Gmina Szczurowa: Blisko 21 milionów na inwestycje
WYDARZENIA - Szczurowa
sobota, 02 lutego 2019 23:22

Rada Gminy w Szczurowej uchwaliła budżet na 2019 rok. - Budżet jest bardzo ambitny, bo po stronie wydatków majątkowych- inwestycji, zapisaliśmy blisko 21 milionów złotych. Nie jest wykluczone, że ta kwota wzrośnie. Samorząd będzie bowiem pozyskiwał dodatkowych środków z dotacji krajowych i unijnych- podkreśla Zbigniew Moskal, wójt Gminy Szczurowa. Dochody Gminy oszacowano na 49 006 608,00 złotych (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota: 12 755 858,28 zł- środki unijne i krajowe, pozyskane przez samorząd). Wydatki będą wyższe, zamkną się sumą 55 058 888,00 złotych. Warto dodać, że subwencja oświatowa dla gminy wynosi niecałe 8.4 miliona złotych, wydatki są o kilka milionów wyższe.

 

Wydatki sztywne
Na bieżące utrzymanie stanu bojowego 16 jednostek OSP, które działają w gminie, przeznaczono ponad 450 tysięcy złotych. Utrzymanie sieci szkół i przedszkoli to wydatek rzędu blisko 14.3 miliona złotych. Ponad 9.6 miliona złotych to wydatki na Szkoły Podstawowe; niewiele ponad 600 tysięcy zł na wygaszane Gimnazja; przedszkola będą kosztowały ponad 1.55 miliona złotych; blisko pół miliona złotych to koszty dowożenia dzieci do szkół. Ponad 230 tysięcy złotych związane jest z utrzymaniem stołówek szkolnych, a ponad 700 tysięcy złotych na nauczanie indywidualne. Do pensjonariuszy z Gminy Szczurowa, umieszczonych w DPS Gmina dopłaci blisko 300 tysięcy złotych. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 110 694,00 zł; Zasiłki stałe 219 608,00 zł. Blisko 8.6 miliona złotych zapisano w Dziale: Rodzina. Są to m.in. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 348 789,00 zł; Świadczenie wychowawcze 4 895 255,00 zł (tak zwane 500 plus). Z większych wydatków należy także zaznaczyć Oświetlenie ulic, placów i dróg- 400 tysięcy złotych; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 112 440,57 zł; Kultura fizyczna 374 907,52 zł.

 

Boom inwestycyjny
Blisko 5.2 miliona złotych zapisano w dziale Rolnictwo i Leśnictwo. Są to środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Szczurowej- etap II (kwota blisko 3.5 miliona złotych) oraz wykonanie innej części rozbudowy sieci w ramach etapu II na sumę 1.7 miliona złotych. 1.4 miliona złotych Gmina przeznaczy na remonty dróg: zarówno na inwestycje prowadzone na drogach gminnych oraz drogach transportu rolnego, jak też na drogi wojewódzkie i powiatowe (współfinansowanie inwestycji prowadzonych przez samorząd Małopolski i Starostwo Powiatowe w Brzesku). Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- kwota ponad 111 tysięcy złotych; Budowa obwodnicy Szczurowej w ciągu drogi wojewódzkiej 964- 34.2 tysiąca złotych; Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768- etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- blisko 77 tysięcy złotych. Na drogi gminne- publiczne przeznaczono blisko 1.2 miliona złotych. Ponadto w budżecie wygospodarowano pieniądze na remonty chodników w Uściu Solnym, parkingu w Woli Przemykowskiej oraz nakładek asfaltowych w Zaborowie.

 

Inwestycje OSP
Ponad 90 tysięcy złotych trafi na inwestycje w remizach OSP (nie ma w tej kwocie środków na bieżące utrzymanie, bo zostały zapisane w innej części budżetu). 10 tysięcy trafi na remont dachu i budynku OSP w Strzelcach Małych; ponad 10 tys. zł do tej inwestycji dołożą mieszkańcy w ramach Funduszu Sołeckiego; Natomiast 70 tysięcy złotych zapisano na realizację zadań w ramach współpracy gminy z województwem małopolskim- Małopolskie Remizy 2019. Za te kwotę będą prowadzone prace w Rylowej oraz Uściu Solnym.

 

Oświata z dotacją
Zaplanowano budowę sali gimnastycznej przy szkole w Strzelcach Wielkich- 120 tysięcy złotych; Remont Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej- 100 tysięcy złotych.

 

Środowisko naturalne
Na gospodarkę i ochronę środowiska naturalnego gmina przeznaczyła około 11.8 miliona złotych. Zaplanowano miedzy innymi wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 789,16 zł; Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych- wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych 195 789,16 zł;  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 257 995,20 zł; Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych- wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych 257 995,20 zł; Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 381 957,48 zł; Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego- Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa 777 390,00 zł; Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego- Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa 604 567,48 zł. Kolejne inwestycje to: Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Szczurowa 620 000,00 zł; Centrum wsi Wrzępia 30 000,00 zł; Centrum wsi Wrzępia- Fundusz sołecki 10 000,00 zł; DL Rudy Rysie- klimatyzacja i monitoring- Fundusz sołecki 18 784,37 zł; Przygotowanie projektów z zakresu odnowy centrów wsi, obiektów kulturalnych, rekreacyjnych 130 000,00 zł; Remonty obiektów mienia komunalnego 410 000,00 zł; Rozpoczęcie uzbrojenia terenu- osiedle w Szczurowej 150 000,00 zł. Budowa strefy aktywności gospodarczej w Szczurowej 393 518,80 zł; Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej poprzez zakup wyposażenia kuchennego do Domów Ludowych w miejscowościach Strzelce Wielkie, Zaborów, Kwików, Wrzępia, Szczurowa, Rudy- Rysie  i Niedzieliska 46 539,00 zł; Rewitalizacja obiektów społeczno- kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie gminy Szczurowa 2 949 007,37 zł; Wykorzystanie zasobów wodnych  i kulturowych subregionu tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu turystycznego - POJEZIERZE TARNOWSKIE 1 300 000 zł; Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Szczurowa 66 606,00 zł; Zintegrowany produkt turystyczny subregionu tarnowskiego ,,Trasy rowerowe Pogórza” 1 049 005,50 zł. Budowa strefy aktywności gospodarczej w Szczurowej 176 481,20 zł; Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej poprzez zakup wyposażenia kuchennego do Domów Ludowych w miejscowościach Strzelce Wielkie, Zaborów, Kwików, Wrzępia, Szczurowa, Rudy- Rysie i Niedzieliska 31 461,00 zł; Rewitalizacja Gminy Szczurowa- Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych poprzez odnowę obszarów wiejskich 1 300 000,00 zł; Rewitalizacja obiektów społeczno- kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie gminy Szczurowa 1 300 992,63 zł.


Inwestycje kulturalne
Na inwestycje w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapisano 1.14 miliona złotych. Przebudowa domów ludowych pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Niedzieliska i Zaborów 700 000 zł; Konserwacja polichromii w zabytkowym dworze Anastazji i Jana Kępińskich w Szczurowej 440 000 zł.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr072019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .