Reklama
Rozmowa z Andrzejem Potępą, Starostą Brzeskim PDF Drukuj Email
środa, 05 czerwca 2019 21:08

Dwie duże inwestycje związane z poprawą infrastruktury drogowej są w tym roku realizowane na południu powiatu brzeskiego. Skąd samorząd powiatu brzeskiego wziął pieniądze na ten cel?
Dzięki dobrze przygotowanym dwóm projektom do Funduszu Dróg Samorządowych, złożonym jeszcze w poprzednim roku, udało się nam pozyskać dofinansowanie. Dodam tylko, że nasze wnioski znalazły się na drugim i piątym miejscu w województwie małopolskim. Jest to kompleksowa przebudowa dwóch jezdni: na których pojawi się nowa nawierzchnia, przebudowane zostaną skrzyżowania, pojawią się zatoki autobusowe, wybudowany zostanie chodnik, zadbamy także o stan rowów przydrożnych, przepustów. Ponadto w ramach tego programu gruntownej modernizacji zostanie poddanych około 20 kilometrów jezdni. Drogi zostaną poszerzone, tak by miały szerokość co najmniej 5,5 metra, będzie wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe. Koszt realizacji obydwu inwestycji zamknie się w kwocie około 12 milionów złotych. Na to składają się środki, które otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji gmin Gnojnik, Czchów i Iwkowa oraz pieniądze własne powiatu brzeskiego. Podkreślę, że obydwie inwestycje są już po przetargu. Podjęcie decyzji o realizacja zadania stosunkowo wcześnie pozwoliło wyłonić wykonawcę za cenę niższą niż wartość kosztorysowa.

Co to oznacza w praktyce?
W praktyce oznacza to, że wystarczy nam pieniędzy które zaplanowaliśmy w tegorocznym budżecie. Przypomnę, że wiele inwestycji drogowych w Małopolsce nie jest w konsekwencji realizowanych, bo cena poprzetargowa jest znacznie wyższa niż wynika to z kosztorysów wstępnych. Wtedy samorząd albo rezygnuje z zadania, albo musi dołożyć ze środków własnych. Dodam tylko, że wszystkie przetargi drogowe w powiecie brzeskim są już rozstrzygnięte i prace prowadzone są pełną parą.

Jakie drogi uda się wykonać w ramach Funduszu Dróg Samorządowych?
To droga relacji Tymowa – Łososina, od Tymowej przez Iwkową po Kąty, aż do granicy z gminą Łososina. Remont obejmuje nowe pobocze, chodnik w Iwkowej i Kątach, nowy asfalt na całym odcinku jezdni, zaplanowana jest też budowa oświetlonego, wyniesionego przejścia dla pieszych koło Urzędu Gminy w Iwkowej. Wartość inwestycji to 5,7 miliona złotych. Natomiast drugi projekt z Programu Fundusz Dróg Samorządowych to droga Gnojnik – Biskupiec Melsztyńskie, przez Gnojnik, Lewniową, Złotą do Biskupic Melsztyńskich. Zakres prac jest podobny i obejmuje między innymi budowę dwóch nowych skrzyżowań i remont mostu oraz kilka kilometrów chodnika.

To bardzo długi odcinek: gdzie on zostanie wykonany?
Najdłuższy odcinek na terenie gminy Gnojnik. W samym Gnojniku oraz w Lewniowej. Część tej inwestycji powstanie w ramach tego projektu, a druga część w ramach inicjatywy Samorządowych, we współpracy samorządu powiatowego z gminnym. Za przekazanie środków na ten cel dziękuję władzom samorządowym gminy Gnojnik. Dodam, że obydwie inwestycje zostaną zakończone i oddane do użytku jeszcze w tym roku, bo umowa zakłada termin 31 października. Wiele wskazuje jednak na to, że drogowcy znacznie wcześniej uporają się z tym zadaniem.

Czy kolejne kilometry chodników powstaną w tym roku w powiecie brzeskim?
Jak najbardziej. W ramach inicjatyw samorządowych od wielu lat budujemy chodniki. W sumie blisko cztery kilometry za około trzy miliony złotych zostanie wybudowane w 2019 roku. Te prace trwają, budowa chodników jest bardzo zaawansowana. Termin ostateczny to wrzesień 2019 rok, ale jestem przekonany, że uda się te prace zakończyć znacznie wcześniej. W Iwkowej, w kierunku Nagórza, chodnik jest już gotowy. Dodam, że przygotowujemy się do opracowania dokumentacji na budowę kolejnych ciągów pieszych w Szczurowej, Dębnie czy w gminie Brzesko.

 

Jak układa się zatem współpraca z samorządami gminnymi?
Realizacja wielu inwestycji, zarówno w tym roku, jak i w latach poprzednich, jest najlepszym dowodem na to, że ta współpraca układa się naprawdę bardzo dobrze. Nie wypowiadam tych słów na użytek tego wywiadu, ale takie są fakty. Dzięki tej współpracy powstaje co roku po kilka kilometrów chodników, wspólnie z gminami remontujemy drogi powiatowe, mosty. W tym toku prace przy budowie chodników prowadzone są we wszystkich gminach powiatu brzeskiego. Wiele lat temu ustaliliśmy, że nowe chodniki budowane są w proporcji 50 na 50. Czyli połowę pieniędzy na budowę czy remont chodnika przekazuje powiat, tyle samo dopłaca samorząd gminy, na terenie której inwestycja jest realizowana.

 

Trwa ocieplenie budynku brzeskiego Starostwa Powiatowego. Ważna inwestycja z punktu widzenia samorządu: z jednej strony oszczędności, z drugiej poprawa wizerunku...
Od wielu lat mówiło się o potrzebie ocieplenia budynku tutejszego urzędu. Termomodernizacja pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania. Z audytu energetycznego wynika, że oszczędności będą sięgały nawet 60%. Remont budynku przy ulicy Głowackiego 51 w Brzesku, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego, finansowany jest w dużej mierze z dotacji unijnej. Dzięki takiemu zabezpieczeniu finansowemu, koszty będą stosunkowo niewielkie. Warto dodać, że w ramach realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku” samorząd powiatowy wyda zaledwie 680 tysięcy złotych. Przy okazji termomodernizacji zaplanowano wykonanie sieci komputerowej, systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego w budynku.

Ogromne inwestycje realizowane są także w służbie zdrowia, a dokładnie rzecz ujmując w brzeskim szpitalu. Co one obejmują?
Zakres prac jest ogromny. Szpital w Brzesku zmienia się nie do poznania. To następny obszar, na który zwracamy szczególną uwagę. W sumie zaplanowaliśmy tutaj inwestycje na kwotę ponad 25 milionów złotych. Najważniejsza i najkosztowniejsza jest budowa nowoczesnego bloku operacyjnego. Na ten cel wydamy około 12 milionów złotych, ale inwestycja została podzielona na dwie części: prace budowlane i zakup sprzętu medycznego. Szpital złożył wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Ten projekt, który obejmuje budowę bloku operacyjnego i poddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej wpisuje się w strategię polityki zdrowotnej województwa i państwa. Brzesko ma strategiczne znaczenie komunikacyjne – mamy z zjazd z autostrady i połączenie z południem kraju. Brzesko to także ważny punkt na mapie kolejowej kraju. Dlatego tak istotne jest sprawne funkcjonowanie bloku z możliwością udzielania pomocy ofiarom wypadków i kolizji. Chcemy powiększyć obecny blok, aby stworzyć lepsze warunki opieki nad pacjentem w okresie przed i pooperacyjnym oraz odnowić i unowocześnić zużytą infrastrukturę. Modernizacja bloku wraz z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej zakończyłaby pewien etap, realizowany przez szpital od wielu lat, czyli gruntownej modernizacji i dostosowania placówki do wymogów XXI wieku. Warto wspomnieć także o niedawno oddanej do użytku nowej centralnej sterylizatornii. Na tę modernizację wydatkowano 2,5 mln zł. Z kolei w tym roku zaplanowano cyfryzację szpitala za 4,5 mln zł.

 

W sumie ponad 1,7 mln zł kosztowała termomodernizacja budynku „starego szpitala” w Brzesku. Jakie są tego efekty?
Efekt to nawet 60% oszczędności w kosztach utrzymania budynku. Oprócz ocieplenia, zmodernizowano instalacje CO oraz instalacje elektryczną. Dzięki inwestycji Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oddał do użytku 20 nowych łóżek. Ma to ogromne znacznie, bo zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo-lecznicze jest spore, trzeba czekać nawet kilka miesięcy na miejsce. Termomodernizacja budynków PPZOL w Brzesku to projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosił 60%. Całkowita wartość projektu przekroczyła 1,7 mln zł, a dofinansowanie ukształtowało się ostatecznie na poziomie ponad 930 tys. zł.

 

Miał Pan rację: przystąpienie gmin i powiatu brzeskiego do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej zaowocowało nowymi inwestycjami...
Przed dwoma laty przekonywałem gminy z powiatu brzeskiego do przystąpienia do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Wszystkie się na to zgodziły. Zostałem wiceprezesem TOT. Udało się nam przygotować dwa duże projekty: w sumie na kwotę 30 milionów złotych, po około 15 milionów każdy. Pierwszy projekt pozwolił na odtworzenie Grodziska w Czchowie, uruchomienie szlaku militarnego pod Basztą, w Iwkowej, na Szpilówce została wybudowana ponad 30-metrowa wieża widokowa, a w Strzelcach Wielkich Szałas Myśliwski. Wszystkie te obiekty są po prostu oblegane przez mieszkańców powiatu i nie tylko. Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W ramach drugiego projektu w kilku gminach powiatu: w Brzesku, Dębnie, Borzęcinie, Szczurowej i Czchowie powstaną nowe trasy rowerowe. Beneficjentem tego projektu jest także powiat brzeski. W ramach zadania utworzymy m.in. Miejsce Obsługi Rowerzysty – między innymi w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B – wraz z obiektami małej architektury. Zlokalizowanie takiego punktu w bezpośrednim sąsiedztwie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego to znakomity sposób na zwiększenie ruchu turystycznego w naszym regionie. Powiat Brzeski wydatkuje na ten cel kwotę sięgającą ponad pół miliona złotych W tym miejscu warto także wspomnieć, że wkrótce za budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej powstanie rozległy i funkcjonalny parking, z którego bezpłatnie będą mogli korzystać klienci urzędu, pracownicy, goście SSM i rowerzyści.

 

Powiat Brzeski od trzech lat promuje sport, rekreację i zdrową rywalizację w ramach autorskiej akcji pn. „Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski”.
Tylko przypomnę, że trzecia edycja rozpoczęła się wraz z pierwszymi godzinami kalendarzowej wiosny. Postawiliśmy na „kolekcjonowanie” kilometrów w ramach akcji, która w oryginalny sposób mobilizuje do sportowej rywalizacji. Dotychczas do grona Aktywnych Mieszkańców zapisało się kilkaset osób. Choć pogoda nie zawsze rozpieszcza, to jednak uczestnicy akcji aktywnie i bezpiecznie pokonują kolejne dystanse. Do promowania aktywnego wypoczynku zaangażowało się aż 27 szkół z terenu powiatu brzeskiego. Tegoroczną edycję „Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski” oficjalnie rozpoczęli uczniowie wraz z nauczycielami ZSP 2 w Brzesku, którzy ruszyli w trasę zdobywać pierwsze kilometry. Południe Powiatu również aktywnie przywitało wiosnę. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele SOSW w Złotej wyruszyli w trasę. Natomiast w sąsiednim Czchowie na podwórku szkolnym ustawiono symulator zderzenia czołowego, na hali sportowej zorganizowano szereg ćwiczeń związanych z bezpieczeństwem. Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski 3 dotarł również na północ Powiatu. W Szkole Podstawowej w Szczurowej zorganizowano strefę aktywności, a w ramach inauguracji odbył się turniej sportowy angażujący drużyny gospodarzy i gości z sąsiednich szkół.

Kiedy zakończenie akcji?
Postanowiliśmy, że meta naszej akcji to 31 sierpnia 2019 r. Wraz z zakończeniem tegorocznej edycji wyłonimy zwycięzców, a najlepszy otrzyma Tytuł Najaktywniejszego Mieszkańca Powiatu Brzeskiego.

Można jeszcze z niej skorzystać?
Oczywiście. Chcesz dołączyć do naszej akcji? Wystarczy, że bezpłatnie zarejestrujesz się w aplikacji Endomondo i dołączysz do rywalizacji Aktywny Mieszkaniec Powiatu Brzeskiego. Widzimy się na trasie. Serdecznie zapraszam.

Dotacja goni kolejną dotację...
Tamta kadencja upłynęła na przygotowaniu wniosków o środki unijne. Możemy powiedzieć, że pod tym względem osiągnęliśmy pełen sukces, bo bodaj wszystkie zostały ocenione pozytywnie i przyznano nam dotacje. Część inwestycji jest już za nami, inne są w fazie wykonania, trwają prace, kolejne – na które mamy zabezpieczone pieniądze – będą realizowane w najbliższych dwóch – trzech latach. Jeszcze nigdy w historii odrodzonego samorządu nie pozyskaliśmy takich środków. Przygotowaliśmy kilkanaście wniosków, podpisaliśmy umowy i rozpoczęliśmy lub niebawem rozpoczniemy ich realizację. Na ten cel pozyskaliśmy około 90 milionów złotych, do tego trzeba doliczyć środki, które na te zadania przeznaczyła Rada Powiatu Brzeskiego. Mam nadzieję, że wszystkie zaplanowane przez nas inwestycje zostaną zrealizowane w terminach określonych w umowach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Rozmawiał MIR

 


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatrbane2

pr112021

prosp02

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .