Wielomilionowe inwestycje na Pogórzu
WYDARZENIA - Region Tarnowski
czwartek, 13 lutego 2020 23:30

Spółka Komunalna ,,Dorzecze Białej’’ Sp. z o. o. z siedzibą w Tuchowie od samego początku koncentruje swoje działania na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia oraz odprowadzaniu ścieków. Świadczy usługi na terenie gmin: Tuchów, Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski. Jak mówi prezes zarządu Wojciech Skruch przez najbliższe lata prace będą prowadzone na terenie gminy Ciężkowice i Ryglice. – W 2019 roku podpisaliśmy umowy na wykonanie zadań. Natomiast projekt realizowany na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski, został zakończony, rozliczony i oddany właśnie do użytku – mówi Wojciech Skruch.

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem operacji byłą budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny. Wartość netto projektu wynosiła 12.4 miliona złotych. Pozyskano dofinansowanie w kwocie blisko 6.4 miliona złotych. Jak mówi Wojciech Skruch, prezes zarządu spółki Dorzecze Białej w ramach projektu została opracowana dokumentacja wraz z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski. Udało się wykonać 28,3 km sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej, 15 kompletnych pompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi oraz 18,8 km sieci wodociągowej jak i również 3,2 km przyłączy wodociągowych. - Dodam tylko, że projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Prace projektowo - budowlane były wykonywane w okresie 22.11.2017 – 12.09.2019. W połowie grudnia tamtego roku spółka otrzymała Zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o możliwości użytkowania sieci – dodaje prezes Wojciech Skruch. Przypomnijmy, że wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj była firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wolimex” Eugeniusz Wojak z Limanowej. - Dodam, że do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych 305 gospodarstw domowych w Olszynach, natomiast do do sieci wodociągowej 215. Na granicy gminy Tuchów i Rzepiennik Strzyżewski, w miejscowości Jodłówka Tuchowska, zamontowano przepływomierz wody. Takie rozwiązanie pozwala nam monitorować zużycie wody w m. Olszyny. Woda dostarczana jest z ujęcia w Lubaszowej (gmina Tuchów). Natomiast ścieki z budynków zlokalizowanych w miejscowości Olszyny, będą oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Szerzynach. Dodam także, że w celu monitorowania ilości i jakości ścieków, zamontowano na ostatniej pompowni przepływomierz oraz sondę pH – podkreśla prezes Wojciech Skruch. Dodatkowo zamontowano urządzenie do samodzielnego poboru wody przez mieszkańców.

W całej Małopolsce dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami przeprowadzamy szereg inwestycji pozwalających na budowę, rozbudowę czy modernizację kolejnych kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Inwestycje, które zdecydowanie poprawiają komfort życia mieszkańców nie byłyby możliwe gdyby nie ogromne dofinansowanie płynące ze środków pochodzących z naszego regionalnego programu operacyjnego – mówił podczas oficjalnego przęcięcia wstęgi, Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski. Warto wspomnieć, że inwestycja została przeprowadzona przez spółkę komunalną „Dorzecze Białej”, która równolegle realizuje dwa dodatkowe projekty w ramach RPO. Mowa o inwestycjach na terenie gmin Ciężkowice i Ryglice. Obydwa przedsięwzięcia zostaną zrealizowane do 30.06.2021 roku. Radości z zakończenia inwestycji nie kryje wójt Rzepiennika Strzyżewskiego, Marek Karaś. Jego zdaniem inwestycje w sieci kanalizacyjne i wodociągowe to wciąż jedne z najbardziej istotnych zadań z jakimi musi się zmierzyć gmina. Rozproszenie budynków mieszkalnych na terenie naszej gminy wiąże się ze sporymi wydatkami finansowymi podczas realizacji przedsięwzięć związanych z ich budową. Tu z pomocą przychodzą środki europejskie, dzięki którym powstają kolejne kilometry sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – mówi wójt Karaś. Gospodarz dodaje, że gminę czeka jeszcze dokończenie prac w Rzepienniku oraz inwestycja związana z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Turzy – dodaje wójt Marek Karaś. Dodajmy, że ta nowoczesna sieć wodociągowa będzie wpięta do istniejącej sieci zlokalizowanej w miejscowości Jodłówka Tuchowska, natomiast nieczystości zbierane nowo wybudowaną siecią kanalizacyjną będą przekazywane do oczyszczalni w Szerzynach. Przy okazji doprowadzono wodę do granic gminy Szerzyny. - Ten rurociąg będziemy traktowali jako dywresyfikację dostaw wody do naszej gminy – mówi wójt Grzegorz Gotfryd. Warto dodać, że inwestycję zrealizowano przy użyciu najwyższej jakości materiałów. Dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych zastosowano rury z wbudowanym przewodem do wykrywania przecieków. System ten stale monitoruje izolacje pomiędzy przewodami i w przypadku wystąpieniu awarii natychmiast o niej informuje, co pozwala niezwłocznie usunąć zaistniałą usterkę. Ponadto, wdrożony w projekcie system automatyki, umożliwia stały monitoring pracy z poziomu centralnej dyspozytorni. Całkowita wartość projektu to niemal 15,5 mln (brutto) zł, z czego dofinansowanie z RPO WM na lata 2014-2020 wyniosło prawie 6,4 mln zł.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr042020

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .