50 lat szkoły na 'Zielonce'
WYDARZENIA - Brzesko
sobota, 02 lutego 2019 22:13

Uroczysta msza w brzeskiej farze rozpoczęła dzisiejsze, oficjalne uroczystości 50.lecia powstania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku. Szkoły, która dla wielu mieszkańców miasta i regionu bardziej znana jest pod szyldem: Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, to jedna z najbardziej „zasłużonych” w edukacji zawodowej młodzieży, szkół w Polsce. Ksiądz biskup Andrzej Jeż podkreślał, że pamięć o historii, buduje tożsamość człowieka, lokalnej społeczności i narodu. Przypomniał, że szkoła ma dbać nie tylko o rozwój intelektualny, ale także duchowy. Doceniał wkład szkoły w rozwój i edukację młodego pokolenia. Był pod wielkim wrażeniem osiągnięć i infrastruktury szkolnej. Podczas mszy poświęcił nowy sztandar, który szkole ufundowali rodzicie, ale także byli absolwenci. – Nasza szkoła nie tylko kształci na wysokim poziomie, ale także rozwija duchowo i sportowo naszą młodzież. Dbamy o szacunek do przeszłości, patriotyzm, ale uczymy też poruszania się w świecie globalizacji gospodarki. To wielka zasługa doskonałej kadry, wspaniałych rodziców, wsparcia samorządu powiatowego, ale także „mądrości” naszych podopiecznych – młodzieży szkolnej. Za to serdecznie Wam dziękuję – mówił do młodzieży dyrektor ZSP nr 2 w Brzesku, Jerzy Soska.

Goście dopisali

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko zapewniała swoją pomoc i wsparcie dla „dobrych projektów szkolnych”. – Filozofia naszego rządu opiera się na przekonaniu, że trzeba wspierać rozwój szkolnictwa średniego – technicznego oraz zawodowego. Reforma oświaty: powrót do 3.letnich ZSZ i 5.letnich Techników pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie ich do zawodu. Całej szkolnej społeczności serdecznie gratuluję jubileuszu, młodzieży życzę sukcesów szkolnych i oso0bistych, tego samego Życzę pracownikom ZSP. Słowa uznania należą się też władzom powiatowym, które od lat wspierają rozwój szkolnictwa średniego – mówi wiceminister Józefa Szczurek - Żelazko.   Wicestarosta  brzeski  Maciej Podobiński żartował, że kiedy widzi dokonania szkoły, żałuje że nie jest jej absolwentem.  Deklarował w imieniu władz powiatu: starosty, zarządu, radnych wsparcie i pomoc. – Ostatnie lata to okres wielkich zmian w tutejszej szkole. To wielka zasługa dyrekcji szkoły, nauczycieli, młodzieży i jej rodziców.  Nadmienił, że od kiedy  powiat brzeski  jest organem prowadzącym szkołę,  w  brzeską „Zielonkę” zainwestowano blisko 30 milionów złotych i są to środki dobrze, owocnie wykorzystane.   Maciej Podobiński  komentując jubileusz w rozmowie z naszą redakcją, podkreślił znakomite relacje szkoły z przedsiębiorcami,  stanowiącymi  dla nowocześnie wyedukowanych  absolwentów   dobrych pracodawców. Wicestarosta Maciej Podobiński w imieniu władz powiatu przekazał dwa wyróżnienia:  Grant edukacyjny dla szkoły i nagrodę starosty dla dyrektora Jerzego Soski.  Dyrektor Jerzy Soska , to „wulkan pozytywnej energii i pomysłów” – mówił podczas wielkiej Gali wicestarosta Maciej Podobiński.  Gratulacje złożyli też burmistrz Brzeska – Tomasz Latocha (absolwent szkoły) wójt Gnojnika, Sławomir Paterek, wójt Borzęcina, Janusz Kwaśniak, przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Kazimierz Brzyk, w imieniu starosty tarnowskiego, Czesław Mida.

Wspomnienia…

W gronie gości nie zabrakło byłych nauczycieli i absolwentów placówki. Ryszard Ożóg wspomniał swoje relacje ze szkołą na trzech płaszczyznach: jako nauczyciel, jako członek kadry kierowniczej – wicedyrektor szkoły, jako radny i szef samorządu powiatowego, ale też jako starosta i wicestarosta brzeski. – Wielkim dramatem dla szkoły była reforma oświaty z 1999 roku. Próba zastąpienia szkolnictwa zawodowego – technicznego, jakimiś „dziwnymi tworami”. Obroniliśmy się, poprzez nasze pomysły wzmocniliśmy – mówił Ryszard Ożóg. Ze swadą opowiadał, wraz innymi, o losach szkoły. Podkreślał, że szkołą z Zielonki to „kawałek dobrej historii miasta, powiatu i regionu, bo przecież do tej szkoły uczęszczali i nadal uczęszają uczniowie z kilku sąsiednich powiatów – mówił w rozmowie z nami były starosta Brzeski, Ryszard Ożóg.

Cały rok

Przypomnijmy, że cały rok szkolny 2018/2019 jest 50. rokiem działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku im. Bohaterów Westerplatte. Mury tej znaczącej dla powiatu brzeskiego placówki opuściło ponad 16 tysięcy absolwentów. Wielu z nich nie ma już wśród nas, wielu znalazło swe miejsce w różnych częściach świata, wykonując wielorakie zawody, prowadząc firmy, pełniąc ważne funkcje w instytucjach państwowych i samorządowych. Wszyscy jednak spędzili swoją młodość tu – na Zielonce. „Młodym jest się tylko raz, ale pamięta się o tym całe życie”. Aby tę pamięć ożywić i wzmocnić, postanowiliśmy zorganizować obchody Święta Szkoły połączone ze Zjazdem i Balem Absolwenta. Świętujemy zimą, w rocznicę nadania szkole imienia Bohaterów Westerplatte, co miało miejsce 15 stycznia 1972 roku. Wyjątkowo w tym roku uroczystości trwają dwa dni, w pierwszym zaprezentujemy dorobek i historię szkoły obecnym uczniom, w drugim – 2 lutego 2019 roku (sobota) zapraszamy Was – Absolwentów.
Przygotowania do tego wydarzenia i godnego podjęcia gości, prowadzimy już od roku. Powołaliśmy Honorowy i Organizacyjny Komitet Obchodów 50-lecia. Gromadzimy na tę okoliczność gadżety, pamiątki, zdjęcia, przygotowujemy film promujący szkołę i obrazujący jej przemiany oraz rozwój. Powstał nowy hymn szkoły, który wspólnie odśpiewamy podczas uroczystości. Porządkujemy i upiększamy otoczenie szkoły, zmieniamy wnętrze budynku, opracowujemy program uroczystej gali. Powstaje monografia, której promocję przewidujemy podczas uroczystości obchodów 50-lecia szkoły. Prowadzimy dyskusje i debaty na temat nowej nazwy szkoły ze względu na reformę oświaty i likwidację gimnazjów, zbieraliśmy fundusze na nowy sztandar szkoły. Najważniejsze dla społeczności szkolnej będzie spotkanie się z Wami – Absolwentami. Uroczystości z tej doniosłej rocznicy potrwają do jutra – 2 lutego 2019. Program obchodów bardzo bogaty, spełnił oczekiwania obecnych. Obchody zakończy Bal Absolwentów 2 lutego 2019.

Odkurzenia historii

Szkołę powołano decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 1967 roku w sprawie otwierania, przekształcania i likwidacji szkół zawodowych. Z kolei uchwała Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa stanowiła, że uruchomienie szkoły nastąpi z dniem 1 września 1969 roku. Istotnie w 1969 roku ukończono budowę kompleksu szkolnego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. Piastowskiej 2. W jego skład wchodziła szkoła z 26 pomieszczeniami, warsztaty szkolne na 400 stanowisk, internat na 288 miejsc i budynek mieszkalny dla nauczycieli. Władze oświatowe Brzeska uznały, że dodatkowa szkoła zaspokoi zapotrzebowanie na absolwentów szkół zawodowych w regionie:
„Zważywszy [na] brak większych zakładów przemysłowych i gospodarczych istniejąca sieć szkół zawodowych i planowane Technikum i ZS Zawodowa Mechaniczno-Elektryczna, winna w zupełności zaspokoić potrzeby oświatowe powiatu oraz stanowić zaplecze dla zakładów przemysłowych Tarnowa i Krakowa”.  Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej nowej szkoły odbyło się 29 sierpnia 1969 roku. Dyrektor inż. Józef Paczyński przedstawił swoich współpracowników: mgr. Kazimierza Orlewicza,- zastępcę dyrektora do spraw administracyjnych, mgr. inż. Michała Potockiego – kierownika warsztatów szkolnych. Marię Schütterly – kierownika internatu i nauczycieli: mgr. Jana Gibałę, mgr Józefę Górkiewicz (J. Ruchała), mgr. Kazimierza Legutkę, mgr Zofię Pasierb, mgr Kazimierę Rogozińską, mgr. Franciszka Ruchałę, mgr inż. Emilię Wronę, inż. Ludwika Wronę, mgr Janinę Zając oraz Barbarę Simlę (B. Polek), Szymona Polka, Józefa Chrabąszcza, Stanisława Chyla. W ciągu roku szkolnego do grona pedagogicznego dołączyli Tadeusz Banaś, Jan Sady, Zofia Klimek (Z. Kurek), Barbara Kordecka i Jacek Salwiński. Pracę w szkole rozpoczęli w znakomitej większości nauczyciele z wyższym wykształceniem i tytułem magistra. Inauguracja roku szkolnego nastąpiła 2 września o godz. 10.00 w sali kina „Bałtyk”. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli film „Czerwone berety”. Zajęcia lekcyjne rozpoczęto dopiero 15 września. Do tego czasu uczniowie i nauczyciele pracowali nad urządzeniem sal i przy porządkowaniu terenu. Technikum Mechaniczno-Elektryczne kształciło w dwóch specjalnościach: budowa maszyn i elektromechanika ogólna. Uruchomiono też Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodach: ślusarz mechanik, ślusarz narzędziowy, tokarz i elektromechanik. Z Liceum Ekonomicznego przeniesiono zaś Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. Nowy rok szkolny rozpoczęło 457 uczniów; 83 w technikum i 374 w zasadniczej szkole zawodowej. Otwarto 12 klas: 2 klasy technikum, 3 zasadniczej szkoły zawodowej i 7 zasadniczej szkoły-dokształcającej. 1 listopada 1969 roku uruchomiono internat, do czasu oddania warsztatów szkolnych praktyki zawodowe młodzież odbywała w Browarze i w Zakładzie Opakowań Blaszanych, popularnie zwanym "Blaszanką”. Organizacja roku szkolnego obejmowała 4 semestry. Wyniki nauczania były stale i systematyczne poprawiane, aż osiągnięcia placówki stały się znaczące.

Uczniowie chętnie angażowali się w pracę na rzecz środowiska, pomagali budować drogę i układali chodnik wzdłuż ulicy Piastowskiej. Aktywność młodzieży i jej udział w pracach społecznych na rzecz środowiska lokalnego docenił też wizytator Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego – J. Gajek, który stwierdził: „Atmosferę w szkole i wśród nauczycieli określił jako właściwą, serdeczną i życzliwą, co rzutuje pozytywnie na tok pracy dydaktyczno-wychowawczej (...). Praca ta idzie w dobrym kierunku. Jej wyznaczniki to: spokój, poszanowanie mienia społecznego, troska o estetykę szkoły, kulturę życia i miejsca pracy”. Na mocy uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie i Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa z dnia 29 lipca 1971 roku Technikum Mechaniczno-Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Brzesku otrzymały imię Bohaterów Westerplatte. Uroczystość nadania imienia odbyła się 15 stycznia 1972 roku. Przybyli na nią obrońcy Westerplatte: mjr Jan Gryczman i mjr Leon Pająk oraz żołnierze: komandor marynarki wojennej Jerzy Pawłowski i mjr LWP Rudolf Burzycki. Szkole przekazano sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Fabrykę Opakowań Blaszanych – zakład opiekuńczy placówki. Ale lata 70. to okres ważnych wydarzeń społecznych, protestów robotników (Grudzień`70), studentów, młodzieży.

Młodzież buntowała się przeciw sztywnemu regulaminowi i obowiązkowi noszenia tarcz oraz mundurków. Chłopcy chcieli nosić długie włosy, a wszyscy kolorowe stroje (dziewczęta sukienki „lejby”, chłopcy koszule w kwiaty). Były to przecież czasy kontestacji i undegroundu w kulturze polskiej i światowej, ideologii hippisów („Dzieci-Kwiaty”), muzyki The Beatles, The Rolling Stones, Boba Dylana. Do dziś niejeden absolwent szkoły wspomina utarczki z woźną, gdy zapomniał tarczy, a bez niej nie mógł wejść na teren szkoły.
W szkole działały organizacje ZSMP (prowadzony przez Barbarę Simlę) i ZHP (kierowany przez Marię Schütterly), które starały się zainteresowanie i aktywność młodzieży sprowadzić na „właściwą” drogę. W 1974 roku szkoła stała się Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Kolejny etap edukacji społecznej młodzieży szkolnej przypadł na lata 80. 13 grudnia 1981 roku, po ogłoszeniu stanu wojennego, w budynku szkolnego internatu, na krótko, na czas zawieszenia zajęć lekcyjnych do 6 stycznia, zamieszkało ZOMO. Studniówka klas maturalnych w 1981 roku trwała do godz. 23.00, ale ze względu na godzinę milicyjną młodzież pozostała do rana w internacie.

Lata 90. to czas zmian ustrojowych i społecznych. W wyniku reformy oświaty wprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka dotychczasowe 5-letnie technika zawodowe (mechaniczne i elektryczne) oraz 3-letnie technika zawodowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe uległy reorganizacji. W roku szkolnym 2002/2003 powołano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ostatni absolwenci 5-letniego technikum opuścili mury szkoły w 2005 roku.  Znaczące są osiągnięcia naukowe uczniów, którzy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych zdobywali miejsca na szczeblu centralnym, zwłaszcza z przedmiotów elektrycznych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, a ostatnio budowlanych. Zwyciężali też w Turniejach Młodych Mistrzów Techniki, Ogólnopolskich i Wojewódzkich Konkursach Recytatorskich. Młodzież odnosiła również sukcesy w zawodach sportowych. Ponadto społeczność uczniowska aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta i regionu.
W latach 1969-2019 szkołą kierowali: inż. Józef Paczyński (1969-1976), mgr inż. Anna Kupiec (1976-1984), mgr Stanisław Krzyżak (1984-1989), mgr Władysław Bezpalko (1989-1991), mgr Mieczysław Kościelniak (1991-2000), mgr inż. Bogdan Hajduga (od 2000 roku do 2015.). Od trzech lat dyrektorem szkoły jest Jerzy Soska. Ostatnia dekada to nowa infrastruktura: odnowione warsztaty, pracownie, nowa hala sportowa i boiska ze sztuczna nawierzchnią.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

wyb1belka2019

2019aktwyb

2019kalendarzwyb

2019prezentacjakandydatow

prdoz2019

pr082019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .