Szczurowa. Medal za syna w wojsku
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 10 marca 2016 22:23

W zabytkowym Dworze Kępińskich w Szczurowej odbyło się uroczyste wręczenie Medali „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców, którzy wychowali kilka dzieci na wzorowych żołnierzy. Odznaczenia są przyznawane na wniosek szefa resortu obrony. Minister Obrony Narodowej w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył  srebrnymi medalami następujących rodziców:

 
Szczurowa. Nowy pomysł, nowy projekt
WYDARZENIA - Szczurowa
sobota, 05 marca 2016 14:51

W Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyły się Naukowo - Kulturalne Posiady inaugurujące projekt „Bukiet szczurowski” dotowany w konkursie „Ojczysty - dodaj do ulubionych”. Uczestnicy spotkania mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać wykładów cenionych w środowisku naukowym dialektologów: prof. dra hab. Józefa Kąsia, prof. dra hab. Kazimierza Sikory oraz znanej etnograf Marii Brylak- Załuskiej. Prelegenci poruszali kwestie istotne dla naszego regionu, takie jak: konieczność dbania o naszą gwarę, kultywowanie lokalnej tradycji i folkloru oraz sposoby, by nie były one kojarzone wyłącznie z czymś, co już przeminęło. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością również: Marian Zalewski- Wójt Gminy Szczurowa, Kazimierz Tyrcha- Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa, Jolanta Serwa- Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego, Oświaty, Kultury i Sportu, Elżbieta Gądek- Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Antoni Malczak- Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”, Monika Kurzeja- Specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Marek Horbaczewski- Starszy specjalista ds. tańca ludowego. Warto dbać o rodzimą gwarę, gdyż jest ona zwornikiem tradycji i największym skarbem lokalnej kultury. Taniec bądź architekturę można odtworzyć, gwara jest natomiast niepowtarzalnym zbiorem symboli i treści duchowych lokalnej kultury- przekonywał prof. dr hab. Kazimierz Sikora, adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przerwy między wykładami umilała muzyka w wykonaniu Kapeli Ludowej Pastuszkowe Granie oraz przysmaki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Niedzielisk, Pojawia i Wrzępi.

 
Szczurowa. Porozumienie z sąsiadami w miejscowości
WYDARZENIA - Szczurowa
piątek, 12 lutego 2016 01:19

Szczurowa oraz kilka innych gmin parafowało porozumienie o współpracy. W miejscowości Gawłówek, w gminie  Drwinia, w trakcie spotkania radnych oraz wójtów i burmistrzów Gmin Drwinia, Szczurowa, Rzezawa i Nowe Brzesko, z udziałem wicemarszałka województwa małopolskiego dr hab. Stanisława Sorysa podpisano List Intencyjny o współpracy rad gmin: Drwinia, Nowe Brzesko, Rzezawa i Szczurowa. List podpisali przewodniczący rad gmin oraz wójtowie. Porozumienie dotyczy współpracy w dziedzinach: popularyzacji idei samorządności, gospodarki, kultury, sportu i turystyki.  Sygnatariusze porozumienia będą wspólnie pracować nad wizerunkiem gmin w dążeniu do ich ekonomicznego, społecznego i kulturalnego rozwoju.

 
Szczurowa. Bezpłatne porady prawne
WYDARZENIA - Szczurowa
wtorek, 02 lutego 2016 00:00

Od kilku tygodni w Szczurowej funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny; kombatantom; weteranom; osobom, które nie ukończyły 26 lat; osobom, które ukończyły 65 lat oraz osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. W Szczurowej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jest w budynku  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Punkt jest czynny poniedziałek, środa w godzinach od 730 do 1130, co drugi piątek (tj. 8 i 22 stycznia, 5 i 19 lutego, 4 i 18 marca, 1, 15 i 29 kwietnia, 13 i 27 maja, 10 i 24 czerwca, 8 i 22 lipca, 5 i 19 sierpnia, 2, 16 i 30 września, 14 i 28 października, 25 listopada, 9 i 23 grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyjątkiem dni świątecznych. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z powiatem - natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (połowa punktów), porad będą mogli udzielać także: doradcy podatkowi- w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmować będzie: spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

 
Strzelce Wielkie. Seniorzy z młodzieżą
WYDARZENIA - Szczurowa
sobota, 16 stycznia 2016 18:50

Czy seniorzy i młodzież potrafią znaleźć „wspólny język”; czy postęp techniczno – informatyczny, zakłóca relacje międzypokoleniowe; czy w dobie Internetu można wypracować wspólny mianownik – płaszczyznę porozumienia i współpracy? Tak. Potwierdzili to seniorzy i gimnazjaliści, którzy realizowali wspólnie projekt, którego Koordynatorem było Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej „Złoty Kłos”. Był to projekt „Wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez integrację z młodzieżą”. Realizowano go od 1 kwietnia do 30 listopada 2015 roku.  Uczestniczki projektu: Klub Seniora „Wesołe Kumoszki”: Anna Gonciarczyk, Anna Zając, Aleksandra Cierniak, Emilia Wilk, Halina Oleksy, Helena Sulma, Halina Oleksy, Halina Młynarczyk, Jadwiga Zabiegała, Krystyna Kordecka, Krystyna Szczypuła, Maria Szymańska, Maria Tarlaga, Stanisława Kosała, Zofia Solak. Młodzież, uczennice Publicznego Gimnazjum w Szczurowej: Sandra Solak, Izabela Krupa, Patrycja Rachfał, Katarzyna Drabik, Karolina Moskal. Podczas podsumowania projektu obecni byli również zaproszeni gości: Przedstawiciele Urzędu Gminy; Wójt Marian Zalewski, Elżbieta Gądek, Teresa Sznajder, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Domagała, Aneta Słowik. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Szczurowej Marek Antosz. Zaproszenie zostali również rodzice uczennic, które uczestniczyły w projekcie.

 
Nagroda im. Władysława Orkana wręczona
WYDARZENIA - Szczurowa
sobota, 02 stycznia 2016 18:26

Laureatem tegorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana zostało Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej za działalność Vitaliny i Michała Pastuchów. Uroczystego wręczenia nagrody dokonał członek zarządu Leszek Zegzda. Przyznana nagroda jest uznaniem za działalność kultywującą pamięć o tradycjach regionu Krakowiaków Wschodnich oraz promowanie folkloru poprzez muzykowanie i taniec. Państwo Vitalina i Michał Pastuch to profesjonalni muzycy oraz soliści, którzy mieszkając w regionie Krakowiaków Wschodnich zaczęli śpiewać i tańczyć w Zespole Regionalnym  „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej”. Od ośmiu lat prowadzą Szkółkę Muzykowania Ludowego „Pastuszkowe Granie”, której członkowie grają na oryginalnych starych instrumentach m.in. skrzypcach, heligonce, klarnecie czy basach. Dzięki zaangażowaniu państwa Pastuchów wykonano repliki XIX- wiecznych strojów ludowych z regionu Krakowiaków Wschodnich. Kapela uczestniczy w wielu przeglądach, konkursach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ze swoim repertuarem występowała m.in. we Francji, Bułgarii i na Węgrzech.

 
Rajsko. Remiza do remontu
WYDARZENIA - Szczurowa
poniedziałek, 14 grudnia 2015 23:54

Przed nami kolejny etap prac w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku. Niedawno gmina podpisała umowę  i przekazała plac budowy  na kolejny etap prac przy rozbudowie budynku Remizy OSP  w Rajsku. Przewidziany zakres prac obejmuję: wykonanie instalacji elektrycznej oraz wodno- kanalizacyjnej w dobudowanej części, przełożenie istniejącego przyłącza wodociągowego oraz wewnętrznej linii zasilającej, wykonanie stropu podwieszanego z ociepleniem, tynków i wylewek, montaż urządzenia do odciągu spalin. Na zewnątrz wykonanie elewacji dobudowanej części oraz wjazdu z kostki brukowej przed bramą i pod podcieniami. W sumie ten zakres prac będzie nas kosztował około 83 tysiące złotych – wylicza wójt Marian Zalewski.

 
Szczurowa. Laury dla gimnazjalistek
WYDARZENIA - Szczurowa
poniedziałek, 23 listopada 2015 23:44

Po raz kolejny głośno stało się o Gimnazjum Publicznym w Zaborowie. Tym razem z powodu sukcesów recytatorskich dwóch tutejszych uczennic. Niedawno  odbył się Finał Między powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poszukiwania”. Nasz powiat w kategorii recytacji reprezentowały: Klaudia Wiecha i Klementyna Policht z Publicznego Gimnazjum w Zaborowie. Konkurs jest imprezą cykliczną, o charakterze między powiatowym; Brzesko, Żabno, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów. Do Dąbrowy Tarnowskiej przyjechali najlepsi ”Creme de la creme”- jak się wyraził Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Paweł Chojnowski. Przesłuchania odbywały się w kategorii recytacji i poezji śpiewanej. Do każdej kategorii powołane było odrębne jury. W kategorii recytacji szkół gimnazjalnych w jury zasiedli: Ilona Stanaszek- przewodnicząca, Bogumiła Miodowska- Ćwierz, Paweł Chojnowski. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.  Uczennica Publicznego Gimnazjum w Zaborowie- Klementyna Policht  zajęła II miejsce w kategorii recytacji poezji i prozy .To już kolejny sukces tej recytatorki. Do konkursu obie uczennice przygotowywała nauczycielka języka polskiego-Teodozja Turaczy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 47

dzialkivbud

chemi

pr012018

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .