Uszew. Powstanie nowy obiekt
WYDARZENIA - Gnojnik
środa, 15 listopada 2017 19:34

Dobra informacja: Gmina Gnojnik jest już coraz bliżej rozpoczęcia realizacji kolejnej dużej inwestycji. Wójt Sławomir Paterek podpisał umowę z wykonawcą przedsięwzięcia "Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi – stan surowy z pokryciem dachowym". Inwestycję – w wyniku zakończenia postępowania przetargowego – zrealizuje Firma Budolex z Ujanowic. Koszt realizacji prac to blisko 1,8 miliona zł. Pierwszy etap budowy wielofunkcyjnego obiektu w Uszwi powinien się zakończyć jesienią 2018 roku.

 
Gnojnik. Rusza największa w dziejach gminy inwestycja
WYDARZENIA - Gnojnik
niedziela, 12 listopada 2017 23:34

Niedawno wójt Gminy Gnojnik podpisał umowy z Wykonawcami zadania “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik”, wyłonionymi w drodze przetargu. – Inwestycja kosztować będzie około 18,3 miliona zł – wylicza wójt Paterek.

 
Gnojnik liderem międzygminnego projektu
WYDARZENIA - Gnojnik
piątek, 10 listopada 2017 23:45

Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego – to nazwa projektu, który będzie realizowany przez osiem gmin naszego regionu. Gmina Gnojnik jest liderem programu – podkreśla wójt Sławomir Paterek. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym – obok Gnojnika -  uczestniczą Gmina Borzęcin, Gmina Zakliczyn, Gmina Szczucin, Gmina Wietrzychowice, Gmina Szczurowa, Gmina Dębno oraz Gmina Czchów. – W naszej gminie zmodernizowanych zostanie 50 źródeł ciepła. Spośród nich 48 to kotły gazowe oraz 2 kotły zasilane biomasą. Wykonanych zostanie 50 instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych – wylicza wójt Sławomir Paterek.

 
Gnojnik. Z dotacjami od marszałka i wojewody
WYDARZENIA - Gnojnik
środa, 08 listopada 2017 00:19

Kilka dróg udało się w tym roku wyremontować w gminie Gnojnik. – Na ten cel pozyskaliśmy środki zarówno od wojewody małopolskiego, jak również od marszałka województwa – tłumaczy naszej redakcji wójt Sławomir Paterek. W ostatnich siedmiu latach stan dróg gminnych diametralnie się poprawił. – Remonty dróg gminnych, ale także dróg transportu rolnego, budowa chodników to priorytet działania samorządu naszej gminy. Efekty widać, co podkreślają na zebraniach wiejskich mieszkańcy. Żeby to było możliwe pozyskujemy środki gdzie się tylko da. W tym roku nie tylko remontujemy drogi, ale także likwidujemy osuwisko w Biesiadkach – podkreśla Sławomir Paterek, wójt gminy Gnojnik.

 
Gnojnik. Wybrali radnych
WYDARZENIA - Gnojnik
niedziela, 29 października 2017 23:30

Przed kilkoma dniami odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik II kadencji (2017-2019). Nowa Rada liczyć będzie 14 członków - reprezentantów każdej szkoły podstawowej. Prawo kandydowania w wyborach posiadali uczniowie klas siódmych oraz klas gimnazjalnych z terenu Gminy Gnojnik, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do ukończenie 18. roku życia zamieszkujący naszą gminę. Nad sprawnym przeprowadzeniem wyborów czuwała Gminna Komisja Wyborcza pod przewodnictwem Danuty Sachy oraz Okręgowe Komisje Wyborcze (powołane w każdej szkole spośród uczniów placówki oraz jedna komisja gminna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), wspierane przez Dyrektorów placówek oświatowych oraz szkolnych opiekunów Rady tj. Paulinę Strzesak (ZSP Biesiadki), Małgorzatę Wawrykę (PSP Gnojnik), Monikę Wiśniowską (PSP Gosprzydowa), Anitę Lincę (ZSP Lewniowa) i Dorotę Muchę (PSP Uszew). Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie wyborów, a przede wszystkim młodzieży za aktywny udział w wyborach, o którym świadczy liczba kandydatów oraz frekwencja – podkreśla wójt Sławomir Paterek.

 
Gnojnik. Spotkanie w sprawie drogi
WYDARZENIA - Gnojnik
niedziela, 22 października 2017 22:22

Czy mieszkańcy i samorząd gminy Gnojnik zaakceptują nową koncepcję przebiegu drogi krajowej Brzesko – Nowy Sącz? Sporo się na pewno wyjaśni po spotkaniu, które zaplanowano za kilka dni. – Chcemy, by mieszkańcy mogli nie tylko poznać te koncepcję, ale także nanieść swoje uwagi, opinie. To będzie jedną z podstaw do wydania pozytywnej lub negatywnej opinii przez samorząd naszej gminy. Poprzednie koncepcje przebiegu trasy, naszym zdaniem, nie uwzględniały interesów naszej gminy, moim zdaniem można lepiej, logiczniej zaprojektować przebieg tej drogi – przekonuje w rozmowie z naszą redakcją, Sławomir Paterek, wójt gminy Gnojnik.

 
Jurków. Bal dla dzieci niepełnosprawnych
WYDARZENIA - Gnojnik
czwartek, 05 października 2017 21:28

Niedawno w Jurkowie odbył się niezapomniany Bal Charytatywny, którego celem było pozyskanie pieniędzy na wyjazd dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej wraz z opiekunami do Rzymu. Warto dodać, że do szkoły uczęszczają dzieci niepełnosprawne z dwóch powiatów:  brzeskiego i tarnowskiego. Pomysł zorganizowania tygodniowej wycieczki zagranicznej dla tak dużej grupy dzieciaków niepełnosprawnych (58 osób z opiekunami) okazał się możliwy dzięki znalezieniu w Rzymie Domu Pielgrzyma ks. Orione, założonego przez Jana Pawła II, który zapewnia osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom 5-dniowy pobyt w Wiecznym Mieście wraz z wyżywieniem - za darmo. Sporym jednak wyzwaniem jest sfinansowanie samej podróży i pilota, co stanowi kwotę blisko 47 tys. zł.

 
Będą nowe wybory w Gnojniku
WYDARZENIA - Gnojnik
poniedziałek, 02 października 2017 19:27

Na 24 października 2017 roku zarządzono wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik II kadencji (2017 - 2019). Zarządzenie w tej sprawie wydał właśnie wójt Sławomir Paterek.  Lokalne wyborcze będą usytuowane w szkołach: w Gnojniku, Uszwi, Lewniowej, Biesiadkach i Gosprzydowej. Mają być czynne w godzinach pracy szkoły. Ponadto zlokalizowano lokal wyborczy w Urzędzie Gminy Gnojnik, który będzie w tym dniu czynny od 10 do 18.  Sprawy organizacyjno – techniczne związane z wyborami prowadzi Katarzyna Chmielowska,  Podinspektor ds. Promocji i Sportu w Urzędzie Gminy Gnojnik. Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. Dorośli radni, urzędnicy, często potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów rozwiązań różnego rodzaju problemów z adresatami projektowanych działań. Ukonstytuowanie młodzieżowej Rady pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady Gminy, wójtem czy urzędnikami, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań. Po raz pierwszy taki organ, w gminie Gnojnik, został wybrany w 2015 roku. – Wybory są okazją do ćwiczenia umiejętności zastanawiania się nad wspólnymi, gminnymi sprawami, definiowania oczekiwań wobec przedstawicieli, analizy potrzeb społeczności lokalnej. Młodzi mieszkańcy nabywają nie tylko umiejętność głosowania, ale także rozpoznawania interesów wspólnoty oraz zgodnego z nimi świadomego dokonywania wyborów. Zrozumienie wagi wyborów, umiejętności oddawania głosu i oceniania programów kandydatów może stać się ważnym efektem edukacyjnym dobrze działającej MRG. Mam nadzieję, że zainteresowanie będzie spore – podkreśla Janusz Zych, przewodniczący Rady gminy Gnojnik.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 53

pr062018

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .