Reklama
Burmistrz Marek Chudoba – z wotum i absolutorium
WYDARZENIA - Czchów
wtorek, 29 czerwca 2021 19:57

Gmina funkcjonuje jak szwajcarski zegarek, dlatego nie mieliśmy cienia wątpliwości. Stąd dwie uchwały, w których przyjęliśmy raport o stanie gminy oraz udzieliliśmy włodarzowi naszej gminy, skwitowania – mówią zgodnie radni Rady Miejskiej w Czchowie.

Niedawno odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Czchowie, podczas której obradowano nad raportem o stanie Gminy Czchów za 2020 rok. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, a także obrazuje aktualny stan gminy Czchów na wszystkich polach działalności w roku 2020. Rada Miejska w Czchowie przyjęła przedstawiony dokument i jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Czchowa wotum zaufania. Kolejnym tematem sesji było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa.Uchwałę poprzedzało zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. Przed głosowaniem radni zostali zapoznani z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czchowie oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej RM oraz pozytywną opinią o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. Po wystąpieniu Burmistrza Czchowa Marka Chudoby radni Rady Miejskiej w Czchowie w głosowaniu imiennym jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi. Burmistrz Marek Chudoba podziękował swojemu zastępcy, sekretarzowi, pani skarbnik za pomoc w kierowaniu jednostką oraz wszystkim pracownikom za codzienne starania. Należy pamiętać, że ubiegły rok obarczony był ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Na administracji samorządowej spoczęły nowe zadania i problemy dotyczące miejskich jednostek organizacyjnych, związane z ochroną zdrowia oraz organizacją pracy w nietypowych warunkach. Dla samorządów to był czas ciężkiej próby, ale również okazja do wykazania się kreatywnością i wprowadzenia usprawnień w wielu obszarach. - W mojej ocenie, pomimo panujących warunków, udało nam się zaplanować, rozpocząć i zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, koniecznych dla rozwoju lokalnego i dobra mieszkańców – zapewnia burmistrz Marek Chudoba.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102021

pr102021sp

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .