Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Gnojnik
WYDARZENIA - Gnojnik
wtorek, 04 lutego 2020 20:19

Około 3.5 miliona złotych będzie kosztowała realizacja zadania „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik”. - Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na nasze konto wpłynie blisko trzy milionowa dotacja. To środki pozyskane od marszałka Małopolski.

Za ogromną pomoc i wsparcie w pozyskaniu tych pieniędzy pragnę serdecznie podziękować marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu oraz przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego, Wojciechowi Skruchowi. Chcemy wybudować nie tylko nowy parking w Gnojniku, ale także zmodernizować chodnik w kierunku Gosprzydowej oraz Zawady Uszewskiej oraz przygotować wiaty dla rowerów. Nie zabraknie także małej architektury, nowych lamp oraz oznakowania poziomego i pionowego – mówi naszej redakcji Sławomir Paterek, wójt gminy Gnojnik.

Parking w Gnojniku

Na terenie Gnojnik zlokalizowana zostanie infrastruktura Park & Ride oraz Bike & Ride ułatwiająca mieszkańcom przesiadanie się z samochodów na komunikację zbiorową. Powstanie również infrastruktura towarzysząca ułatwiająca korzystanie z systemu Park & Ride oraz Bike & Ride. Na terenie miejscowości Biesiadki, Gosprzydowa, Uszew, Lewniowa oraz Zawada Uszewska zostaną natomiast zlokalizowane wiaty w systemie Bike & Ride. Parking w Gnojniku będzie wybudowany za budynkami Urzędu Gminy i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Parking będzie miał 60 stanowisk postojowych: 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych o wymiarach min. 3,6 x 5 m oraz 54 stanowiska o wymiarach min. 2,5 x 5 m. Po drodze manewrowej o szerokości 5 metrów, jednokierunkowej, odbywać się będzie ruch po parkingu. Każde stanowisko postojowe będzie posiadać bezpośrednie dostęp do drogi manewrowej. Nawierzchnia zostanie wykonana z warstwy ścieralnej: betonowej kostki brukowej. Kompleks zostanie ogrodzony (ogrodzenie panelowe parkingu wykonane z prętów stalowych zgrzewanych, o wysokości ponad 1.7 metra). Zaplanowano zamontowanie dwóch bram wjazdowych z tak zwanym systemem kontroli dostępu (system z czynnikiem kart i biletów z kodem kreskowym (do uzyskania w Urzędzie Gminy) sterujący szlabanem bramą przy wjeździe i wyjeździe z parkingu. Nad parkingiem pojawi się 10 energooszczędnych lamp.
- Chcemy, by to miejsce było monitorowane 24 godziny na dobę, dlatego zamontujemy w tym miejscu 8 – 10 kamer. Obraz będzie do podglądu on-line, ale także będzie zapisywał obraz na dysku twardym – dodaje wójt Sławomir Paterek. Przy parkingu pojawi się także zadaszona wiata dla rowerów na około 25 rowerów. Zaplanowano także montaż stojaków na rowery – 25 stanowisk W ramach kompleksu powstanie też 10 ławeczek oraz zamontowane zostaną kosze na śmieci.

Wiaty rowerowe

Wiaty rowerowe, na 10 stanowisk pojawią się także w miejscowościach: Biesiadki, Gosprzydowa, Uszew, Lewniowa oraz Zawada Uszewska. Tam też zaplanowano montaż stojaków na rowery – 10 stanowisk. Obok wiat pojawi się chodnik. Ze względu na swoje walory: komunikacyjne, ekologiczne, zdrowotne i ekonomiczne rower stał się istotnym elementem mobilności w zurbanizowanych obszarach świata, a w terenach wiejskich – zachęca do aktywnego wypoczynku. Od wielu lat władze wielu europejskich miast promują rower zamiast samochodu jako codzienny środek transportu. Celem jest zachęcanie mieszkańców do korzystania z rowerów w podróżach miejskich. Promowanie ruchu pieszego i rowerowego to obiecujący sposób na zwiększenie aktywności fizycznej całej populacji dzięki codziennym i powtarzalnym zachowaniom komunikacyjnym. Ewidentną korzyścią społeczną jest każda rezygnacja z używania samochodu w krótkich podróżach i zastąpienie go rowerem, aby zmniejszyć emisje zanieczyszczeń powietrza. - Budowa trasy rowerowej to także element promocji walorów turystycznych naszej gminy – dodaje wójt Paterek.

Chodnik – trasa rowerowa

Parking z sześćdziesięcioma miejscami postojowymi oraz budowa chodnika (przełożenie starego i dobudowanie nowego) w ciągu drogi krajowej Brzesko – Nowy Sącz (na części odcinka drogi przebiegającego przez gminę Gnojnik) – to spodziewane efekty uczestnictwa w programie: Subregionalna Infrastruktura Transportowa. Zarówno parking, jak i chodnik, to długo oczekiwane przez lokalną społeczność inwestycje. – Oznacza to, że parking będzie służył osobom z Gminy Gnojnik i nie tylko, podróżującym do większych aglomeracji (np. Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza). W centrum Gnojnika będą oni mogli zostawić swoje samochody czy rowery na bezpiecznym, ogrodzonym parkingu z sześćdziesięcioma miejscami postojowymi, a następnie przesiąść się do komunikacji publicznej, zbiorowej. Budowa parkingu jest kolejnym elementem zagospodarowania centrum Gnojnika, bo przypomnę, że mamy także plany rewitalizacji parku czy budowę obiektu pod potrzeby gminnej placówki kultury – podkreśla Sławomir Paterek, wójt gminy Gnojnik. Dodajmy, że projekt obejmuje także położenie chodnika przy drodze krajowej Brzesko – Nowy Sącz, na odcinku od stacji paliw w Zawadzie Uszewskiej, przez Gnojnik, aż do skrzyżowania wspomnianej wcześniej drogi krajowej z drogą Gnojnik – Gosprzydowa – Lipnica Dolna. – Stary chodnika zostanie „przełożony”, a tam gdzie nie ma deptaka, położymy nowy. Nie ukrywam, że docelowo chciałbym, aby chodnik pojawił się na całej długości drogi krajowej, przebiegającej przez naszą gminę: od granicy Uszwi z Okocimiem, po granicę Gosprzydowej z Tymową – dodaje wójt Paterek. Dodajmy, że celem projektu „Subregionalna Infrastruktura Transportowa” jest stworzenie zintegrowanego systemu połączeń pomiędzy Subregionem Tarnowskim a Krakowskim Obszarem Metropolitarnym. Projekt polegający na stworzeniu spójnego systemu połączeń komunikacji publicznej, złożony został do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodnik będzie miał wyznaczoną część dla rowerzystów. Pojawi się na odcinku ponad 3.1 kilometra. - Zaplanowaliśmy także wykonanie oznakowania drogowego trasy rowerowej poziomymi i pionowymi znakami. Przyjęte w ramach projektu rozwiązania architektoniczne i technologiczne będą wykonane zgodnie z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, pod względem technologii, zastosowanych materiałów, innowacyjności wykazywać wysoki stopień innowacyjności oraz energooszczędności technologicznej - dodaje wójt Sławomir Paterek.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr082020

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .