Dzień Kobiet w RCK-B
WYDARZENIA - Brzesko
czwartek, 08 marca 2018 16:10

Blisko 200 Pań gościło wczoraj w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku podczas obchodów Święta Kobiet zorganizowanego już po raz szósty dla mieszkanek miasta. Głównymi bohaterkami spotkania były Panie, którym burmistrz Grzegorz Wawryka wraz z przewodniczącymi zarządów osiedli wręczyli statuetki „Siłaczek”. Panie wyróżnione zostały za „wieloletnie i pełne zaangażowania działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności”. W tym roku tytuły i statuetki odebrało 26 zasłużonych mieszkanek Brzeska. Po raz pierwszy w historii obchodów brzeskiego Dnia Kobiet odbywała się relacja na żywo, którą można było oglądać na stronie www.brzesko.pl. Film z uroczystości można obejrzeć na: https://www.facebook.com/GminaBrzesko/videos/1715221038498135/
Po wręczeniu statuetek przyszedł czas na część artystyczną wieczoru, w czasie której z musicalem „Tyle radości” opartym na najbardziej popularnych utworach zespołu ABBA wystąpili studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Chrzanowa.


Statuetki „Siłaczek” odebrały”
 Pani Agata Podłęcka – polonista, logopeda, nauczycielka PSP 2 w Brzesku, jest założycielką i animatorką młodzieżowej Grupy Teatralnej GT przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, którą bardzo aktywnie, społecznie prowadzi od 24 lat, jest członkiem brzeskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Od wielu lat prowadzi też społecznie koło teatralne „Stonoga” w swojej szkole i w konfrontacjach teatralnych odnosi znaczące sukcesy, od dziesięciu lat organizuje dla społeczności lokalnej 24-godzinne Maratony Czytania w PSP 2 Brzesko, które łączą pokolenia dorosłych i dzieci w rozwoju intelektualnym i zachęcają do sięgania po książki,  współtworzy działającą przy Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku grupę kabaretową „Sprawa Drugorzędna”. Jest poetką, dramatopisarką, autorką licznych scenariuszy sztuk.
Pani Edyta Zachara - nauczycielka języka polskiego, od 2014 roku inicjatorka i współorganizatorka gminnych konkursów czytelniczych i literackich. 
W tym roku szkolnym zorganizowała Gminny Konkurs Literacko-Recytatorski „W drodze do wolności”, Od wielu lat pracuje w komisjach konkursów mających na celu propagowanie literatury, kultury i języka polskiego.
Pani Agnieszka Widła -nauczycielka języka polskiego  od 1994 roku. Od 2014 roku inicjatorka i współorganizatorka gminnych konkursów czytelniczych i literackich. W bieżącym roku szkolnym  zorganizowała Gminny Konkurs Literacko-Recytatorski  „W drodze do wolności”. Od wielu lat pracuje w komisjach konkursów mających na celu propagowanie literatury, kultury i języka polskiego . Od kilku lat pracuje również z młodzieżą niepełnosprawną.

Pani Cecylia Wądek – przez blisko 40 lat pracowała w Brzeskich Zakładach Komunalnych, gdzie pełniła funkcję kierownika zakładu pogrzebowego oraz usług komunalnych. Z wielką sumiennością dbała o utrzymanie zieleni miejskiej i czystość Brzeska.

Pani Wiesława Nierodzińska - ponad 40 lat pracowała w Brzeskich Zakładach Komunalnych, gdzie była kierownikiem bazy. Sumiennie wykonywała swoje obowiązki, przez wiele lat prowadziła akcję „Zima”, dbając o bezpieczeństwo i czystość miasta.

Pani Danuta Cebula - podczas wieloletniej pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji dała się poznać jako pracownik sumienny, ambitny, samodzielny, znakomicie umiejący organizować własną pracę. Zawsze w sposób perfekcyjny, nienaganny z dużym  zaangażowaniem wykonuje powierzone obowiązki służbowe współuczestnicząc w realizacji zadań MPK. Cechuje ją kultura osobista, jest uprzejma i opanowana, zawsze służy dobrą radą i pomocą. Ma bardzo dobry kontakt ze współpracownikami oraz klientami, jest przez nich ceniona i lubiana. W okresie zatrudnienia przejawia szereg inicjatyw mających na celu poprawę jakości i organizacji pracy w przedsiębiorstwie.
Pani Stanisława Cyga – mieszkanka Brzeska. Po ukończeniu liceum w Brzesku podjęła naukę w Państwowej Szkole Pielęgniarskiej w Tarnowie. Od 1 września 1969 roku rozpoczęła pracę w przychodni rejonowej w Brzesku, a od 1992 roku została zatrudniona w Zespole Gabinetów Specjalistycznych „Esculap”. Do przejścia na emeryturę pracowała w firmie „Mark”. W zawodzie pielęgniarki przepracowała kilkadziesiąt lat. Obecnie udziela się w Związku Emerytów i Rencistów, w którym pełni funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej.

Pani Helena Ropek – przepracowała w banku PKO Oddział Brzesko 40 lat. Jest matką dwojga dzieci i babcią pięciu wnucząt. Pełni funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Brzeskich Amazonek – jest jego bardzo aktywnym członkiem.

Pani Nina Pałka – aktywna zawodowo – pracuje w RPWiK Brzesko. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Amazonek, pełni funkcję sekretarza. Bardzo sobie ceni życie rodzinne.

Pani Michalina Jakubowska - emerytowana nauczycielka, która  z młodzieżą przepracowała 42 lata, studentka UTW w Brzesku  aktywnie włączająca się w pracę społeczną na rzecz środowiska senioralnego.

Pani Maria Nawrocka -  emerytka, zasłużona działaczka  kultury,  wieloletnia członkini  Zespołu Krakowiacy Ziemi Brzeskiej, członek chóru  w parafii św. Jakuba. Aktywna studentka  UTW w Brzesku  działająca społecznie na rzecz środowiska senioralnego.

Pani Kazimiera Śmietana - emerytka na co dzień wspierająca działania charytatywne w środowisku lokalnym. Studentka UTW w Brzesku aktywnie włączająca się w prace społeczne na rzecz środowiska senioralnego.

Pani Janina Mróz – przez 35 lat pracowała w browarze Okocim jako filtrowy piwa. Po przejściu na emeryturę rozpoczęła aktywną działalność w Związku Emerytów i Rencistów, od 10 lat pracuje w jego zarządzie. Pani Janina jest osobą niezwykle koleżeńską, zawsze uśmiechniętą i życzliwą, jest gospodarzem biura i podwórka w siedzibie związku emerytów. Jest powszechnie lubiana i szanowana.

Pani Małgorzata Jadach – od 34 lat jest pracownikiem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Brzesku na stanowisku szefowej kuchni. Swoją pracę wykonuje sumiennie, starannie, z dużą pomysłowością przygotowuje posiłki dla podopiecznych. Pani Małgorzata jest osobą niezwykle skromną, o wielkim sercu, w sposób taktowny, życzliwy i pełen wyrozumiałości zwraca się do podopiecznych DPS, jak i do wszystkich napotkanych ludzi. Mimo wielu obowiązków domowych i rodzinnych chętnie włącza się w różne działania Domu Pomocy Społecznej.

Statuetkę „Siłaczki” odebrał także zespół pracowniczy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Brzesku.

Pani Bogusława Komęza - swoim działaniem dba o dobro drugiego człowieka. Założycielka i przewodnicząca klubu seniora przy kościele parafialnym Miłosierdzia Bożego, od pięciu lat z dużym staraniem i zaangażowaniem wpływa na zmianę życia osób nieczynnych już zawodowo. Pani Bogusia integruje, budzi aktywność i zachęca do uczestniczenia w życiu społecznym. Organizuje spotkania, wycieczki, turnusy leczniczo-wypoczynkowe angażując seniorów do czynnego wypoczynku, odznaczona Certyfikatem Dobroczynności przez Fundację „Drzewo Szczęścia” i „Dar Serca”.

Pani Ewa Łupińska-Toroń - swoją pracą zawodową i społeczną budzi uznanie, przyczynia się do promowania szacunku i wzorów osobowych, uczy właściwych postaw moralnych i patriotyzmu szczególnie młode pokolenie. Wicedyrektor przedszkola przy szkole podstawowej nr 2 w Brzesku. Pani Ewa od czterech lat prowadzi teatr 25+ skupiający 40-osobową uzdolnioną grupę teatralną, która współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku.

Pani Halina Urbaś – mimo że urodziła się w Krakowie, od niepamiętnych lat związana jest z Brzeskiem, gdzie przez 43 lata pracowała zawodowo, w wydziale finansowym Powiatowej Rady Narodowej, a później jako naczelnik urzędu skarbowego. Całe swoje dorosłe życie poświęciła rodzinie, pracy zawodowej i na rzecz drugiego człowieka. Chociaż los nie szczędził jej ciężkich i bolesnych doświadczeń, zawsze pozytywnie myśli i pomaga ludziom. Pani Halina aktywnie uczestniczy w życiu osiedla, interesuje się bieżącymi problemami mieszkańców, wspiera zarząd osiedla w jego codziennej pracy.

Pani Danuta Kucharska  – całe życie poświęciła rodzinie i pracy na rzecz drugiego człowieka. Zawsze pogodna, pozytywną energią dzieli się z innymi ludźmi. Jest osobą niezwykle skromną, a jednocześnie stanowczą w dążeniu do celu. Zawsze pamiętająca o innych i w każdej chwili gotowa nieść pomoc potrzebującym, podnieść ich na duchu. Pani Danuta ma niezwykłą umiejętność pozytywnego patrzenia na świat. Pani Danuta aktywnie uczestniczy w życiu osiedla, interesuje się bieżącymi problemami mieszkańców, wspiera zarząd osiedla w jego codziennej pracy.

Pani Władysława Przeklasa - wieloletni pracownik PSS-Społem w Brzesku. Od lat jest skarbnikiem w Związku Emerytów i Rencistów, wyróżnia się dużym zaangażowaniem w swą pracę, poświęcając wiele wolnego czasu na współorganizowanie różnych form działalności tej organizacji, która skupia około 800 członków obejmując swym zasięgiem cały powiat brzeski i część bocheńskiego. Jest aktywnym członkiem Zarządu Ogrodów Działkowych „Relax”.

Pani Agata Pacura – członkini Parafialnego Oddziału Caritas przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku Słotwinie oraz parafialnego chóru. Współorganizatorka corocznych pikników rodzinnych organizowanych przez parafię oraz zarząd osiedla. Jest organizatorką corocznych potkań opłatkowych dla seniorów mieszkających na terenie słotwińskiej parafii oraz wycieczek dla dzieci. Pani Agata angażuje się w wiele inicjatyw skierowanych do najuboższych parafian oraz mieszkańców Słotwiny. Wspiera najbardziej potrzebujących seniorów, między innymi przez zakup leków.

Pani Zofia Błaszkiewicz – członkini parafialnego oddziału Akcji Katolickiej działającej przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku Słotwinie oraz parafialnego chóru. Jest współorganizatorką corocznych pikników rodzinnych, w czasie których odpowiada za zaplecze gastronomiczne. Z ramienia Akcji Katolickiej jest współorganizatorką obchodów Dnia Dziecka na osiedlu.

Pani Maria Halik - jest znanym brzeskim przedsiębiorcą i społecznikiem. Od 1979 roku prowadzi popularną w mieście piekarnię, której tradycje sięgają 1915 roku. Od 79 lat piekarnia „U Smolenia” jest w rękach rodziny. Piekarnia zarządzana przez Panią Marię prężnie funkcjonuje kontynuując tradycyjną technologię, a pyszne wypieki cieszą się wielką popularnością wśród klientów.

Pani Maria Mastalska – przez 30 lat uczyła w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Porębie Spytkowskiej. Po lekcjach pomagała uczniom zrozumieć tajniki chemii, przygotowywała ich do olimpiad i egzaminów do szkół średnich. Jej wielkim spełnionym marzeniem było posiadanie wnuków, w ciągu pięciu lat siedmiokrotnie została babcią. Opiekę nad nimi traktuje jako pracę na cały etat, zasługuje na miano super babci. Pani Maria całe życie ciężko pracowała i przyjmowała trudy życia ze zrozumieniem i pokorą. Wychowała trzy córki i kilka pokoleń młodzieży.

Pani Helena Radzim – jest mieszkanką osiedla Zielonka w Brzesku. Przez wiele lat pracowała w służbie zdrowia – matka dwojga dzieci. W ubiegłym roku ukończyła 100 lat. Ze względów zdrowotnych nie mogła uczestniczyć osobiście w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Kobiet.

Pani Jadwiga Ropek- emerytowana nauczycielka, związana ze szkołami  w Wytrzyszce i Okocimiu, przez długie lata pracowała także w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku. Niezwykle zaangażowana w pracę z młodzieżą, aktywnie działała w harcerstwie. Pani Jadwiga często wspomina lata pracy w szkole, jako czas przekazywania dzieciom i młodzieży tego, co w życiu najważniejsze – pracowitości i uczciwości w tym, co się robi i jak postępuje się z innymi ludźmi. Uczniowie wspominają  ją z wielką życzliwością, mówią, że bardzo ją lubili ze względu na uśmiech i pozytywne podejście do życia.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr032019

plus032019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .