Zaborów. IVECO już na „służbie”
WYDARZENIA - Szczurowa
sobota, 24 października 2015 21:22

Minister pracy i polityki socjalnej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie uczestniczyli w przekazaniu nowego auta dla OSP w Zaborowie. Gwoli kronikarskiej precyzji dodajmy, że to dzięki staraniom starszego brygadiera Bogusława Koguta, Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie pozyskała lekki samochód pożarniczy marki IVECO. W dniu 20 września 2015 roku odbyło się uroczyste przekazanie tegoż samochodu. Uroczystość rozpoczęto mszą św. odprawioną w intencji strażaków przez miejscowego proboszcza Józefa Oleksego, następnie przy dźwiękach orkiestry dętej pod batutą kapelmistrza Marka Sternowskiego strażacy przemaszerowali na plac pod Domem Ludowym gdzie odbył się uroczysty apel. W uroczystości udział wzięli: Małopolski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nadbrygadier Andrzej Mróz, Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Aspirantów w Krakowie starszy brygadier Bogusław Kogut, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku brygadier Dariusz Pęcak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzesku a zarazem Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski, Komendant Gminny OSP druh Piotr Mikuś, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Tomasz Latocha, członek Zarządu Rady Powiat Pan Marek Antosz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Tyrcha oraz Radni Gminy Szczurowa, dyrektorzy miejscowych szkół, poczty sztandarowe i strażacy 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczurowa. W trakcie uroczystości głos zabierali zaproszeni goście, którzy składali gratulacje i życzenia wszystkiego najlepszego w dalszej społecznej działalności jednostki, życząc jak najmniej wyjazdów i szczęśliwych powrotów z akcji. Gospodarze dziękując za wsparcie i pomoc w pozyskaniu samochodu wręczyli gościom drobne upominki. Dowódca uroczystości kapitan Paweł Serwatka ze Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Aspirantów w Krakowie złożył meldunek o zakończeniu uroczystości a spiker członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku druh Adam Cebula dziękując za uwagę zaprosił wszystkich na zabawę taneczną, która trwała do samego rana. – Wszystkim gościom, a w sposób szczególny komendantowi Kogutowi, pragnę złożyć gorące podziękowania – mówi wójt Marian Zalewski (jednocześnie szef struktur gminnych (w Szczurowej) i powiatowych ZOSPRP w Brzesku oraz wiceprezes zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie.

 
Szczurowa. Budżet z dotacjami
WYDARZENIA - Szczurowa
środa, 21 października 2015 23:14

Kilka bardzo ważnych, z punktu widzenia lokalnej społeczności inwestycji, zostało zrealizowanych i oddanych do użytku w ostatnim czasie na terenie gminy Szczurowa. – W dużej mierze zostały sfinansowane dzięki dotacjom, które gmina pozyskała z różnych źródeł – mówi naszej redakcji wójt Szczurowej Marian Zalewski.  Niedawno zakończono prace przy budowie parkingu w centrum Woli Przemykowskiej obok Szkoły Podstawowej. Zakres prac obejmował między innymi: korytowanie, regulację istniejących studzienek, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 28 cm oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej tj. krawężników betonowych, ścieku, oraz łącznej powierzchni parkingu. Teraz na parkingu pomieści się kilkadziesiąt pojazdów. Niedawno zakończono także modernizację i remont szatni dla uczniów oraz sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zaborowie. Skorzystała też służba zdrowia. Gmina Szczurowa wykonała nową spełniająca wszelkie wymogi bezpieczeństwa kotłownie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Uściu Solnym. Zakres prac obejmował między innymi modernizację istniejącej instalacji gazowej, wymianę zużytego kotła atmosferycznego na kocioł gazowy kondensacyjny, zmodernizowana została także instalacja grzewcza, wodociągowa i elektryczna. Koszt tego zadania sięga blisko 30 tys. zł.

 
Jesień w gminie Szczurowa pod znakiem kilku ważnych inwestycji
WYDARZENIA - Szczurowa
poniedziałek, 12 października 2015 20:52

Kilka bardzo ważnych, z punktu widzenia lokalnej społeczności inwestycji, zostało zrealizowanych i oddanych do użytku w ostatnim czasie na terenie gminy Szczurowa. – W dużej mierze zostały sfinansowane dzięki dotacjom, które gmina pozyskała z różnych źródeł – mówi naszej redakcji wójt Szczurowej Marian Zalewski.

 
Szczurowa. Scalania na całego
WYDARZENIA - Szczurowa
niedziela, 13 września 2015 07:08

Po latach oczekiwań powiało optymizmem. W trzech miejscowościach gminy Szczurowa: w Rajsku, Niedzieliskach i Szczurowej na obszarze o łącznej powierzchni około 590 hektarów prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów rolnych, w wyniku czego powstają nowe drogi dojazdowe do działek, likwidowane są niepotrzebne drogi, miedze i zakrzaczenia, konserwowane oraz odtwarzane są istniejące rowy melioracyjne, przepusty i przejazdy. Jak mówi Marian Zalewski przeprowadzone scalanie i wymiana gruntów ma na celu przede wszystkim wyrównanie granic działek i wytyczenie sieci dróg transportu rolnego tak, aby każda działka zyskała dojazd do drogi publicznej. Ponadto działki o uregulowanym stanie prawnym zostały wpisane do Ksiąg Wieczystych, dokonano zmian w ewidencji geodezyjnej i wprowadzono nową obowiązującą po scaleniu numerację działek ewidencyjnych wraz z ich powierzchniami oraz uproszczono możliwość sprawdzenia przebiegu granic w terenie poprzez system GPS. – W sumie na ten cel zostanie wydanych blisko trzy miliony złotych – wylicza Marian Zalewski, wójt Szczurowej.

 
Pojawie. Rolnicy podziękowali za plony i ładna pogodę
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 03 września 2015 21:28

Za nami dożynki gminy Szczurowa. W sobotę, 15 sierpnia odbyło się gminne święto plonów połączone z konkursem kulinarnym. Gospodarzem tegorocznego święta było sołectwo Pojawie. Uroczystość rozpoczęła Masza św. polowa odprawiona przez ks. proboszcza Parafii Zaborów Piotra Ścipienia oraz Józefa Oleksego. W  homilii nawiązano do ciężkiej pracy rolnika na roli. Podkreślano związek polskiej wsi z kościołem, dziękowano za plony i modlono się o kolejne łaski. Po uroczystej Mszy św. przedstawiciele wiosek wraz z wieńcami wykonanymi z kłosów zbóż udali się korowodem na obrzędy dożynkowe. Starostowie Dożynek Stanisław Mądrzyk i Barbara Golonka wręczyli bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów Gospodarzowi Dożynek – wójtowi  Marianowi Zalewskiemu. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili między innymi poseł na Sejm Jan Ziobro, radny powiatowy oraz redaktor lokalnej gazety Marek Antosz, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Tyrcha z radnymi oraz sołtysi.   Po tradycyjnym ośpiewaniu wieńców ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejsze jego wykonanie. Swoje wieńce zaprezentowali przedstawiciele z 11 sołectw: Kwików, Szczurowa, Wrzępia, Pojawie, Niedzieliska, Strzelce Wielkie, Zaborów, Dąbrówka Morska, Uście Solne, Wola Przemykowska, Dołęga. Jury w składzie: Stanisława Paluch i Marta Hudy z referatu rolnictwa Urzędu Gminy Szczurowa oraz Jan Ziobro, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyznało ex aequo nagrody wszystkim uczestnikom. Dodajmy, że podczas obrzędów pod namiotami odbywał się konkurs potraw regionalnych pn. ,,Skarby Naszych Pól” w którego jury zasiadali: Stanisław Zięba – zawodowy kucharza, Bartosz Chmielnik – dziennikarz RDN Małopolska oraz Franciszek Babło – członek rady gminy Szczurowa. W konkursie wzięło udział 7 Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z miejscowości: Szczurowa, Wrzępia, Pojawie, Niedzieliska, Strzelce Wielkie, Zaborów, Wola Przemykowska. Podczas imprezy wystąpiły lokalne zespoły folkloryczne oraz biesiada muzyczno – kabaretowa "Śląskie Pierony”. Gwiazdą wieczoru był Gabriel Fleszar z zespołem, którego ostatnio mogliśmy podziwiać na antenie telewizyjnej dwójki w programie The Voice Of Poland. Finałem imprezy była zabawa taneczna, której przygrywał zespół Lupa Band.

 
Szczurowa. Szybki Internet
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 27 sierpnia 2015 22:18

W ramach projektu Samorządu Województwa Małopolskiego pt. „Małopolska sieć szerokopasmowa” rozpoczęły się prac ziemne przy układaniu kabli światłowodowych. Na terenie gminy Szczurowa wbudowane zostanie 21 kilometrów światłowodu oraz dwa punkty dystrybucyjne w Strzelcach Małych dla gminy Szczurowa z punktami rozdzielonymi w Górce, Woli Przemykowskiej i Niedzieliskach przy granicy ze Szczurową. Drugi punkt dystrybucyjny wybudowany zostanie w Rudach-Rysiu dla pozostałej części gminy z punktami rozdzielonymi między innymi na terenie gmin: Brzesko i Dębno. - Dzięki tej inwestycji, szczególnie ważnej dla przyszłych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, skorzystają również mieszkańcy, ponieważ nowy operator tej sieci będzie oferował o wiele lepszą jakość i szybkość Internetu i zapewne na lepszych warunkach cenowych – dodaje wójt Marian Zalewski.

 
Wola Przemykowska. Most po remoncie
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 27 sierpnia 2015 00:00

Odetchnęli z ulgą mieszkańcy gminy Szczurowa, którzy na co dzień korzystają z mostu w ciągu drogi Wola Przemykowska Średnia – Kopacze Wielkie. Most oczywiście jest zbudowany na rzece Uszwica. Odbiorem technicznym przez inspektora nadzoru zakończył się remont mostu na rzece Uszwicy w ciągu drogi Wola Przemykowska Średnia – Kopacze Wielkie blisko ujścia Uszwicy do Wisły.Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę konstrukcji betonowych zbrojonych, a następnie przygotowanie i montaż zbrojenia oraz wykonanie słupów podporowych wraz z ich zazbrojeniem i zabetonowaniem. Kolejnym etapem było wykonanie oczepów stalowych, czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych wraz z wykonaniem ścian oporowych i zabezpieczeniem skarp gabionami.Koszt remontu wyniósł 102 tys. zł, z czego 80 procent gmina pozyskała od Wojewody Małopolskiego – cieszy się wójt marian Zalewski.

 
Wola Przemykowska. Remiza już służy
WYDARZENIA - Szczurowa
sobota, 15 sierpnia 2015 14:58

Strażacy z Woli Przemykowskiej – Natkowa, w gminie Szczurowa, maja powody do zadowolenia.  W niedzielne popołudnie, 9 sierpnia, w obecności zaproszonych gości i mieszkańców świętowali uroczyste oddanie zmodernizowanej remizy i świetlicy. Sołtys Kazimierz Tyrcha powitał wszystkich przybyłych mieszkańców, strażaków oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Dariusz Pęcak, członek Zarządu Powiatu Marek Antosz, radny Rady Gminy: Franciszek Babło oraz gospodarz gminy Szczurowa, wójt Marian Zalewski. Poświęcenia oddanego budynku dokonał proboszcz parafii Wola Przemykowska ks. Andrzej Mirek. Część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem Joanny Gwóźdź przy akompaniamencie Pawła Marka przygotowały dzieci z Woli Przemykowskiej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 47

pr062018

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .