Lipnica Murowana. Zapowiada się rekordowy rok: inwestycje z wielkim rozmachem
WYDARZENIA - Region Bocheński
niedziela, 07 lipca 2019 00:00

Można odnieść wrażenie, że gmina Lipnica Murowana „rozbiła” unijny bank. Nie ma bowiem tygodnia byśmy nie informowali naszych Czytelników o kolejnych pieniądzach pozyskanych przez tutejszy samorząd. – Są to zarówno środki unijne, z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, jak też krajowe. To doskonały czas dla naszej gminy. W sposób szczególny chcę podziękować zarządowi województwa małopolskiego oraz naszemu radnemu wojewódzkiemu Stanisławowi Bukowcowi – mówi naszej redakcji Tomasz Gromala wójt gminy Lipnica Murowana.


Pod koniec czerwca Wicemarszałek Małopolski Marta Malec – Lech w asyście radnego Stanisław Bukowca, wręczyła wójtowi gminy Tomaszowi Gromali promesę na kwotę około 5 milionów złotych. Są to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, które zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w części Lipnicy Dolnej i Górnej oraz modernizację wszystkich przepompowni w Lipnicy Murowanej. – Postępowanie przetargowe jest już prowadzone. Dzięki otrzymanej dotacji uda się nam wybudować ok. 10 km sieci kanalizacyjnej i kilka przepompowni – dodaje wójt. Pozwoli to na przyłączenie do sieci około 200 gospodarstw. Cała inwestycja pochłonie około 8 milionów zł.
Przypomnijmy, że w poprzednim roku Lipnica Murowana pozyskała 1,7 miliona zł na rozbudowę oczyszczalni w Lipnicy Dolnej. Wszystko wskazuje na to, że prace przy oczyszczalni zostaną zakończone w lipcu tego roku.

Nowe centra miejscowości z unijnym wsparciem
Wójt Gminy Tomasz Gromala odebrał z rąk Marszałków Łukasza Smółki i Tomasza Urynowicza oraz Radnego Wojewódzkiego Stanisława Bukowca czek na realizację zadań w Lipnicy Murowanej, Dolnej, Borównej i Rajbrocie w ramach unijnego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki tym inwestycjom gmina wypięknieje i stanie się bardziej przyjazna mieszkańcom. Pojawią się tak oczekiwane nowe parkingi, wyremontowane zostaną drogi gminne oraz obiekty małej architektury. W ramach unijnego dofinansowania zrealizowane będą cztery zadania. Pierwsze to przebudowa drogi gminnej, sieci gazowej oraz sieci energii elektrycznej, budowa parkingu z kanalizacją opadową, instalacją oświetleniową oraz podziemnego zbiornika przeciw pożarowego wraz z remontem istniejących dojść - Lipnica Dolna. Druga inwestycja to budowa parkingu, remont nawierzchni i drogi dojazdowej oraz zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w Rajbrocie. Trzecia – budowa obiektów małej architektury, zbiornika ppoż., dojść, dojazdu, oświetlenia, kanalizacji deszczowej w ramach zadania: odnowa centrum miejscowości Borówna. Natomiast czwarta inwestycja to przebudowa fontanny na terenie rynku miejscowości Lipnica Murowana wraz z przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i wewnętrznej instalacji energii elektrycznej.

Rządowe i wojewódzkie wsparcie na modernizację dróg
Prawie 700 tysięcy złotych otrzymała Gmina Lipnica w ramach rządowego programu na drogi lokalne.  Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań gminnych oraz powiatowych województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach przeprowadzonego w 2018 roku naboru do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wartość całego zadania to blisko 1.4 miliona złotych, z czego przyznane dofinansowanie wynosi blisko 700 tysięcy złotych. Dodajmy, że w ramach inwestycji remontem zostaną objęte odcinki dróg gminnych począwszy od wjazdu na Osiedle Słoneczne od strony Nowego Cmentarza, poprzez drogą na Jaz w kierunku centrum i dodatkowo odcinek o dł. ok 130 m, dotychczas nie remontowany w kierunku rzeki i zabudowań zlokalizowanych w tamtej części, a następnie uliczka od banku przy drodze wojewódzkiej do uliczki przy restauracji Ułan. W ramach całego zadania zostanie wykonany remont chodnika przy jezdni, remont jezdni drogi, wymiana krawężników, remont poboczy, remont rowów, remont odcinków sieci kanalizacji deszczowej, regulacja istniejących studni infrastruktury technicznej. Na zakończenie zadania zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu, która uporządkuje ruch na tych odcinkach dróg. Łączna długość planowanych do remontu odcinków dróg wynosi ok. 738 mb i łącznej powierzchni ok. 3 233,50 m2 oraz dodatkowo remontem zostanie objętych ok. 477,5 m2 chodników. Ponadto Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podziału środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2019 roku, gmina Lipnica Murowana uzyskała dotację w wysokości 150 tysięcy zł na realizację dwóch zadań związanych z modernizacją dróg. Do remontu zostały przewidziane dwie drogi, jedna w Lipnicy Górnej „Od wsi w kierunku Trojanowskiego” i jest to kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku modernizacji tej drogi. W poprzednim etapie, na długości ok. 500 została wykonana podbudowa z kruszywa drogowego. W drugim etapie planowane jest uzupełnienie podbudowy oraz położenie nakładki asfaltowej. W ramach obecnego zadania planowane jest również wykonanie dodatkowego ok 100 metrowego odcinka drogi, na którym zamierzone jest również wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego oraz wykonanie nakładki asfaltowej. Drugie zadanie obejmuje modernizację ok. 200 metrowego najbardziej zniszczonego odcinka drogi „Pszczółki” w Rajbrocie. W ramach zadania planowane jest wyprofilowanie kolein oraz położenie nowej nakładki asfaltowej.

O gminie i jej inwestycjach w Rajbrocie
Gminę odwiedził Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.
Spotkanie rozpoczęło się w Rajbrocie prawie dwugodzinną samorządową dyskusją w gronie przedstawicieli Rady Gminy, Sołtysów, przedstawicieli stowarzyszeń. Organizatorem spotkania był Radny Powiatowy z Rajbrotu Józef Radzięta. Po spotkaniu Marszałek zwiedził centrum Rajbrotu i Lipnicy Dolnej, gdzie m.in. wkrótce dzięki zaangażowaniu obecnego Zarządu Województwa i unijnej dotacji ruszą kompleksowe prace w ramach projektów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich, konkretnie w czterech sołectwach naszej gminy. W ramach projektu planowane do realizacji będą cztery zadania.Warto dodać, że samorządowe spotkanie zakończyło się na odcinku drogi wojewódzkiej 966 w Lipnicy Górnej, gdzie niebawem, dzięki wojewódzkiej dotacji, będzie budowany nowy odcinek ciągu pieszo – rowerowego. Budowa chodnika została rozpoczęta w 2017 r. i po rocznej przerwie udało się wyasygnować kolejne środki na kontynuację zadania. Radni województwa podjęli decyzję o przekazaniu na kolejny etap tej inwestycji 400 tysięcy złotych. Pozyskana kwota stanowi 50 procent wartości zadania. Obecny etap przewiduje budowę kolejnego odcinka o długości 291 mb począwszy od ukończonego w 2017 fragmentu chodnika w kierunku Muchówki.

Figurka do remontu
Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego, w 2018 roku doszło do gruntownej renowacji oraz konserwacji figury świętego Szymona na lipnickim Rynku. Zabytkowa figura odzyskała dawny blask. Wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala odebrał z rąk Marszałka Łukasza Smółki, czek gwarantujący dotację w ramach programu „Kapliczki Małopolski 2019” na dokończenie działań wokół figury. W ramach zadania renowacji zostanie poddane ogrodzenie strzegące honorowego obywatela lipnickiej ziemi. Kompleksowy remont zapewne zachwyci mieszkańców oraz turystów, a lipnicki zabytkowy i urokliwy rynek zyska również nową estetykę. Uzyskane wsparcie to 5 tys. złotych.

Pieniądze dla strażaków
Powody do zadowolenia maja także strażacy. Dzięki pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego i Sejmiku, Gmina Lipnica Murowana pozyskała dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Województwo Małopolskie konkursu „Małopolskie Remizy 2019”. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na kontynuację prac budowlanych na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej”. Dotacja opiewa na 48 tysięcy złotych. Jest jedną z najwyższych w Małopolsce. W ramach zadania jest zaplanowany jest kolejny etap budowy nowej Remizy OSP dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej. Całość zadania realizowana jest etapami przy czynnym udziale OSP Lipnica Górna. OSP zleciła i sfinansowała opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskała pozwolenia na budowę. W ubiegłym roku OSP Lipnica Górna przy udziale środków Gminy Lipnica Murowana wykonała własnym staraniem i siłą roboczą fundamenty oraz kondygnację parteru nowej remizy.
W ramach zadania zostanie również przełożona sieci energetyczna oraz telekomunikacyjna – dodaje wójt Tomasz Gromala. Prace potrwają do końca października. Jak mówi wójt w kolejnych latach budowa będzie nadal kontynuowana przy czynnym udziale OSP i środków własnych gminy. Za życzliwość i okazaną pomoc dziękujemy także naszemu Radnemu Wojewódzkiemu Panu Stanisławowi Bukowcowi – dodaje wójt.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr052020p

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .