Reklama
Gmina Szczurowa. Rok 2020 zakończony zgodnie z planem
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 21 stycznia 2021 17:41

Na samym początku roku zakończona została  budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedzieliska, tym samym 183 gospodarstwa domowe zyskały możliwość odprowadzenia ścieków do kanalizacji zbiorczej. W ramach tego zadania  zamontowano również panele fotowoltaiczne na budynku oczyszczalni ścieków w Szczurowej.


Pomimo wielu obostrzeń związanych z pandemią, na terenie gminy nieprzerwanie przez cały rok prowadzone były różne działania inwestycyjne. Wymagało to większego niż zwykle w takich przypadkach nakładu pracy i dużej koordynacji. Urząd, którym kieruje to zakład pracy jak każdy inny, również nam przyszło zmagać się ze skutkami choroby. Mimo to żadna inwestycja ani przez moment nie była zagrożona– dodaje wójt Moskal.
Wyremontowane zostały  drogi gminne w Pojawiu, Zaborowie, Dołędze, Wrzępii, Uściu Solnym i Rylowej. Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym m.in. z Fundusz Dróg Samorządowych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakończono realizację dużego projektu współfinansowanego ze środków europejskich obejmującego budowę parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride, w tym parkingu w centrum miejscowości Szczurowa – ostatniego z 5 wybudowanych parkingów zapewniającego 44 miejsca postojowe.

Rozpoczęto prace modernizacyjne, w tym wymianę dachu na remizie OSP  w Strzelcach Małych. Pozyskano na ten cel dotację w ramach programu Remizy 2020. Wykonano nowe pokrycie dachowe na budynku szkolnym w Woli Przemykowskiej, a także odremontowano korytarz i klasy, wymieniono stolarkę przeciwpożarową oraz system zabezpieczeń pożarowych w szkole w Uściu Solnym. Dobiegają końca prace przy budynku gminnym w Strzelcach Małych, który jest przebudowywany na potrzeby utworzenia żłobka i przedszkola integracyjnego. Obiekt został zmodernizowany, sale wykończone, wyposażone i przystosowane do pobytu dzieci. Na realizację zadania oprócz środków własnych gminy wykorzystano środki europejskie oraz krajowe z programu Maluch+ i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeniach byłej szkoły w Niedzieliskach powstała placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a w Rudy – Rysiu, kolejny już na terenie gminy klub seniora. Zarówno żłobek i przedszkole w Strzelcach, placówka w Niedzielskach oraz klub w Rysiu zostały utworzone w pomieszczeniach dotychczas nieużytkowanych, tym samym lokale te zyskały drugie życie i na nowo będą służyć mieszkańcom. Gmina pozyskała środki na  dofinansowanie mieszkańcom wymiany przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne, montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, a ostatnio podpisana umowa  z Urzędem Marszałkowskim pozwoli również   dofinansować mieszkańcom zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z udziałem środków UE powstały punkty obsługi rowerzystów w Uściu Solnym i Niedzieliskach oraz oznakowana ścieżka rowerowa przebiegająca przez gminę. Gruntownie odremontowany i wyposażony został dom ludowy w Niedzieliskach. Domy Ludowe w Szczurowej-Włoszynie i Strzelcach Wielkich zostały poddane termomodernizacji, przeprowadzono tam parce remontowe i zakupiono wyposażenie. Odrestaurowana została polichromia sufitowa w pałacu Kępińskich w Szczurowej. Gmina zainwestowała także w rozwój fizyczny mieszkańców poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Górka oraz remont obiektu sportowego w Woli Przemykowskiej. We wszystkich z 21 miejscowości gminy zostały przeprowadzone prace poprawiające estetykę miejscowości, prace remontowe, doposażone budynki gminne, place zabaw i obiekty sportowe. We wszystkich miejscowościach zrealizowano fundusz sołecki.


Kilka miejscowości z terenu gminy nie ma dostępu do gazu, to też wyznaczyło pewien kierunek działań – zakończonych sukcesem.  Pierwsze umowy przyłączeniowe mieszkańcy podpisali już w 2020. Gazyfikacja będzie mieć pozytywny wpływ na przyszłe działania inwestycyjne komunalne i prywatne.


Optymizm na przyszłość wzbudza fakt pozyskania środków finansowych na inwestycje planowane w przyszłych latach. To bardzo ważne zadania, obejmujące  remonty obiektów szkolnych w Szczurowej, Zaborowie, Uściu Solnym i Strzelcach Wielkich oraz budynek Gminnego  Centrum Kultury. W Strzelcach Wielkich powstanie nowa sala sportowa, a   sala tańca w Szczurowej przejdzie gruntowny remont.  Efektem tych starań jest również podpisana  w grudniu umowa  z wykonawcą robót budowlanych na modernizację budynku grodzkiego w Uściu Solnym - zadanie to realizowane jest przy udziale środków europejskich. Już w IV kwartale 2021 obiekt po długiej przerwie ponownie będzie służył mieszkańcom Uścia.  Kolejne inwestycje są w fazie przygotowań, podobnie jak kolejne wnioski o dofinansowanie – deklaruje wójt Zbigniew Moskal.

Stypendia wójta gminy Szczurowa przyznane
W gminie Szczurowa po raz drugi zostały wręczone stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Pomysłodawcą i inicjatorem takiej formy wyróżniania i wsparcia  zdolnej młodzieży jest wójt gminy Szczurowa - Zbigniew Moskal. Pod koniec grudnia 2020 roku  nagrodzonych zostało 39 uczniów szkól podstawowych.  Stypendia zostały przyznane w trzech kategoriach: za bardzo dobre wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020. W związku z pandemią niemożliwym było zorganizowanie  uroczystego wręczenia stypendiów w szerszym gronie, jak to miało miejsce w roku poprzednim. Obecnie każdy stypendysta otrzymał od wójta gminy Szczurowa Zbigniewa Moskala informację o otrzymanym stypendium wraz z listem gratulacyjnym.
To bardzo budujące, że tak wielu uczniów osiągnęło tak wybitne wyniki w nauce i sporcie, inicjatywa ta będzie kontynuowana w bieżącym roku szkolnym oraz latach następnych   – zapewnia wójt Zbigniew Moskal.

Działki dla inwestorów wystawione do sprzedaży
Gmina Szczurowa jest jedną z najatrakcyjniejszych gmin dla potencjalnych inwestorów we wschodniej części Małopolski. – Decyduje  o tym kilka czynników – tłumaczy w rozmowie z nasza redakcją wójt Zbigniew Moskal.
Ogromnym atutem jest doskonałe położenie: z centrum Szczurowej do stolicy Małopolski jest niewiele ponad 50 kilometrów, a do Tarnowa nieco ponad 30 km. Dogodne warunki komunikacyjne tworzy pobliska  autostrada A4, stara droga międzynarodowa 4E40 oraz przebiegające bezpośrednio przez gminę, krzyżujące się  drogi wojewódzkie:  768 oraz 964. Taki układ komunikacyjny sprawia, że coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych lokowaniem swoich przedsiębiorstw nie tylko w samej Szczurowej, ale również w innych miejscowościach z terenu gminy. Jednak drogi to nie wszystko co  stanowi o atrakcyjności terenów inwestycyjnych. W Szczurowej powstała  Strefa Aktywności Gospodarczej działająca w granicach obszaru Krakowskiego Parku Technologicznego. Takie rozwiązanie daje przyszłym nabywcom możliwość skorzystania  z ulgi podatkowej  w podatkach CIT i PIT. Obiekt ten jest uzbrojony w media oraz poprzez drogę gminną dogodnie skomunikowany z drogą wojewódzką. Aktualnie procedowana jest sprzedaż nieruchomości na tym obszarze. Gmina Szczurowa przeznaczyła do zbycia cztery atrakcyjne nieruchomości - działki o wielkości od 0,9 ha do 2 ha.,  wszystkie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod usługi komercyjne i produkcję. Zapewne skuteczna sprzedaż sprawi, że w perspektywie 5 lat powstaną tutaj kolejne przedsiębiorstwa.


Do zagospodarowania pozostaje jeszcze kilka hektarów, zapraszam przyszłych inwestorów do zapoznania się z warunkami sprzedaży działek w obrębie strefy – zachęca wójt gminy Zbigniew Moskal.
Zdaniem włodarza gminy inwestycje są potrzebne, mają bowiem duży, korzystny wpływ na rozwój gminy. Nowe przedsiębiorstwa to nie tylko miejsca pracy, chociaż zważywszy  na obecną sytuację na rynku pracy i masowy wyjazd ludzi młodych właśnie „za pracą”  jest to priorytet. Ponadto im mniej osób pozostających bez pracy, tym mniej problemów społecznych, mniejsza pauperyzacja społeczeństwa.


Oczywiście nie bez znaczenia są wpływy do budżetu, nie tylko te pozyskane bezpośrednio ze sprzedaży nieruchomości, ale przede wszystkim te, które będą generowane w przyszłości:  w postaci podatku od nieruchomości, środków transportu, czy wreszcie udział gminy w podatku dochodowym z podatków osób zatrudnionych w nowo powstałych zakładach pracy oraz samych zakładów. Rozwój przedsiębiorczości ma także znaczenie dla już istniejących firm w gminie, stwarza szansę  współpracy i  kooperacji. Stabilne finansowo  społeczeństwo oznacza wzrost koniunktury w innych dziedzinach: w handlu, gastronomii, budownictwie.  Szukanie inwestorów musi być działaniem przemyślanym. To długoterminowa strategia, obejmująca wiele zagadnień. Pracujemy nad tymi rozwiązaniami – deklaruje wójt Moskal.

(pr)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

140965717 228116245471959 5494594367710544261 o-768x401

pr022021

rtwk

fbprofil

kk2021

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .