Reklama
Gmina Czchów: Milionowe nakłady na inwestycje
WYDARZENIA - Czchów
sobota, 13 października 2018 21:19

W infrastrukturę gminną, w ostatnich latach, zainwestowano ponad 90 milionów złotych; z tego tylko w tym roku 12.5 miliona złotych. – Ponad połowę tej kwoty to unijne i krajowe dotacje. Tak więc można powiedzieć, że środki zewnętrzne, bezzwrotne  to kwota blisko 50 milionów złotych – wylicza Marek Chudoba, burmistrz Czchowa.


Od wielu już lat realizujemy Strategię Rozwoju Gminy. To program opracowany pod potrzeby i możliwości finansowe gminy oraz spójną strategię rozwoju inwestycyjnego i społecznego. Od wielu już lat realizujemy program rozbudowy dróg, chodników, parkingów i oświetlenia ulicznego. Przypomnę, że w tym czasie wyremontowaliśmy około 120 kilometrów dróg, wybudowaliśmy 13 kilometrów chodników i ponad 20 000 metrów kwadratowych parkingów. Ze względu na bezpieczeństwo posiadamy około 500 lamp oświetleniowych. Ta infrastruktura podlega ciągłej rozbudowie i modernizacji w wyniku czego znaczne poprawiło się bezpieczeństwo publiczne. Tylko w 2018 roku na ten cel wydano 3.4 miliona złotych.

Wodociągi i Kanalizacja
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to dziedziny, które pochłaniają największe środki finansowe. W 2018 roku jest to kwota 3.2 miliona złotych na budowę wodociągów i kanalizacji. W wyniku tych działań możemy z pełną satysfakcją stwierdzić, że główny cel jakim jest kanalizacja w aglomeracji został w tym roku zakończony. Teraz przyszedł czas na pozostały teren, a przypomnę, że jeszcze około 40 procent mieszkańców korzysta ze zbiorników fekalnych, dlatego też został uruchomiony program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie trwają prace przy dalszej kanalizacji i wodociągowaniu. Łącznie w najbliższym okresie będzie to kwota około 8 milionów złotych.

Oświata i Wychowanie
Oświata i Wychowanie, Kultura i Sport to priorytety – jest to tak zwana bezpośrednia inwestycja w człowieka. Od lat realizowany jest program rozbudowy i modernizacji obiektów szkół i przedszkoli pod potrzeby i wymogi, dzięki czemu dzisiaj mamy piękne i odnowione budynki oraz ich otoczenie. Mamy kilkanaście obiektów kubaturowych i wszystkie, bez wyjątku, były poddane programom inwestycyjnym. Cztery sale gimnastyczne, hala sportowa w Czchowie, boiska sportowe oraz infrastruktura towarzysząca to efekt naszego wspólnego działania.

Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego bardzo ważny dział wyrażający  nasz stosunek intelektualny do historii oraz przeszłości. Inwestycje w tym zakresie to przede wszystkim ochrona i opieka nad zabytkami  oraz rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, sprzyjającej rozwojowi turystyki i wypoczynku. Od lat realizujemy program dotacji do renowacji i odnowy zabytków pozwalający odrestaurować wiele obiektów na terenie parafii i sołectw. Na ten cel wydano kilkadziesiąt tysięcy złotych w formie gminnej dotacji. Obecnie największą inwestycją prowadzoną przez gminę jest rozbudowa infrastruktury Grodziska pod potrzeby szlaku historyczno – militarnego oraz aranżacji Wzgórza Zamkowego. To inwestycja zapisana w strategii rozwoju, która w końcu doczekała się realizacji. Dodać należy, że była ona możliwa tylko i wyłącznie przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej. Jej wartość to ponad 4.3 miliona złotych z czego dotacji 2 miliony złotych.

Ochrona zdrowia i rodzina
To inwestycje z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podejmowanie takich działań jak dotacje do zakładu opiekuńczo – leczniczego na inwestycje czy też zakup sprzętu medycznego. Przebudowa infrastruktury sportowej i poprawa warunków aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku. W tym roku utworzyliśmy Klub Dziecięcy, gdzie tylko na te zadania wydatkowano około 300 tysięcy złotych.

Ochrona środowiska
Od 2017 roku realizujemy wspólnie z innymi gminami program „Regionalna Polityka Energetyczna. Robimy ogromny krok w stronę poprawy jakości powietrza. Na terenie naszej gminy, w wyniku realizacji programu, zostanie wymienionych około 200 pieców CO na nowoczesne, certyfikowane, zarówno na gazowe jak i na ekogroszek i inne ekologiczne paliwa. Prace te zakończą się w 2019 roku. Już dzisiaj mogę zapowiedzieć, że będziemy składać następne wnioski o dotacje zarówno do Ministerstwa Środowiska jak i do Funduszu Ochrony Środowiska.
 
Bezpieczeństwo Publiczne
Wspólnie z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej odrestaurowaliśmy wszystkie remizy strażackie oraz infrastrukturę techniczną. Jednostki zostały wyposażone w nowe samochody pożarnicze i sprzęt przeciw pożarowy.

Niskie opłaty
Osiągnięcia o charakterze społecznym to przede wszystkim stabilna polityka podatkowa, prowadzona już od kilkunastu lat, oparta na niskich podatkach – sprzyja dynamicznemu rozwojowi gminy. Korzystają na tym nie tylko mieszkańcy, ale także inwestorzy i właściciele domków letniskowych. Przez ostatnie trzy lata podatki lokalne nie były podnoszone w ogóle. Dotyczy to także podatku rolnego oraz podatku leśnego. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że drenowanie kieszeni podatników w naszym regionie, gdzie dochody są niskie, to droga do nikąd. W przypadku rolnictwa, które jest zupełnie nieopłacalne, stosujemy najniższą dopuszczonych prawem stawkę podatku rolnego. Warto dodać, że opłaty za wodę i ścieki są u nas jednymi z najniższych w Małopolsce. U nas za wodę płaci się 3.2 złotych, za ścieki 5.4 co daje razem 8.6 złotych, gdy tymczasem w Tuchowie czy Ciężkowicach 22.14, w Brzesku -12.58, w Zakliczynie 12.18 złotych, Nowy Sączu – 16.16.  Ceny wody i ścieków – w najbliższych latach – nie będą podnoszone. Udało się zwiększyć dochody zewnętrzne gminy: w tym na wykonanie zadań własnych w sferze społecznej i inwestycyjnej. Zadbaliśmy także o dodatkowe środki z Unii Europejskiej oraz dodatkowe pieniądze z funduszy krajowych: chociażby z tak zwanych powodziówek. Dane statystyczne potwierdzają, że stan bezpieczeństwa publicznego w gminie, należy do najwyższych w Małopolsce. To zasługa naszych wspólnych działań, podejmowanych wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Brzesku, Komisariatem w Czchowie oraz Powiatem Brzeskim.

Dzieciom i seniorom
Zapewniliśmy wszystkim przedszkolakom możliwość skorzystania z opieki w placówce przedszkolnej. Od tego roku mogą z opieki korzystać nawet kilkunastomiesięczne dzieci.Od dwóch kadencji prowadzimy w gminie działania o charakterze społecznym, związane z integracją seniorów z młodszymi pokoleniami. Jesteśmy liderami takich działań w powiecie brzeskim. Oświata i wychowanie jest priorytetem w działaniu samorządu. Pomimo ciągłych zmian i reform utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Dowodem tego są znacznie wyższe niż średnia krajowa i wojewódzka – wyniki podczas „egzaminów” kończących szkoły podstawowe i gimnazja (wygaszane). To wielka zasługa nie tylko samorządu, ale także nauczycieli, doskonale przygotowanych do pełnienia swojej funkcji, rodziców oraz samych uczniów. Przed kilkoma laty w Domosławicach powstała Szkołą Muzyczna I stopnia. To najdynamiczniej rozwijając się szkoła artystyczna w Polsce: w opinii pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organem prowadzącym dla szkoły jest Gmina Czchów, a szkoła ma swoje filie aż w siedmiu gminach, trzech powiatów Małopolski. Uczy się w niej kilkuset uczniów. Ostatnia reforma oświata, w wyniku której z „mapy oświatowej” Polski znikną gimnazja wywoływała sporo emocji. Gmina Czchów jest jedną z nielicznych w Małopolsce, w której w wyniku reformy żaden nauczyciel, żadne pracownik oświaty nie straci miejsca pracy. Zaproponowaliśmy wszystkim pracownikom likwidowanego Gimnazjum w Czchowie pracę w podległych samorządowi jednostkach organizacyjnych. Rozpoczęliśmy rozbudowę szkół podstawowych w Tymowej i Złotej – pod potrzeby ośmioklasowej szkoły podstawowej. Prace zakończą się w przyszłym – 2019 roku. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, która stanowi 63.3 procent środków inwestycji.  Gmina  wspiera sport. W  ramach wspierania sportu amatorskiego, w ramach polityki współpracy z organizacjami pożytku publicznego, od lat wspieramy kluby sportowe oraz Uczniowskie Kluby Sportowe. W 2018 roku oddaliśmy do użytku nowo wybudowany budynek szatni w Tymowej, gdzie od lat działa bardzo prężnie klub Sportowy Tymon Tymowa Samorząd gminy dba o rozwój kultury. Organizowane przez nas imprezy; festiwal jazzowy oraz Dni Grodzkie cieszą się uznaną renomą w powiecie i mają odpowiednią markę. Pod względem ilości wydarzeń i środków na kulturę w przeliczeniu na mieszkańca jesteśmy w czołówce samorządów.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

wyb1belka2019

2019aktwyb

2019kalendarzwyb

2019prezentacjakandydatow

prdoz2019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .