Reklama
Żegocina. Pozyskano wielomilionowe dotacje
WYDARZENIA - Region Bocheński
piątek, 24 stycznia 2020 17:06

Rozbudowa infrastruktury drogowej, inwestycje w jednostkach OSP, oddanie do użytku nowego przedszkola – to tylko trzy z wielu zadań inwestycyjnych, które udało się zrealizować w gminie Żegocina w 2019 roku. - To był udany rok dla naszej gminy – ocenia wójt Wojciech Wrona.

Przed Bożym Narodzeniem w Urzędzie Gminy odbyło się wyjątkowe spotkanie. Wójt Gminy Żegocina - Wojciech Wrona wręczył przedstawicielom OSP nagrody za udział w czerwcowych VII Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych. Nagrody to sprzęt pożarniczy o ogólnej wartości ponad 3 tysiące zł. Dla przypomnienia, klasyfikacja wyżej wspomnianych zawodów przedstawiała się następująco: 1 miejsce - OSP Bełdno; 2 miejsce - OSP - Łąkta Górna; 3 miejsce - OSP Żegocina; 4 miejsce - OSP – Rozdziele; 5 miejsce - OSP – Bytomsko. - Dziękuję wszystkim druhom strażakom za posługę w mijającym roku – mówił Wojciech Wrona.

Małopolskie dotacje

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” , gminy z terenu województwa małopolskiego otrzymują pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki te pozwalają zakupić sprzęt i umundurowanie niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP. Z tych środków skorzystały 3 jednostki z terenu gminy: OSP Bełdno, OSP Rozdziele i OSP Bytomsko (jednostki OSP Żegocina i OSP Łąkta Górna należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i nie mogły uczestniczyć w projekcie). Całkowity koszt zadania wyniósł 15.067zł, z czego Województwo Małopolskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie 6.027zł . W ramach konkursu zakupiono min. pilarkę spalinową, maszt oświetleniowy, radiotelefony, węże gaśnicze, mundury wyjściowe oraz inny sprzęt do zapewnienia gotowości bojowej w wyżej wymienionych jednostkach. Symbolicznego przekazania sprzętu dokonał wójt gminy Wojciech Wrona prezesowi OSP Bytomsko - Panu Ignacemu Rożnowskiemu oraz prezesowi OSP Bełdno - Panu Mikołajowi Giza. W przekazaniu uczestniczył także Pan Aleksander Grabowski z OSP Bełdno, Pan Jan Mróz z OSP Żegocina oraz Pan Wojciech Kępa. Gmina skorzystała także ze środków w ramach programu Małopolskie Remizy. 4 miliony złotych to łączna kwota, która w tym roku została przeznaczona na dofinansowanie prac w 122 małopolskich remizach. Wśród nich znalazła się jednostka OSP Łąkta Górna , która na remont pomieszczeń budynku Remizy otrzymała dofinansowanie w wysokości 13.872 zł. Remont obejmował: wymianę stolarki okiennej okien drewnianych na okna z profili pięciokomorowych z szybą termoizolacyjną oraz wymianę parapetów – 19 szt., roboty malarskie. Dodajmy, że całkowity koszt zadania wyniósł 30.200,00 zł (kwota dotacji: 13.872zł, udział własny Gminy: 16.328zł) – wylicza wójt Wojciech Wrona. Oficjalne oddanie do użytku wyremontowanych pomieszczeń z udziałem wójta Gminy - Wojciecha Wrony, przewodniczącego Rady Gminy - Grzegorza Gołębia, Radnego Województwa Małopolskiego - Stanisława Bukowca (dzisiaj posła na Sejm RP), Komendanta Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - Janusza Stańdo, prezesa OSP Łąkta Górna - Zdzisława Wrony oraz przedstawiciela wykonawcy robót, miało miejsce w październiku tamtego roku.

Kostka koło cmentarza

W ubiegłym roku na cmentarzu parafialnym w Żegocinie ukończono prace, których zakres obejmował ułożenie kostki granitowej wokół pomnika znajdującego się w centralnej części cmentarza. Całość zadania zamknęła się kwotą 52 999,96 złotych, z czego kwota 52 000,00 zł to kwota dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Prace zostały wykonane bez zastrzeżeń przez Firmę GRANIT BRUK p. Józefa Rośka ze Świdnika. - Bardzo się cieszę z tej inwestycji, która podzielona była na dwa etapy. Cmentarz wojenny usytuowany na cmentarzu parafialnym zyskał nowe oblicze w postaci alejki i placu z kostki granitowej. W kolejnym roku przewidujemy dalszą modernizacje tego cmentarza, głównie nagrobków żołnierskich. - mówi Wójt Gminy Żegocina. Prace wykonywano w ramach zadania pn.: Wykonanie nawierzchni alei cmentarnej w ramach projektu pn. ”Odtworzenie pierwotnego układu przestrzennego zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Żegocinie”, które to zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji celowej na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Małopolskie Kapliczki

Kolejną inwestycją w naszej gminie, która została ukończona jesienią, jest remont przydrożnej, słupowej kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1865 r. w Żegocinie (w drodze z cmentarza parafialnego na Nową Wieś). Prace polegały m.in. na remoncie i konserwacji oraz uporządkowaniu terenu wokół kapliczki. Wyremontowana kapliczka jest już szóstą z kolei, przy której udało się poczynić prace konserwatorskie. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 19 950,00 zł, w tym kwota 15 000,00 zł to dotacja celowa ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Kapliczki Małopolskie 2019". Prace konserwatorskie wykonała firma „PETRA” Pana Mieczysława Smolika z Krzeczowa – tłumaczy wójt Wojciech Wrona.

Rekreacja na powietrzu

Poprawiała się także infrastruktura sportowo – rekreacyjna. Jesienią 2019 roku zakończyła się budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury o charakterze wielopokoleniowej, dla zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Żegocina”. Strefa została zlokalizowana na działce przy Szkole Podstawowej w Żegocinie. Realizacja zadania polegała min. na dostawie i montażu gotowych elementów małej architektury takiej jak: siłowni zewnętrznej, stołu z planszami do gry, ławek ogrodowych, stojaka na rowery i tablicy informacyjnej połączonej z zagospodarowaniem terenu należącego do strefy. Wartość wykonanego zadania zamknęła się kwotą 38 929,50 zł. w tym kwota 19 100 zł. to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Sporo na drogach

Ubiegły rok obfitował w inwestycje realizowane na drogach. Mowa nie tylko o drogach gminnych, ale także współpracy samorządu z powiatem i województwem przy remoncie dróg powiatowych i budowie chodnika w Łąkcie przy drodze wojewódzkiej. Pod koniec roku dokonano odbioru inwestycji w Łąkcie Górnej, której przedmiotem była: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Limanowa w Łąkcie Górnej polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową wraz z przebudową zjazdów. Wykonawcą II etapu była firma MEL-DRÓG Alfred Czuba z Zakliczyna. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 296.627,60 zł. brutto, z czego dotacja celowa zatwierdzona przez Sejmik Województwa Małopolskiego wyniosła 148.313,80zł, a udział własny Gminy wyniósł 148.313,80zł. Kolejna inwestycja drogowa w tamtym roku to remont drogi gminnej Fąfarowa Góra w miejscowości Bytomsko. Wykonawcą robót była firma Handlowo-Usługowa TRANS-KRUSZ Paweł Frączek. Wartość wykonanych prac wynosiła 84 826,75 zł a wartość dotacji z budżetu państwa wynosiła 31 473 zł. Prace prowadzone były od sierpnia do listopada 2019 r. W ramach robót została wykonana nowa nawierzchnia drogi na odcinku 60 m oraz roboty związane z odbudową przepustu znajdującego się pod przejazdem z płyt betonowych oraz koszy wraz z narzutem kamiennym. Nową nawierzchnię zyskała także droga Podlesie – Żegocina. Wykonawcą robót była firma „ROAD” Prace Ziemno –Drogowe Beata Czyżycka. Wartość wykonanych prac wynosiła 63 102,69 zł a wartość dotacji z budżetu państwa wynosiła 48 564 zł. Prace prowadzone były od sierpnia do listopada 2019 r. W ramach przeprowadzonych prac odbudowano zamulony w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2018 r. przepust oraz wykonano nową nawierzchnię drogi. - Dodam także, że w 2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej. Inwestycja będzie przebiegała przez gminy: Trzciana, Żegocina oraz Łapanów. Zadanie którego wartość wyniesie ponad 5 milionów złotych dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w miejscowościach Łąkta Górna, Łąkta Dolna, Kierlikówka i Łapanów. Na realizację zadania powiat bocheński pozyskał dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w wysokości 2,36 miliona złotych. Zadanie wsparły również samorządy gminne z Trzciany (ponad 940 tysięcy złotych) i Żegociny (ponad 328 tysięcy złotych ). W ramach prac, w Łąkcie Górnej drogowcy wybudują ścieżkę rowerową o długości 335 metrów. Termin realizacji inwestycji to 21 września 2020 roku. – Cieszę się, że zadanie które było rozłożone na kilka etapów będzie finalizowane już w przyszłym roku. Zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo zarówno w ruchu rowerowym, jak i pieszym. W dalszej perspektywie będziemy też chcieli budować ścieżki rowerowe w innych miejscowościach naszej gminy . – mówi Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona

Nowe przedszkole

Powody do radości mają przedszkolaki z Łąkty Górnej. Jesienią oddano tam do użytku nowe przedszkole. Podczas uroczystości wójt gminy Żegocina – Wojciech Wrona, przekazał podstawowe informacje o tej inwestycji. Prace trwały od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku. W tym czasie zajęcia odbywały się w remizie OSP w Łąkcie Górnej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 3.635.473 zł, z czego 1.979.759 zł pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę przedszkola oraz 391.448 zł pozyskano - również z Regionalnego Programu Operacyjnego - na dofinansowanie wyposażenia, utworzenie nowych grup przedszkolnych oraz na zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków. Projekt Przedszkola wykonała architekt Elżbieta Langer. Oddawany budynek to 789 m² powierzchni użytkowej. Na parterze i poddaszu znajdują się po dwie sale zabaw i wielofunkcyjna duża sala. Przy salach zaprojektowano łazienki, zaś w holu usytuowana jest szatnia z ławkami i regałami oddzielnymi dla każdego dziecka. Przedszkole wyposażone jest w ogólnodostępny sanitariat, dwa pomieszczenia administracyjne. Na parterze znajduje się nowoczesna kuchnia połączona ze zmywalnią windą towarową. Ponadto mieści się tu również pokój socjalny dla personelu, pokój nauczycielski, pokój logopedy i pokój biurowy, magazyny oraz pomieszczenia do obróbki wstępnej produktów żywieniowych, przechowalnia oraz pomieszczenia porządkowe. W piwnicach znajduje się kotłownia oraz pomieszczenie gospodarcze. Całe przedszkole dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyposażone jest w dwie platformy pionowe zewnętrzną i wewnętrzną. Dopełnieniem całości jest przestronne otoczenie – poinformował Wójt Wojciech Wrona. Następnie złożył podziękowania radnym poprzedniej kadencji z przewodniczącą Lucyną Nowak na czele, którzy podjęli decyzję o budowie Przedszkola, byłemu wójtowi Jerzemu Błoniarzowi, który pozyskał środki na dofinansowanie budowy i wyposażenia oraz rozpoczął inwestycję, radnym obecnej kadencji za dobrą współpracę i wyrozumiałość, zwłaszcza podczas robót dodatkowych nie objętych umową wykonawczą. Kolejne podziękowania zostały złożone pracownikom Urzędu Gminy, obu dyrektorkom przedszkola, sołtysowi Tadeuszowi Staremu, rodzicom dzieci i Mieszkańcom Łąkty Górnej za wiele prac, które wykonali by upiększyć nasze przedszkole i jego otoczenie. - Dumą napawa fakt, że w tym roku wszystkie chętne dzieci mogą uczęszczać do przedszkola, bowiem na terenie naszej gminy jest wystarczająca ilość miejsc dla wszystkich chętnych dzieci - powiedział Wójt i na zakończenie swojego wystąpienia życzył dzieciom, aby z radością codziennie przychodzili do tego pięknego przedszkola, a nauczycielom i pracownikom życzę radości i zadowolenia z wykonywanego zawodu oraz dużo sukcesów w pracy z dziećmi.

Oświata

W lipcu tamtego roku w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona odebrał promesę w wysokości 120 tys. zł na remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Rozdzielu. Wykonano także remont szatni w szkole w Żegocinie. Pojawiły się tutaj nowoczesne szafki – inwestycje sfinansowano ze środków gminy. Utwardzono także plac przed szkołą w Bytomsku. Cały obiekt znalazł się w „oku” kamery. Monitoring poprawi stan bezpieczeństwa. Udało się także przebudować oddział przedszkola w Rozdzielu. Kotłowania w Rozdzielu została przebudowana. Prowadzono też prace widno – kanalizacyjne w gminie. Wyremontowano tak zwany Kamieniłom w Żegocinie oraz cmenatrz z czasów I wojny światowej.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr092021

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .