp

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .