Gnojnik. Blisko czterysta tysięcy złotych dotacji z Unii Europejskiej
WYDARZENIA - Gnojnik
piątek, 05 kwietnia 2019 00:00

Ponad czterysta tysięcy złotych – to wstępny szacunkowy koszt realizacji projektu, którego celem pomoc uczniom najzdolniejszym. W ramach tego zadania zaplanowano powołanie powstanie pięciu Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. Jak mówi wójt Sławomir Paterek celem głównym projektu jest utworzenie pięciu Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), na terenie gminy Gnojnik wraz z organizacja zajęć pozalekcyjnych w obszarze kompetencji kluczowych dla 630 uczniów ( w tym 290 dziewczynek). Projekt będzie realizowany przez trzy lata. Uczniowie wezmą udział w zajęciach w ramach kompetencji przedmiotowych: językowych ( j. angielski), matematycznych i naukowo – technicznych (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne TIK). Planuje się 3 edycje zajęć z CWUZ dla każdego z 2 etapów edukacyjnych w każdej ze szkół.

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z projektem pozakonkursowym „Małopolskie Talenty” realizowanym przez Województwo Małopolskie (Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W projekcie weźmie udział 5 szkół w gminy Gnojnik: Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej, Lewniowa 275 32 – 864 Gnojnik 2.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gnojniku, Gnojnik 336, 32-864 Gnojnik 3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi, Uszew 205, 32-865 Uszew 4.Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. S. Kostki w Biesiadkach, Biesiadki 58, 32-864 Gnojnik 5.Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Gosprzydowej, Gosprzydowa 15, 32-864 Gnojnik.

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z projektem pozakonkursowym „Małopolskie Talenty” realizowanym przez Województwo Małopolskie (Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Działania realizowane w projekcie są zgodne z Zasadami tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych stanowiących zał. 13 do regulaminu przedmiotowego konkursu oraz zapisami RPO WM, SzOOP RPO WM dotyczącymi Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje , Działania 10.1Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych (Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów). - Uczniowie potrzebują intelektualnej samodzielności, a nie większej liczby informacji. Podstawowym zadaniem nauczyciela w stosunku do ucznia zdolnego staje się stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi ciekawości poznawczej, inspirującego do rozwoju, umożliwianie zastosowanie wiedzy i jej poznawanie poprzez działanie praktyczne, rozwiązywanie problemów, analizowanie dyskutowanie. Zdolne dziecko, aby się rozwijało nie może się nudzić potrzebuje wyzwań na miarę swoich możliwości. Uczeń zdolny jest dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga od szkoły i nauczycieli indywidualizacji nauczania, innych form i metod pracy dydaktycznej – podkreślają pedagodzy.

Jak podkreślają specjaliści system szkolnictwa nastawiony jest właściwie na ucznia przeciętnego. Dziecko szczególnie zdolne ma inne potrzeby i możliwości, konieczne jest więc podejście indywidualne, co w warunkach normalnej klasy szkolnej jest trudne do zrealizowania. Zdarza się, że uczeń wybitnie uzdolniony ukrywa swe możliwości, by zyskać sympatię i akceptację kolegów. Stąd niektórzy postulują utworzenie szkół i klas dla uczniów szczególnie zdolnych, choć to rozwiązanie jest powszechnie krytykowane. - Nasz projekt ma na celu wyłonienie najzdolniejszych dzieci i wsparcie dla ich talentów. Jestem przekonany, że pomysł zorganizowania tego typu wsparcia spotka się z ciepłym przyjęciem przez młodzież. Chcemy w ten sposób lepiej przygotować uczniów do nauki w liceum, a w przyszłości na studiach – dodaje wójt Paterek.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

ikp2a

pr122019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .