Reklama
Szczurowa. Laury dla gimnazjalistek
WYDARZENIA - Szczurowa
wtorek, 24 listopada 2015 00:44

Po raz kolejny głośno stało się o Gimnazjum Publicznym w Zaborowie. Tym razem z powodu sukcesów recytatorskich dwóch tutejszych uczennic. Niedawno  odbył się Finał Między powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poszukiwania”. Nasz powiat w kategorii recytacji reprezentowały: Klaudia Wiecha i Klementyna Policht z Publicznego Gimnazjum w Zaborowie. Konkurs jest imprezą cykliczną, o charakterze między powiatowym; Brzesko, Żabno, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów. Do Dąbrowy Tarnowskiej przyjechali najlepsi ”Creme de la creme”- jak się wyraził Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Paweł Chojnowski. Przesłuchania odbywały się w kategorii recytacji i poezji śpiewanej. Do każdej kategorii powołane było odrębne jury. W kategorii recytacji szkół gimnazjalnych w jury zasiedli: Ilona Stanaszek- przewodnicząca, Bogumiła Miodowska- Ćwierz, Paweł Chojnowski. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.  Uczennica Publicznego Gimnazjum w Zaborowie- Klementyna Policht  zajęła II miejsce w kategorii recytacji poezji i prozy .To już kolejny sukces tej recytatorki. Do konkursu obie uczennice przygotowywała nauczycielka języka polskiego-Teodozja Turaczy.

 
Szczurowa. Piórkiem malowane
WYDARZENIA - Szczurowa
sobota, 21 listopada 2015 23:31

Paweł Kukiz, Muniek Staszczyk, Jakub Kawalec czy Grzegorz Hyży – artyści, celebryci, osoby publiczne między innymi ich podobizny piórkiem malowane będzie można obejrzeć na wystawie, która przygotowało Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej (niedziela, 22 listopada, godziny 15 – 18, sala widowiskowa szczurowskiej placówki kultury. – Serdecznie zapraszam na wystawę, warto obejrzeć te ciekawe prace i podpatrzeć warsztat artystki – zachęca Grzegorz Zarycht, dyrektor Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

 
Szczurowa. Dyskusja o strategii
WYDARZENIA - Szczurowa
poniedziałek, 16 listopada 2015 01:00

Na 20 listopada zaplanowano konsultacje w sprawie nowej strategii działania Lokalnej Grupy działania CENOMA, która ma swoja siedzibę w Szczurowej. Spotkanie w szczególności kierowane jest do lokalnych liderów, mieszkańców, rolników, przedstawicieli sektora gospodarczego, w tym przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą, KGW, OSP, Stowarzyszeń, parafii oraz osób reprezentujących sektor publiczny z terenu gmin członkowskich.

 
Zaborów. IVECO już na „służbie”
WYDARZENIA - Szczurowa
sobota, 24 października 2015 22:22

Minister pracy i polityki socjalnej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie uczestniczyli w przekazaniu nowego auta dla OSP w Zaborowie. Gwoli kronikarskiej precyzji dodajmy, że to dzięki staraniom starszego brygadiera Bogusława Koguta, Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie pozyskała lekki samochód pożarniczy marki IVECO. W dniu 20 września 2015 roku odbyło się uroczyste przekazanie tegoż samochodu. Uroczystość rozpoczęto mszą św. odprawioną w intencji strażaków przez miejscowego proboszcza Józefa Oleksego, następnie przy dźwiękach orkiestry dętej pod batutą kapelmistrza Marka Sternowskiego strażacy przemaszerowali na plac pod Domem Ludowym gdzie odbył się uroczysty apel. W uroczystości udział wzięli: Małopolski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nadbrygadier Andrzej Mróz, Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Aspirantów w Krakowie starszy brygadier Bogusław Kogut, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku brygadier Dariusz Pęcak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzesku a zarazem Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski, Komendant Gminny OSP druh Piotr Mikuś, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Tomasz Latocha, członek Zarządu Rady Powiat Pan Marek Antosz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Tyrcha oraz Radni Gminy Szczurowa, dyrektorzy miejscowych szkół, poczty sztandarowe i strażacy 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczurowa. W trakcie uroczystości głos zabierali zaproszeni goście, którzy składali gratulacje i życzenia wszystkiego najlepszego w dalszej społecznej działalności jednostki, życząc jak najmniej wyjazdów i szczęśliwych powrotów z akcji. Gospodarze dziękując za wsparcie i pomoc w pozyskaniu samochodu wręczyli gościom drobne upominki. Dowódca uroczystości kapitan Paweł Serwatka ze Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Aspirantów w Krakowie złożył meldunek o zakończeniu uroczystości a spiker członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku druh Adam Cebula dziękując za uwagę zaprosił wszystkich na zabawę taneczną, która trwała do samego rana. – Wszystkim gościom, a w sposób szczególny komendantowi Kogutowi, pragnę złożyć gorące podziękowania – mówi wójt Marian Zalewski (jednocześnie szef struktur gminnych (w Szczurowej) i powiatowych ZOSPRP w Brzesku oraz wiceprezes zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie.

 
Szczurowa. Budżet z dotacjami
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 22 października 2015 00:14

Kilka bardzo ważnych, z punktu widzenia lokalnej społeczności inwestycji, zostało zrealizowanych i oddanych do użytku w ostatnim czasie na terenie gminy Szczurowa. – W dużej mierze zostały sfinansowane dzięki dotacjom, które gmina pozyskała z różnych źródeł – mówi naszej redakcji wójt Szczurowej Marian Zalewski.  Niedawno zakończono prace przy budowie parkingu w centrum Woli Przemykowskiej obok Szkoły Podstawowej. Zakres prac obejmował między innymi: korytowanie, regulację istniejących studzienek, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 28 cm oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej tj. krawężników betonowych, ścieku, oraz łącznej powierzchni parkingu. Teraz na parkingu pomieści się kilkadziesiąt pojazdów. Niedawno zakończono także modernizację i remont szatni dla uczniów oraz sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zaborowie. Skorzystała też służba zdrowia. Gmina Szczurowa wykonała nową spełniająca wszelkie wymogi bezpieczeństwa kotłownie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Uściu Solnym. Zakres prac obejmował między innymi modernizację istniejącej instalacji gazowej, wymianę zużytego kotła atmosferycznego na kocioł gazowy kondensacyjny, zmodernizowana została także instalacja grzewcza, wodociągowa i elektryczna. Koszt tego zadania sięga blisko 30 tys. zł.

 
Jesień w gminie Szczurowa pod znakiem kilku ważnych inwestycji
WYDARZENIA - Szczurowa
poniedziałek, 12 października 2015 21:52

Kilka bardzo ważnych, z punktu widzenia lokalnej społeczności inwestycji, zostało zrealizowanych i oddanych do użytku w ostatnim czasie na terenie gminy Szczurowa. – W dużej mierze zostały sfinansowane dzięki dotacjom, które gmina pozyskała z różnych źródeł – mówi naszej redakcji wójt Szczurowej Marian Zalewski.

 
Szczurowa. Scalania na całego
WYDARZENIA - Szczurowa
niedziela, 13 września 2015 08:08

Po latach oczekiwań powiało optymizmem. W trzech miejscowościach gminy Szczurowa: w Rajsku, Niedzieliskach i Szczurowej na obszarze o łącznej powierzchni około 590 hektarów prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów rolnych, w wyniku czego powstają nowe drogi dojazdowe do działek, likwidowane są niepotrzebne drogi, miedze i zakrzaczenia, konserwowane oraz odtwarzane są istniejące rowy melioracyjne, przepusty i przejazdy. Jak mówi Marian Zalewski przeprowadzone scalanie i wymiana gruntów ma na celu przede wszystkim wyrównanie granic działek i wytyczenie sieci dróg transportu rolnego tak, aby każda działka zyskała dojazd do drogi publicznej. Ponadto działki o uregulowanym stanie prawnym zostały wpisane do Ksiąg Wieczystych, dokonano zmian w ewidencji geodezyjnej i wprowadzono nową obowiązującą po scaleniu numerację działek ewidencyjnych wraz z ich powierzchniami oraz uproszczono możliwość sprawdzenia przebiegu granic w terenie poprzez system GPS. – W sumie na ten cel zostanie wydanych blisko trzy miliony złotych – wylicza Marian Zalewski, wójt Szczurowej.

 
Pojawie. Rolnicy podziękowali za plony i ładna pogodę
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 03 września 2015 22:28

Za nami dożynki gminy Szczurowa. W sobotę, 15 sierpnia odbyło się gminne święto plonów połączone z konkursem kulinarnym. Gospodarzem tegorocznego święta było sołectwo Pojawie. Uroczystość rozpoczęła Masza św. polowa odprawiona przez ks. proboszcza Parafii Zaborów Piotra Ścipienia oraz Józefa Oleksego. W  homilii nawiązano do ciężkiej pracy rolnika na roli. Podkreślano związek polskiej wsi z kościołem, dziękowano za plony i modlono się o kolejne łaski. Po uroczystej Mszy św. przedstawiciele wiosek wraz z wieńcami wykonanymi z kłosów zbóż udali się korowodem na obrzędy dożynkowe. Starostowie Dożynek Stanisław Mądrzyk i Barbara Golonka wręczyli bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów Gospodarzowi Dożynek – wójtowi  Marianowi Zalewskiemu. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili między innymi poseł na Sejm Jan Ziobro, radny powiatowy oraz redaktor lokalnej gazety Marek Antosz, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Tyrcha z radnymi oraz sołtysi.   Po tradycyjnym ośpiewaniu wieńców ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejsze jego wykonanie. Swoje wieńce zaprezentowali przedstawiciele z 11 sołectw: Kwików, Szczurowa, Wrzępia, Pojawie, Niedzieliska, Strzelce Wielkie, Zaborów, Dąbrówka Morska, Uście Solne, Wola Przemykowska, Dołęga. Jury w składzie: Stanisława Paluch i Marta Hudy z referatu rolnictwa Urzędu Gminy Szczurowa oraz Jan Ziobro, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyznało ex aequo nagrody wszystkim uczestnikom. Dodajmy, że podczas obrzędów pod namiotami odbywał się konkurs potraw regionalnych pn. ,,Skarby Naszych Pól” w którego jury zasiadali: Stanisław Zięba – zawodowy kucharza, Bartosz Chmielnik – dziennikarz RDN Małopolska oraz Franciszek Babło – członek rady gminy Szczurowa. W konkursie wzięło udział 7 Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z miejscowości: Szczurowa, Wrzępia, Pojawie, Niedzieliska, Strzelce Wielkie, Zaborów, Wola Przemykowska. Podczas imprezy wystąpiły lokalne zespoły folkloryczne oraz biesiada muzyczno – kabaretowa "Śląskie Pierony”. Gwiazdą wieczoru był Gabriel Fleszar z zespołem, którego ostatnio mogliśmy podziwiać na antenie telewizyjnej dwójki w programie The Voice Of Poland. Finałem imprezy była zabawa taneczna, której przygrywał zespół Lupa Band.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 48

pr102018

rozog2a

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Mieszkańcy Zasługują na Więcej

kojczyk2018bcd

Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

jww pow

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Powiat Brzeski

mpodobinski2018b2

dwrona2018

wybory2018belka rm brzeskobelka rp brzeskoBRSEJMIK2

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .