Reklama
Lipnica Murowana. Rada Gminy uchwaliła plan wydatków i dochodów na 2019 rok
WYDARZENIA - Region Bocheński
wtorek, 08 stycznia 2019 23:09

W sumie blisko osiem milionów złotych na inwestycje przeznaczyła Rada Gminy w Lipnicy Murowanej w budżecie gminy na 2019 rok. – Od wielu lat utrzymujemy bardzo wysokie wskaźniki nakładów inwestycyjnych – tłumaczy naszej redakcji wójt Tomasz Gromala.

Pod koniec grudnia odbyła się III Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana. Podczas sesji uchwalono najważniejszą uchwałę – Budżet Gminy na 2019 rok. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Komisję Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. W tej sytuacji głosowanie było czystą formalnością. Wszyscy radni głosowali na „tak”. – Za tę postawę i jednomyślność radnym naszej gminy dziękuję – mówi wójt Gromala.
Dodajmy, że planowane dochody budżetu na 2019 rok ustalono na kwotę 25 937 453,77 zł, natomiast wydatki w wysokości 30 091 847,15 zł z tego wydatki bieżące 22 306 457,20 zł, a wydatki majątkowe 7 785 389,95 zł. Sporo środków przeznaczono na inwestycje.

Sporo na inwestycje

Najważniejsze zaplanowane inwestycje na 2019 rok: to miedzy innymi budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej - 2 474 666,20 zł oraz przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego z kanalizacją deszczową w Lipnicy Murowanej i Lipnicy Górnej przy DW 966 Wieliczka-Tymowa wraz z przebudową zatok autobusowych - 1 264 679,06 zł. W budżecie zaplanowano także przebudowę drogi gminnej, sieci gazowej oraz sieci energii elektrycznej, budowę, parkingu z kanalizacją opadową, instalacją oświetleniową oraz podziemnego zbiornika przeciw pożarowego wraz z remontem istniejących dojść - Lipnica Dolna - 893 647,67 zł. Ogromnie ważna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Lipnica Murowana obejmująca miejscowości Lipnica Dolna i Lipnica Górna - 751 060,55 zł. Poprawi się także stan bezpieczeństwa: zaplanowana jest budowa chodników przy drogach powiatowych - 600 000,00 zł oraz budowa parkingu, remont nawierzchni i drogi dojazdowej oraz zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rajbrocie - 392 776,22 zł. Poprawa wizualizacji centrów wsi poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach zadania odnowa centrum wsi w Miejscowości Borówna - 300 000,00 zł. Nie mniej istotna jest adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rajbrocie na mieszkania - 256 572,79 zł oraz modernizacja dróg przy współudziale środków FOGR - 160 000,00 zł. W planach także ozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej - WDL o Remizę OSP w Lipnicy Górnej - 100 000,00 zł oraz opracowanie projektu budowlanego Stacji Uzdatniania Wody w Rajbrocie - 97 293,00 zł i rozbudowa DW 966 Muchówka-Lipnica Dolna-Tymowa (zadanie 2) - 70 673,13 zł.

Opłaty nieco większe

Rada Gminy wybrała także metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Głównym i najwyższym kosztem systemu jest opłata dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do której Gmina nie może dopłacać z budżetu. Po przetargu na nowy okres – 2019 rok, ilość środków finansowych zbieranych w oparciu o obowiązujące stawki pozostawała niewystarczająca. Nowa stawka opłaty została skalkulowana w wysokości 8 zł od pierwszej do piątej osoby oraz 5 zł od szóstej i każdej kolejnej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego w przypadku odpadów segregowanych. Natomiast w przypadku odpadów niesegregowanych opłata jest dwukrotnie wyższa i wynosi 16 zł za m-c dla każdej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego. Podczas sesji w imieniu samorządu gminnego Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli gratulacje i podziękowania dla Radnego Artura Wnęka za zdobyty tytuł „Policjanta Roku Małopolski 2018”, za wielokrotne prowadzenie akcji ratujących życie, za codzienną służbę na rzecz obywateli, podejmowanie wielu inicjatyw społecznych, a tym samym za godne reprezentowanie naszej gminy.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102021

pr102021sp

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .