Reklama
Walne zebranie i podsumowanie udanej kadencji
WYDARZENIA - Szczurowa
poniedziałek, 19 lipca 2021 12:44

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie gminy bez strażaków – ochotników. Na nich opiera się system Obrony Cywilnej – trafnie zauważa wójt Borzęcina, Janusz Kwaśniak, który uczestniczył w walnym zebraniu OSP Borzęcin Górny.

W nowej części remizy OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Borzęcin Górny należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, w którym uczestniczyło 17 druhów i 7 druhen oraz zaproszeni goście. W trakcie zebrania podsumowana została działalność jednostki, omówiono plan działalności na rok bieżący oraz udzielono absolutorium Zarządowi OSP za lata 2016-2020. Dokonano wyboru władz zarządu na nową kadencję i wyznaczono delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu. W 2020 roku strażacy uczestniczyli 39 razy w akcjach ratowniczych, w tym gaszenie pożarów 31 razy, i likwidacja miejscowych zagrożeń 8 razy. Druhowie brali udział w działaniach prewencyjnych polegających m. in. na dystrybuowaniu bezpłatnych maseczek ochronnych jednorazowych w ramach przeciwdziałania COVID-19 oraz akcji informacyjnej dotyczącej SARS-CoV-2 dla mieszkańców sołectwa Borzęcin. Strażacy w niewielkim stopniu uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych we własnym zakresie lub z pomocą PSP w Brzesku z uwagi na trwającą pandemię. W 2020 roku zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. Nr 5123." Koszt inwestycji:  2 miliony 367 tysięcy 163 złote (bez wyposażenia). Regionalny Program Operacyjny WM, działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich – 1 299 625 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -  606 tysięcy 522 zł, wkład własny Gminy Borzęcin – 461 016 zł.

W wyniku głosowania powołano Zarząd w składzie: Prezes OSP - druh Siudut Tomasz, Wiceprezes – naczelnik - druh Małek Piotr, Wiceprezes - druh Ciochoń Tomasz, Z-ca naczelnika - druh Kania Dariusz, Sekretarz - druhna Ciochoń – Jaje Aneta, Skarbnik - druh Siudut Janusz, Gospodarz - druh Klich Grzegorz, Członek - druh Tota Kamil. W kolejnej części zebrania odbył się wybór kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Głosowaniem wybrany został następujący skład: Przewodniczący - druh Ciochoń Tadeusz, Wiceprzewodniczący - druh Mika Piotr, Sekretarz - druh Siudut Tomasz. Podczas zebrania wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP, którymi zostali: druh Kania Dariusz, druh Klich Grzegorz, druh Ciochoń Józef, druh Małek Piotr. Wybrano również przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w osobach: druh Kwaśniak Janusz oraz druh Siudut Tomasz. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem druhom za pełnioną służbę, niezmienne trwanie na straży bezpieczeństwa mieszkańców i poświęcenie. Zaproszeni goście docenili zaangażowanie i czynne włączenie się w różne akcje mające na celu walkę z COVID-19,  udział we wszystkich uroczystościach i wydarzeniach oraz bardzo dobrą współpracę z KP PSP, innymi jednostkami OSP i samorządem gminy. Ze strony druhów padły słowa wdzięczności w stronę Władz Urzędu Gminy Borzęcin oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku i Komendanta Gminnego OSP za bardzo owocną współpracę oraz wszelką otrzymaną pomoc. Wyrażono również nadzieję na kolejne lata współpracy na tak wysokim poziomie. - Dziękuję Wam za służbę, za wielkie zaangażowanie, za wielkie serce, za tysiące godzin przepracowanych na rzecz naszej lokalnej społeczności – mówił wójt Janusz Kwaśniak.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102021

pr102021sp

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .