Oświadczenie Burmistrza Czchowa
WYDARZENIA - Czchów
czwartek, 11 stycznia 2018 15:11

Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego od 2002 r. realizuje zadanie inwestycyjne na obszarze jeziora będącego własnością Skarbu Państwa. Związek dzierżawi teren od Tauronu, który jest zarządcą  jeziora.  Do tej pory wykonano inwestycje na kwotę ponad 65 mln zł. Ostatnie zadanie opiewające na kwotę 40 mln zakończyliśmy w 2015 r. Była to inwestycja sfinansowana z MRPO i na każdym etapie jego realizacji przy pełnej wiedzy i współpracy ze służbami Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie to było poddane kontroli nie tylko merytorycznej, finansowej, ale przede wszystkim w aspekcie prawnym od samej aplikacji, aż do uruchomienia płatności przez cały czas realizacji, skończywszy na wypłacie ostatniej transzy. Co zaś do przetargów, to co najmniej dwukrotnie dokumenty przetargowe były szczegółowo kontrolowane przez do tego powołane Departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Departament nie wnosił żadnych uwag. Zaznaczę też. Że w międzyczasie, tj. w 2012 r. Związek został skontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli i nie wykazano zaniechań czy też nieprawidłowości mogących naruszyć prawo. W wystąpieniu pokontrolnym NIK z 2012 r.  w pkt 9 napisano, cytuję: „NIK nie wnosi uwag do wyboru przez Związek trybu udzielenia zamówień publicznych oraz ostatecznych rezultatów  przeprowadzonych postepowań w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty i zachowania konkurencji.

Należy zauważyć, że oferenci wykorzystali dostępne procedury i wybór wykonawcy następował po wykorzystaniu możliwości odwołania się od decyzji Komisji Przetargowej”. Dlatego też z wielkim zaskoczeniem Zarząd przyjął informację o nieprawidłowościach w procedurze przetargowej, które miały miejsce, przypomnę, w 2008 r. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej 8 lat później dopatrzyli się pewnych uchybień i według ich zdania i opinii należy naliczyć korektę finansową wynoszącą 25%. Jest to kwota ok. 6 mln zł. Po zasięgnięciu informacji o stanowisku Urzędu Kontroli Skarbowej Związek wypracował odpowiednie stanowisko, w którym nie zgadza się z opinią kontrolerów. Podjął decyzję o poinformowaniu o zaistniałej sytuacji Ministerstwa Finansów i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Informuję też, że jesteśmy w posiadaniu dokumentów z Urzędu Zamówień publicznych z których wynika, że możemy być spokojni o końcowe rozstrzygnięcie. Na dzień dzisiejszy oczekuje się na decyzję Urzędu i jeżeli będzie ona niekorzystna dla Związku zostaną podjęte stosowne działania i skierujemy sprawę na drogę sądową. Często przy tej okazji pada pytanie, czy w związku z ewentualnym zwrotem środków nie ma zagrożenia, że to gminy je poniosą. Zapewniam, że zarówno budżet Gminy jak i budżet Związku są całkowicie od siebie niezależne. Związek ma osobowość prawną i działa samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Dlatego też zarówno Gmina nie odpowiada za zobowiązania Związku, jak i odwrotnie. Zasada ta wynika z art. 49 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, potwierdza ona samodzielność podmiotową gminy i utworzonych przez nią samorządowych osób prawnych. Tak więc Gmina odpowiada tylko i wyłącznie za swoje zobowiązania.

(pr)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr032019

plus032019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .