Reklama
Gmina Gnojnik. Zapowiada się rekordowa kadencja
WYDARZENIA - Gnojnik
środa, 30 września 2020 00:00

To będzie najlepsza kadencja w dziejach samorządu gminy Gnojnik. Tylko w ciągu dwóch lat nasza gmina zainwestowała kilkadziesiąt milionów złotych – wylicza Sławomir Paterek, wójt Gnojnika. Gmina skutecznie pozyskuje środki nie tylko krajowe, ale i unijne. W ocenie szefa Komisji Budżetu Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego Wojciecha Skrucha, wnioski przygotowane przez tutejszy samorząd mogą stanowić wzór dla innych. Ale po kolei…


Jak mówi wójt Sławomir Paterek gmina realizuje projekty i inwestycje w wielu płaszczyznach. – Poprawiamy nie tylko stan dróg gminnych, nawierzchnię dróg transportu rolnego, ale także we współpracy z powiatem, dróg powiatowych, a województwem małopolskim – wojewódzkich. Dzięki moim staraniom dużo działo się także na drodze krajowej (w zakresie wykonania dokumentacji projektowej chodników oraz samej ich realizacji) – wyjaśnia wójt Paterek. Ta kadencja upłynie pod znakiem inwestycji związanych z kanalizacją, wodociągowaniem, ale także poprawą infrastruktury drogowej, oświatowej czy kulturalnej.

Dla druhów z OSP
Blisko półtora roku trwały zabiegi o to, by jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej, wzbogaciła się o samochód. Starego, wysłużonego już Mercedesa z 1975 roku, zastąpił kilkunastoletni MAN. Zakup samochodu nie byłby jednak możliwy, gdyby nie bardzo duże zaangażowanie zarządu  OSP Zawada Uszewska.  Oprócz środków jakie wygospodarowała jednostka, strażacy otrzymali dotację z programu „Bezpieczny Strażak”, który jest prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pomoc dotarła także z PZU w ramach programu „Pomoc to moc”. Ponadto swoją cegiełkę dołożył prywatny przedsiębiorca, właściciel stacji LOTOS w Gnojniku i Centrum Motoryzacji Czyżycki – Piotr Czyżycki. Pomoc finansową zapewnił także wójt gminy Gnojnik Sławomir Paterek oraz sołectwo wsi Zawada Uszewska. Podziękowania należą się także minister  Józefie Szczurek-Żelazko. Dodajmy, że koszt samochodu marki MAN wynosi blisko  280 tys złotych. Ponad 90 tysięcy złotych kosztował remont Domu Strażaka w Biesiadkach. Połowę tej sumy gmina otrzymała w ramach dotacji z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego z programu „Małopolskie remizy”. Zakres prac obejmował remont klatki schodowej, łazienki, pomieszczeń OSP, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych. Ponadto zamontowano kamery do monitoringu. Nie mniej istotny był remont kapitalny schodów zewnętrznych. Całkowity koszt inwestycji blisko 100 tysł. Warto dodać, że także w ubiegłym roku druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiadkach otrzymali wsparcie finansowe na zapewnienie gotowości bojowej w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Powody do zadowolenia mają również druhowie – ochotnicy z Żerkowa. W ubiegłym roku wykonano tam prace remontowe budynku tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej – mówi naszej redakcji, wójt Sławomir Paterek. Zakres prac obejmował remont dachu, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, ale także instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej. Przy okazji prowadzono prace wykończeniowe. Wartość wszystkich wykonanych prac w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie wyniosła prawie 100 tys zł . Dom Strażaka w Lewniowej zostanie rozbudowany i gruntownie zmodernizowany. W 2019 został wykonany pierwszy etap inwestycji. Mowa o wybudowaniu tak zwanego stanu zerowego. Udało się wykonać fundamenty, przygotowano instalację kanalizacyjną oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki. Na ten cel gmina przeznaczyła ponad 110 tys zł . Wartość całego zadania szacowana jest na ok 1.3 miliona złotych. Spory koszt inwestycji sprawił, że jest ona „etapowana”. O tym kiedy uda się ją w praktyce zakończyć, zdecydują możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy przez samorząd gminy. Realizację całej inwestycji samorząd chciałaby zamknąć w obecnej kadencji – czyli oddać obiekt do użytku najpóźniej jesienią 2023 roku. Zadanie bardzo ambitne, ale – w ocenie wójta Sławomira Paterka – realne. Sołtys Lewniowej Artur Seniuk nie ma wątpliwości, że obiekt powstanie. – Determinacja druhów jest ogromna, zaangażowanie gminy niemniejsze, dlatego wierzę, że jeszcze w tej kadencji będziemy mieli nowoczesną remizę – tłumaczy Artur Seniuk. Kolejny pojazd wzbogacił flotę jednostki strażackiej w Uszwi. Tutejsi ochotnicy mają teraz do dyspozycji nowy pojazd typu quad, dzięki dużemu zaangażowaniu prezesa OSP Uszew. Ułatwi on dotarcie do miejsc niedostępnych dla samochodów strażackich podczas przeprowadzania akcji ratowniczo – gaśniczych czy zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Nowy sprzęt może jeździć do każdego rodzaju działań podczas poszukiwań czy akcji powodziowych, będzie można nim przewieźć niezbędny sprzęt.   Ten imponujący pojazd to: Can-Am Outlander Max PRO+ T 570, Model 2019, Rok produkcji: 2018. Dodajmy, że czterokołowiec został zakupiony dzięki dotacji pozyskanej  z Funduszu Sprawiedliwości. Od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do gminy wpłynęła kwota 59 tysięcy złotych.

2019 – inwestycje
Gmina Gnojnik jest liderem projektu „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą”. Jest to jeden z dwóch tego typu projektów realizowanych  w gminie Gnojnik. Program „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą” obejmuje kilka gmin z powiatów: brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”. –Docelowo dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w 50 budynkach na terenie gminy Gnojnik, stare piece węglowe zostaną zamienione na ogrzewanie gazowe, natomiast 100 mieszkańców otrzyma wsparcie na wymianę starego pieca na nowoczesny piec na ekogroszek lub pellet (w całym projekcie przewidziana jest wymiana 1336 pieców w 88 gminach). Dodajmy, że to zadanie jest realizowane od kilku lat. Przy okazji warto wspomnieć, że gmina jest także zaangażowana w program „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Biesiadkach – to kolejne wyzwanie, przed którym stoi samorząd gminy Gnojnik. Pierwszy krok ku temu został uczyniony. W 2019 roku gmina pozyskała dofinansowanie na realizację tego zadnia w wysokości  813 581,23zł. Zakres prac jest ogromny. Zaplanowano do wykonania między innymi budowę  boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz tenisa ziemnego). Obok boiska powstanie nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Przewidziano także mały parking – kilkanaście miejsc postojowych, w tym co najmniej dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Oczywiście cały obiekt zostanie oświetlony, warto dodać, że oświetlenie zyska także płyta boiska, co pozwoli na wykorzystanie obiektu po zmroku. Jesienią 2018 roku rozpoczęła się realizacja kompleksowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Gnojnik. Docelowo do  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostanie podpiętych ponad 1000 gospodarstw domowych. Prace przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej prowadzono w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa i Lewniowa. Wykonano około 11 kilometrów sieci wodociągowej i ponad pół kilometrowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Całkowita wartość zadania wyniosła ok trzy miliony złotych (zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Gnojnik otrzymała dofinansowanie na realizację powyższego zadania w wysokości 1 999 781,00. Stanowi to 63,63% poniesionych kosztów inwestycji. Urząd  wystąpił do mieszkańców z inicjatywą realizacji  przyłączeń do sieci wodociągowe i kanalizacyjnej jako tzw. inwestor zastępczy. Udało się wyłonić wykonawcę do kompleksowej realizacji przyłączania budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Z tej oferty skorzystało 95 gospodarstw domowych ze 120 znajdujących się w obszarze objętym tą inwestycją. Kolejnym zadaniem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, jest projekt pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W tym przypadku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości: 11 127 959,76 zł, co stanowi aż 79,94% kosztów kwalifikowanych. W ramach tej inwestycji zostanie wykonanych około 23 kilometry sieci kanalizacji sanitarnej oraz około 33 kilometry sieci wodociągowej. – Udało się nam wybudować ok 32 km sieci wodociągowej oraz 21 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej – dodaje wójt Paterek. I w tym przypadku gmina podjęła decyzję o realizacji przyłączeń do kanalizacji sanitarnej w imieniu mieszkańców. Na koniec roku 2019 decyzję o realizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej z pomocą tutejszego samorządu złożyło 188 domostw, które sukcesywnie są podłączane do systemu kanalizacji sanitarnej.
Kilkaset tysięcy złotych przeznaczyła gmina Gnojnik w ubiegłym roku na wakacyjne remonty w obiektach oświatowych. – Samo doposażenie wraz z remontami dwóch stołówek w Gnojniku i Uszwi, kosztowało nas blisko dwieście tysięcy złotych – wylicza Sławomir Paterek, wójt gminy Gnojnik. Za blisko 30 tysięcy zł przeprowadzono prace w szkole w Biesiadkach. Wykonano kapitalny remont sali lekcyjnej i odnowiono korytarz. W szkole w Uszwi odświeżono kilka pomieszczeń oraz doposażono kuchnię i jadalnię. Z kolei w szkole w Gnojniku przeprowadzono kapitalny remont dwóch sal lekcyjnych i wymalowano dodatkowo dwie sale, utworzono pracownię chemiczną z nowoczesnym wyposażeniem, położono kostkę brukową przed wejściem do szkoły oraz wymieniono wszystkie drzwi w jednym skrzydle budynku. Gruntowny remont sekretariatu i jednej sali lekcyjnej przeprowadzono także w szkole w Gosprzydowej. Natomiast  w szkole w Lewniowej wyremontowano sale lekcyjne i korytarz szkolny. W Przedszkolu w Uszwi naprawiono instalację elektryczną – wylicza wójt Sławomir Paterek.  Przebudowana została także kotłowina  gazowa w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi. Zrealizowana inwestycja zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w okresie zimowym w razie awarii i niskich temperatur dzięki zastosowaniu dwóch nowoczesnych, ekologicznych i oszczędnych kotłów pracujących w systemie kaskadowym. Całkowity koszt zadania to ponad  93 tys. zł.  Udało się zrealizować projekt „Posiłek w szkole i w domu” (w ramach wieloletniego rządowego programu moduł 3 „Posiłek w szkole i w domu”).  Prowadzone prace modernizacyjne były możliwe dzięki 80% uzyskanego dofinansowania. Koszt urządzania stołówek wyniósł blisko 200 000 złotych. Dokładnie 160 000 złotych stanowiło dofinansowanie w ramach unijnego projektu. Dodajmy także, że dzięki staraniom wójta Sławomira Paterka udało się pozyskać ponad 60 tysięcy złotych z Ministerstwa Edukacji na urządzenie pracowni w szkole w Gosprzydowej. Prace zakończono jesienią  2019 roku.

2020 - kolejne dotacje
W 2020 roku wydatki majątkowe oszacowano w na blisko 26 milionów złotych. W tym roku gmina chce zwrócić uwagę na rozbudowę infrastruktury komunalnej. Z uwagi na ukształtowanie rzeźby terenu naszej gminy (liczne wzgórza oraz doliny) prace związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej są bardzo trudne, a zarazem kosztowne. W sumie 2 183 383 złote trafiło na konto gminy w ramach  na dopłaty do inwestycji lokalnych w ramach rządowego programu - Funduszu Inwestycji Samorządowych - który zainicjował niedawno prezydent Andrzej Duda. W skali powiatu brzeskiego rekordowe dofinansowanie otrzymała gmina Gnojnik. Najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tym roku udało się nam pozyskać 62 tysiące złotych na remont dróg transportu rolnego. Prace prowadzone są w tym roku w Lewniowej, Biesiadkach, Zawadzie Uszewskiej i Uszwi. We wszystkich pięciu szkołach w gminie Gnojnik (w Gnojniku, Gosprzydowej, Biesiadkach, Lewniowej i Uszwi) pojawia się urządzenia fotowoltaiczne. To efekt realizowanego w gminie programu w ramach OZE (Odnawialne Źródła a Energii). Na ten cel samorząd pozyskał 150 tysięcy złotych z dotacji Unii Europejskiej. Wspomniany wcześniej projekt OZE realizowany jest także w gospodarstwach domowych. Dzięki temu w gminie pojawią się 93 nowe instalacje fotowoltaiczne; jeden kocioł na biomasę; osiem kolektorów słonecznych oraz siedem nowoczesnych pomp ciepła. Całość dofinansowania, tylko na inwestycje w indywidualnych gospodarstwach domowych, to blisko milion złotych. Koszt dla mieszkańców wyniesie około 882 tysiące złotych. Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachach budynków wszystkich szkól podstawowych w gminie tj. Gnojnik, Uszew, Biesiadki, Lewniowa, Gosprzydowa .Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków to największe w dziejach gminy, zarówno pod względem finansowym, jak i logistycznym, inwestycje. Do ich realizacji gmina przygotowywała się przez kilka lat. W sumie na ten cel samorząd wyda grubo ponad 20 milionów złotych. W przypadku wodociągów inwestycja jest w fazie odbioru technicznego. Trwają także prace przy budowie przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W sumie wykonano już 32 kilometry rurociągu wodociągowego (bez przyłączy do domów) oraz ponad 22 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa kolektora sanitarnego prowadzona była w Zawadzie Uszewskiej, Uszwi, Gnojniku i Gosprzydowej, natomiast sieć wodociągowa powstała w Gnojniku, Uszwi i Zawadzie Uszewskiej. Dodajmy, że z sieci kanalizacji sanitarnej skorzysta około 320 gospodarstw domowych, natomiast wodociąg dotrze do około 550 domów w gminie.  Ponad 250 tysięcy złotych kosztowała budowa łącznika wodociągowego: Poręba Spytkowska w gminie Brzesko – Uszew, w gminie Gnojnik. Mowa o blisko 1.2 kilometra odcinku rurociągu tłocznego, którym będzie możliwość dostarczenia wody do gminy od strony gminy Brzesko. Jesienią 2019 roku gmina rozstrzygała przetarg na realizację II etapu inwestycji. Wartość prac opiewa na blisko 6.7 miliona złotych – wylicza Sławomir Paterek, wójt gminy Gnojnik. Zgodnie z umową, II etap inwestycji obejmuje prace wykończeniowe oraz zakup i montaż nowego wyposażenia. Przetarg wygrało konsorcjum firm „Lider Konsorcjum” z Wesołowa, koło Zakliczyna. Ostateczna wartość tego etapu ma zamknąć się sumą 6.687.200 złotych. Budynek będzie miał szerokie przeznaczenie: oprócz przedszkola znajdzie się także miejsce dla biblioteki publicznej oraz świetlicy wiejskiej.  Przypomnijmy, że w I etapie inwestycji został wybudowany budynek w stanie surowym wraz z pokryciem dachowym. Kosztowało to blisko 1,8 miliona złotych. Gmina otrzymała dotację unijną – blisko 1.8  miliona zł z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie części kulturalnej budynku wielofunkcyjnego w Uszwi. Dotacja została pozyskana w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). Program dawał szansę na uzyskanie dofinansowanie do budowy obiektów kulturalnych, a obiekt w Uszwi ma łączyć funkcje przedszkolne z funkcjami kulturalnymi (świetlica, biblioteka z czytelnią). – Umiejscowienie obydwu instytucji w jednym budynku, pozwoli ponadto na osiągnięcie w dłuższej perspektywie dwóch korzyści. Z jednej strony znacznie szerszego zaangażowania dzieci w wydarzenia kulturalne na dalszych etapach edukacji, a z drugiej strony większego zaangażowania rodziców w wydarzenia kulturalne i społeczne. Planowany termin zakończenia inwestycji zaplanowaliśmy na wrzesień 2020 roku. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Warto dodać, że Gmina pozyskała na realizację tej inwestycji także dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


W sumie ponad sto komputerów i laptopów zakupiła gmina Gnojnik w ramach rządowego  programu „Zdalna Szkoła”. Program ma na celu umożliwienie uczniom, którzy nie mają własnych komputerów kontynuowanie nauki zdalnie, tzn. nie wychodząc z domu. W pierwszej edycji tego programu gmina zakupiła 26 laptopów i 2  komputery, z których zdecydowana większość została wypożyczona uczniom. Obecnie finalizowana jest jego druga edycja („zdalna szkoła +”). W ramach środków, które przydzielono Gminie zostały zakupione 71 komputerów i laptop. Są to komputery o wysokich parametrach użytkowych, z dwuletnią gwarancją. Decyzja o zakupie komputerów stacjonarnych wynikała z dwóch przesłanek. Pierwsza z nich to stan komputerów obecnie używanych w szkolnych pracowniach, a druga to koszty. O tym, że w pracowniach jest przestarzały sprzęt wiadomo od kilku lat. Co prawda został zainicjowany kilkuletni program ich wymiany, ale z uwagi na wysoką cenę nowych komputerów udało się je wymienić tylko w szkole podstawowej w Gosprzydowej. Drastycznie zwiększające się wydatki w oświacie uniemożliwiły modernizację następnych pracowni, a nie licząc Gosprzydowej czeka w kolejce jeszcze cztery. Pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich szkół w zakresie sprzętu komputerowego w obecnym standardzie będzie wymagało już stosunkowo niewielkiego nakładu środków finansowych. Ponieważ po ustabilizowaniu sytuacji związanej z pandemią komputery wrócą do szkół i będą mogły być zainstalowane w pracowniach. Tymczasem będą wypożyczane uczniom, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły taką potrzebę. Nadmieniam, że uprzywilejowane w tym przydziale będą rodziny wielodzietne – mówi Andrzej Stańczyk z UG Gnojnik.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

fbprofil

pr122020

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .