Gmina Czchów. Blisko osiem milionów na inwestycje
WYDARZENIA - Czchów
środa, 22 stycznia 2020 21:01

Rada Miejska w Czchowie uchwaliła budżet na 2020 rok. - Na wydatki majątkowe zaplanowaliśmy blisko osiem milionów złotych. Byłoby znacznie więcej, gdyby nie to, że z roku na rok, coraz więcej dopłacamy do utrzymania sieci szkół i przedszkoli – mówi naszej redakcji Marek Chudoba, burmistrz Czchowa. Od wielu lat gmina Czchów utrzymuje szybkie tempo inwestycyjne.

Dochody gminy oszacowano na 55 232 243,00 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 51 144 694,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 087 549,00 zł. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 58 857 353,12 zł, z czego: wydatki bieżące w wysokości 50 965 602,12 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 891 751,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu - 3 625 110,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. Tradycyjnie już gros środków idzie na inwestycje. Jakie zatem zaplanowano na ten rok wydatki majątkowe? Poprawa stanu dróg to nadal priorytet działania samorządu gminnego. Modernizacja dróg dojazdowych do pól będzie kosztowała 100 tysięcy złotych. W tym przypadku gmina liczy jednak na dotację z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Na budowę zbiornika wody czystej o pojemności V=650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w Czchowie  przeznaczono 100 tysięcy złotych; rozbudowa i modernizacja wodociągu w gminie Czchów będzie kosztowała 50 tysięcy złotych; budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurków – Równia i Szotówka, gm. Czchów ponad 163 tysiące złotych; budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa i Gosprzydowa będzie kosztowała około 360 tysięcy złotych, natomiast rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w Piaskach Drużkowie blisko 107 tysięcy złotych.

Planowana jest także budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa i Gosprzydowa za ponad 333 tysiące złotych; rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski Drużków około 100 tysięcy złotych. Zakup samochodu na potrzeby Wodociągu Gminy Czchów będzie kosztował 35 tysięcy złotych, natomiast zakup koparki na potrzeby Wodociągu Gminy Czchów sto tysięcy złotych. Zaplanowana jest także budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tymowa ma kosztować 85 tysięcy złotych; a rozbudowa Drogo Wojewódzkiej 966 Muchówka - Lipnica Dolna – Tymowa – ponad 205 tysięcy złotych. - Na modernizację dróg gminnych mamy 400 tysięcy złotych; opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 będzie nas kosztowało 55 tysięcy złotych; a przebudowa drogi gminnej miejscowości Piaski Drużków wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Czchów – 100 tysięcy złotych. Stan dróg jest dobry i z roku na rok się poprawia – deklaruje burmistrz Marek Chudoba. Zakup gruntów pod przepompownie – 10 tysięcy złotych, modernizacja remiz OSP – 60 tysięcy złotych – to kolejne wydatki inwestycyjne. Gros środków – jak mówi burmistrz – trafia na oświatę. Remont Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach będzie kosztował 650 tysięcy złotych; rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno – kulturalne – etap II – około 650 tysięcy złotych. Budowa placu zabaw przy PSP w Czchowie to koszt 10 tysięcy złotych, modernizacja boiska sportowego w Tymowej będzie kosztowała 20 tysięcy złotych. Na dostosowanie budynku SPGZOZ w Czchowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej zapisano 30 tysięcy złotych; a na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Jurków- Szotówka - 10 tysięcy złotych. Zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów – blisko 150 tysięcy złotych; rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jurkowie – 100 tysięcy złotych; rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Gminie Czchów – 45 tysięcy złotych; budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie i Tymowa – 380 tysięcy złotych; rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota – prawie 1.1 miliona złotych; budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota – około 1.2 miliona złotych. Gmina walczy także o czyste środowisko. Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego – koszt: 528 tysięcy złotych; wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego – 470 tysięcy złotych.

- Na budowę oświetlenia ulicznego wraz z projektami mamy 85 tysięcy złotych – wylicza burmistrz Marek Chudoba. Tradycyjnie najwięcej kosztuje utrzymanie sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej. Ponad siedem milionów złotych dołoży w tym roku do utrzymania sieci szkół i przedszkoli czchowski samorząd. W tym roku była to kwota ponad 5,2 miliona złotych. - Z roku na rok deficyt oświatowy jest większy. Oczywiście stworzenie warunków rozwoju dzieci i młodzieży to nasz priorytet. Dlatego nadal będziemy inwestowali w rozwój infrastruktury szkolnej. Mam na myśli remonty szkół, doposażenie klas w pomoce dydaktyczne. Nasi uczniowie mają bardzo dobre warunki do nauki. Zapewnia je samorząd. Niestety, otrzymywane z budżetu państwa pieniądze na zadania związane z edukacją są dalece niewystarczające, a koszty stale rosną – mówi burmistrz Marek Chudoba. Jego zdaniem z roku na rok polskie samorządy coraz więcej dokładają do oświaty. Jak znam życie, ta kwota wydatków na inwestycje wzrośnie, bo w trakcie roku, zapewne uda się nam pozyskać kolejne środki. Nasz budżet jest nie tylko proinwestycyjny i prorozwojowy, ale także prospołeczny. Realizujemy bowiem wiele inwestycji, które wspierają wielopokoleniowe rodziny. Mamy środki na rozwój infrastruktury komunalnej, drogowej, ale także na inwestycje związane z oświata i kulturą. Warto dodać, że gros tych środków to pieniądze unijne. Od wielu lat gmina skutecznie zabiega o środki Wspólnoty Europejskiej, a nasze wnioski oceniane są bardzo wysoko przez ekspertów, których powołuje zarząd województwa małopolskiego – mówi naszej redakcji Marek Chudoba, burmistrz Czchowa.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr072020

ofpowbrz

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .