Reklama
OGŁOSZENIE. Wykaz nieruchomości będących własnością mienia komunalnego Gminy Gnojnik przeznaczonych do najmu
WYDARZENIA - Gnojnik
czwartek, 25 listopada 2021 00:00

Wójt Gminy Gnojnik podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 26 listopada 2021 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością mienia komunalnego Gminy Gnojnik przeznaczonych do najmu.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021poz.1899 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

1. Lokal użytkowy o powierzchni 61,16 m2 zlokalizowany na działkach:
- nr 522 o powierzchni 0,06 ha położonej w obrębie  Gosprzydowa, zapisanej w księdze wieczystej nr TR1B/00013623/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka oznaczona  jest częściowo jako tereny C5Ul-ZO tj. tereny usług publicznych innych, na obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o wyższym stopniu zagrożenia 11-ZO, a częściowo jako tereny KD(DP-Z) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg powiatowych klasy Z (zbiorczych)
- nr 521/2 o powierzchni 0,01 ha położonej w obrębie Gosprzydowa, zapisanej w księdze wieczystej nr TR1B/00090515/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka oznaczona  jest jako tereny C5Ul-ZO tj. tereny usług publicznych innych, na obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o wyższym stopniu zagrożenia 11-ZO, a częściowo jako tereny MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o wyższym stopniu zagrożenia 11-ZO
- cena wywoławcza najmu – 220 zł/miesięcznie netto + podatek VAT w stawce 23%
- przeznaczenie lokalu: działalność usługowo - handlowa
- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- czas najmu - 3 lata.


2. Przestrzeń dachu oraz w pomieszczeniu technicznym na poddaszu o łącznej powierzchni 2 m2 w budynku „Dom Strażaka w Lewniowej” oznaczonym nr porządkowym 249 stanowiącym własność Gminy Gnojnik, zlokalizowanym na działce 152/1 o powierzchni 0,1356 ha, zapisanej w KW TR1B/00018675/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka stanowi tereny oznaczone jako D6 UI tj. tereny usług innych oraz D8 UO,US tj. tereny usług oświaty oraz tereny sportowe.
- cena wywoławcza najmu – 130,00 zł/miesięcznie netto + podatek VAT w stawce 23%
- przeznaczenie: umiejscowienie anten i urządzeń bazowej stacji radiowej, 5,2 GHz i PON celem rozprowadzania Internetu drogą radiową i światłowodową
- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do ostatniego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- czas najmu - 3 lata


3. Lokal użytkowy o powierzchni 28,23 m² zlokalizowany na działce 944  o powierzchni 0,15 ha w Uszwi, zapisanej w KW nr TR1B/00062226/1 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako UO, US tj. tereny usług publicznych- oświaty oraz sportu na obszarach zagrożonych podtopieniem. Nieruchomość położona  przy drodze gminnej, w centrum  miejscowości Uszew.
- cena wywoławcza najmu – 750 zł/ miesięcznie netto + podatek VAT w stawce 23%
- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na postawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- przeznaczenie lokalu: usługi publiczne- zdrowia
- czas najmu – 3 lata


4. Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku nr 774 w Gnojniku (cześć II) tj. pomieszczenia produkcyjno – magazynowo - usługowe o powierzchni 143,4 m2. Budynek nr 774 w Gnojniku zlokalizowany jest na działce nr 481/5, zapisanej w KW TR1B/00059715/2 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenie produkcyjnym, parkingów publicznych oraz usług niepublicznych. Nieruchomość położona przy drodze gminnej, w centrum miejscowości Gnojnik, stanowiąca kompleks budynków produkcyjno – usługowych.
- cenę wywoławczą najmu w wysokości 6,80 zł netto/m2/miesięcznie + podatek VAT w stawce 23%.
- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na postawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- przeznaczenie lokalu: usługi produkcyjno-usługowo-produkcyjne
- czas najmu – 3 lata

Ustalone kwoty wywoławcze nie obejmują podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.
Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.).

WÓJT
/-mgr/ Sławomir Paterek
Gnojnik, 25.11.2021 r.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr122021

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .