Reklama
Dębno. Budżet na 2021 rok uchwalony
WYDARZENIA - Dębno
środa, 06 stycznia 2021 21:04

Gmina Dębno jest bez wątpienia jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Małopolsce. Miliony złotych pozyskanych zarówno z funduszy unijnych, jak i krajowych, liczne inwestycje, działania o charakterze społecznym oraz kulturalnym, a także otrzymane nagrody oraz wyróżniania jednoznacznie potwierdzają tę tezę. Po kilkunastu latach marazmu, od 2015 roku obserwujemy dynamiczny rozwój gminy.


W liczącym ponad 60 milionów złotych budżecie, ponad 8.3 miliona to środki na inwestycje. Na razie, bo gmina liczy na kolejne środki i zamkniecie wydatków majątkowych kwota kilkunastu milionów złotych. Wójt Wiesław Kozłowski często podkreśla, że celem działań samorządu jest zrównoważony rozwój całej gminy. Dlatego w tym roku inwestycje realizowane będą we wszystkich sołectwach. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój infrastruktury drogowej, wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz placówek oświatowych, ale także infrastukturę komunalna – dodaje wójt Kozłowski. Gros środków trafiło na Fundusz Sołecki.  Środki z Funduszu Sołeckiego trafiają bezpośrednio do sołectw i są dzielone w zależności od  liczby mieszkańców. O tym, na co zostaną ostatecznie wydane, decydują sami mieszkańcy. Podział środków w ramach Funduszu Sołeckiego na zebraniach wiejskich jest elementem kształtowania postaw proobywatelskich i prospołecznych. Chcę dodać, że wszystkie inwestycje realizowane w naszej gminie, wpisują się w oczekiwania mieszkańców. Nasza strategia rozwoju powstała po licznych spotkaniach i konsultacjach społecznych. Jest efektem wielu rozmów z mieszkańcami naszej gminy – wyjaśnia wójt Wiesław Kozłowski. Liczne sukcesy gminy w tym, jak i poprzednich latach, są efektem doskonałej współpracy z radnymi. Oczywiście czasem się spieramy, ponieważ mamy odmienne zdania w niektórych sprawach, ale ostatecznie potrafimy znaleźć „wspólny język” i satysfakcjonujący obie strony kompromis. Mogę śmiało powiedzieć, że współpraca jest bardzo dobra. Nam wszystkim, zależy przecież na równomiernym i wszechstronnym rozwoju naszej gminy – tłumaczy wójt Wiesław Kozłowski. Jak mówi wójt, w myśl przyjętej z początkiem kadencji długofalowej strategii, staramy się realizować plany sukcesywnie, krok po kroku. W  tym roku skala wydatków inwestycyjnych robiła wrażenie. Wielokrotnie informowaliśmy o kolejnych dotacjach pozyskanych przez samorząd.


Jak to się dzieje, że teraz stać nas na takie zaangażowanie inwestycyjne? Staramy się optymalnie wykorzystać możliwości pozyskania środków zewnętrznych: zarówno krajowych, jak i unijnych. Dzięki nim możemy sobie pozwolić na znacznie więcej, niż gdybyśmy mieli opierać się wyłącznie na własnych dochodach. Skoro możemy sięgnąć po pomoc w postaci dodatkowych funduszy, to się na to decydujemy. Oczywiście, musimy dołożyć także nieco z własnego budżetu, ale grzechem byłoby odrzucić wsparcie pokrywające nawet kilkadziesiąt procent kosztów inwestycji – tłumaczy wójt Kozłowski.


Remont dróg, budowa chodników, poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, konserwacja zabytkowej kapliczki w Dębnie, nowe lampy – rozbudowa oświetlenia ulicznego, wymiana kotłów na kotły na paliwa ciekłe i stałe, termomodernizacja kilku obiektów użyteczności publicznej, budowa nowego Żłobka w Sufczynie to tylko kilka z kilkudziesięciu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok.  W sumie ponad 3,4 mln złotych dotacji dostała Gmina Dębno w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki tym środkom finansowym zostaną zrealizowane inwestycje drogowe i kanalizacyjne w naszej gminie. Remontom zostaną poddane następujące odcinki dróg: Łysa Góra– Sufczyn-Rajsko do Zagórza oraz Niedźwiedza-Nowa Wieś. Znaczna część dotacji zostanie przeznaczona na budowę dalszego etapu kanalizacji sanitarnej tym razem dla Dębna, Jastwi i Porąbki Uszewskiej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej. Jest to kolejna transza pomocy rządowej dla gminy Dębno w 2020 roku. We wrześniu gmina otrzymała blisko dwa miliony złotych.


Bardzo serdecznie dziękuję parlamentarzystom z naszego regionu, na czele z panią poseł Józefa Szczurek – Żelazko za wsparcie naszych starań, a przede wszystkim premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za uznanie i praktyczne potwierdzenie tego, że inwestycje lokalne są dla rządu inwestycjami strategicznymi. To realizacja zasady zrównoważonego rozwoju kraju. Nigdy wcześniej gminy w Polsce nie mogły liczyć na taką pomoc państwa – mówi wójt Wiesław Kozłowski. W ciągu dwóch lat zostanie wybudowany Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Dębińskiej. – Ogłosiliśmy przetarg, prace powinny rozpocząć się wiosną 2021 roku. Na inwestycję mamy zabezpieczone środki – zapewnia wójt Wiesław Kozłowski.  Mowa o kwocie blisko 1.7 miliona złotych, które w ramach dotacji unijnej, spłynie do gminy na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jak mówi naszej redakcji wójt Wiesław Kozłowski samorząd szacuje, że całe zadnie będzie kosztowało około 2.5 miliona złotych. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał i zatwierdził w tym roku projekty do dofinansowania w ramach konkursu gospodarki odpadami SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W sumie środki trafią do 14 gmin w Małopolsce , w tym do trzech gmin z regionu tarnowskiego. Obok gminy Dębno dotację przyznano Skrzyszowowi oraz Szerzynom. Dodajmy, że w rozstrzygniętym niedawno naborze kwota dotacji jaką otrzymała Gmina Dębno jest najwyższa w całym Województwie Małopolskim. – To jest kolejny dowód na to, że przygotowujemy wnioski na najwyższym poziomie – tłumaczy wójt Wiesław Kozłowski.  PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. – Chcemy, by nasz obiekt spełniał wszelkie unijne standardy - mówi wójt gminy Wiesław Kozłowski.  W nowym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy będą mogli samodzielnie, w wybranym przez siebie momencie zawieźć tam m.in. akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble itp. Wójt Kozłowski podkreśla, że obowiązek posiadania PSZOK na terenie gminy reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości. – Tym bardziej cieszy nas, że obiekt ten zostanie wybudowany z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej.   W ramach projektu nie zabraknie także działań promocyjnych, informacyjnych, a przede wszystkim edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej. A wszystko po to, by świadomość ekologiczna oraz wiedza na temat ochrony naszego środowiska nieustannie wzrastała – dodaje wójt Wiesław Kozłowski. Warto dodać, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym roku zaplanowana jest także inna inwestycja: zadanie obejmować będzie kolejne etapy zagospodarowania przestrzeni publicznej pod Ścieżkę historyczną nawiązującą do tożsamości miejsca wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze m.in. zakup i montaż ławek, zakup i montaż wieloelementowego urządzenia zabawowego, wykonanie kolejnych obiektów terenowych z ceramiki. Projekt przewiduje również rewitalizację przestrzeni w otoczeniu amfiteatru w miejscowości Doły m. in. wykonanie chodników, montaż ławek i altany oraz wyposażenie placu zabaw w urządzenia wielofunkcyjne. Na ten cel gmina Dębno otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 401 tysięcy złotych.  


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr082021

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .