Czchów. Gmina z budżetem
WYDARZENIA - Czchów
środa, 03 stycznia 2018 23:03

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czchowie, zaplanowanej na trzecią dekadę grudnia, radni podejmą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok. – Projekt został przedyskutowany podczas pracy w komisjach problemowych, dlatego nie sadzę, by radni zaproponowali jakieś istotne zmiany. To co nas martwi, zresztą jest to problem nie tylko Czchowa, ale wszystkich gmin i powiatów w Polsce, to coraz niższa subwencja oświatowa – podkreśla Marek Chudoba, burmistrz Czchowa. Dochody gminy zamkną się kwotą blisko 54 milionów złotych (53.959.798 złotych). Zaplanowano wydatki na poziomie 57.269 miliona złotych. Na inwestycje zaplanowano rekordową w dziejach gminy kwotę: ponad 12.5 miliona złotych. To jeden z najwyższych wskaźników inwestycyjnych nie tylko w powiecie brzeskim, ale w całej Małopolsce. Nim scharakteryzujemy zaplanowane na 2018 rok inwestycje, słów kilka o innych wydatkach samorządu.

Wydatki „sztywne”

Na rolnictwo przeznaczono19 tysięcy złotych, na gospodarkę leśną – 163 tysiące. 800 tysięcy złotych to koszty wytwarzania i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. Na transport i łączność (w tym drogi gminne) przeznaczono ponad 782 tysięcy złotych. Blisko 450 tysięcy złotych to wydatki na gospodarkę mieszkaniową. Utrzymanie administracji samorządowej będzie kosztowało 3.6 miliona złotych. Ponad dwieście tysięcy złotych trafi do jednostek OSP, na utrzymanie ich w gotowości bojowej. Utrzymanie szkół i przedszkoli kosztuje samorząd ponad 21.2 miliona złotych. W tym są koszty dowożenia dzieci do szkół, utrzymania stołówek, dokształcanie nauczycieli, zajęcia indywidualne dzieci i młodzieży. Szkoły podstawowe kosztują 7.9 miliona złotych, Gimnazja – 3.122 miliona złotych, przedszkola – blisko 2.2 miliona, przedszkola w szkołach – ponad pół miliona złotych. Budżetem ponad 5.3 miliona złotych dysponuje Szkołą Muzyczna w Domosławicach. Dokładnie 152 tysiące złotych gmina przeznaczy na ochronę zdrowia. Ponad 1.2 miliona złotych to wydatki na opiekę społeczną (GOPS: w tym na Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia Dziennego, na zasiłki stałe i okresowe czy dożywianie dzieci w szkołach). Ponad 11.2 miliona złotych to wydatki zapisane w dziale: Rodzina. Są tutaj wypłaty 500+, wypłaty zasiłków rodzinnych, wypłaty alimentów. Na gospodarkę wodno – ściekową samorząd przeznaczył 1.847 miliona złotych. Ponad milion to dotacja na kulturę: na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czchowie i ich filii, Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz świetlic wiejskich.

Miliony na inwestycje

- Ponad 12.5 miliona złotych to środki przeznaczone w przyszłorocznym budżecie gminy na inwestycje. Połowa tej kwoty to unijne i krajowe dotacje – zapewnia burmistrz Chudoba. Jakie zatem zadania zaplanowano na 2018 rok? Modernizacja dróg dojazdowych do pół będzie kosztowała 100 tysięcy złotych. 72 tysiące złotych przeznaczono na opracowanie projektu wodociągów w trzech miejscowościach: w Jurkowie, Wytrzyszczce oraz w Czchowie (ul. Garncarska). Powstanie projekt chodnika przy drodze krajowej w Jurkowie – 55 tysięcy złotych; chodnik w Złotej – dotacja dla powiatu w kwocie 40 tysięcy złotych; opracowana będzie dokumentacja dotycząca budowy drogi gminnej, która połączy ulicę Granice z droga krajową – 55 tysięcy złotych. Na modernizację dróg gminnych zapisano 400 tysięcy złotych, a 1.2 miliona złotych na przebudowę drogi gminnej Jurków – Równia w Jurkowie. 70 tysięcy złotych to koszt projektu remontu mostu na czchowskiej zaporze. Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Czchowie i Jurkowie będzie kosztowała 784 tysiące złotych. 20 tysięcy złotych radni wysupłają na remont budynku socjalno – komunalnego w Piaskach – Drużkowie, a 70 na obiekt po byłej szkole w Czchowie – Trawnikach. Zaplanowano też remont OSP Czchów – 10 tysięcy złotych; nowy parking przy OSP w Biskupicach Melsztyńskich 30 tysięcy złotych, odwodnienie i nowe wylewki w OSP Tworkowa – 60 tysięcy złotych; remont OSP Tymowa – 10 tysięcy złotych; termomodernizacja oraz malowanie dachu na budynku OSP w Złotej – 30 tysięcy złotych; a wykończeniowe prace w OSP Jurków będą kosztowały 10 tysięcy złotych. Ponadto 100 tysięcy złotych to koszt modernizacji bosika w Tymowej a 10 tysięcy montaż oświetlenia na boisku w Złotej.

Doceniona oświata i gospodarka komunalna

Na blisko 1.1 miliona złotych oszacowano prace – inwestycje w oświacie. Remont parkingu przy Zespole Szkół w Domosławicach – 30 tysięcy złotych; adaptacja poddasza w tym obiekcie na potrzeby szkoły– 100 tysięcy złotych, rozbudowa i nadbudowa szkoły w Tymowej to wydatek rzędu 288 tysięcy złotych; ponad 200 tysięcy złotych pochłoną prace w szkole w Złotej, a 450 tysięcy złotych w Centrum Kultury Muzycznej w Domosławicach (budynek, w którym miały być mieszkania dla nauczycieli). Gros środków trafi na gospodarkę komunalna i ochronę środowiska (w sumie ponad 5.7 miliona złotych). Zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w Złotej – Nowa Wieś, Złotej – Wielka Góra, projektu dokumentacji dla Jurkowa (Szotówka). Na budowę sieci wodociągowej w Tworkowej i Jurkowie oraz kanalizacji w Czchowie, Domosławicach, Biskupicach Radłowskich, Złotej i Tworkowej przeznaczono 1.522 miliona złotych. Kolejne 2.3 miliona złotych to inwestycja związana z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zaplanowano także dalsze prace przy Jeziorze Czchowskim na ten cel w sumie w różnych pakietach, gmina wyda około półtora miliona złotych. To kolejny etap odzyskiwania Brzegu Jeziora i wybudowania w tym miejscu infrastruktury turystycznej.

Grodzisko do odbudowy

Blisko 2.6 miliona złotych będzie kosztowała relacja projektu zagospodarowania Grodziska w Czchowie. Powstanie tutaj Szlak Militarno – Historyczny. Zakres prac jest ogromny, przewiduje m.in. powstanie ścieżki militarnej – o charakterze dydaktycznym, gdzie zostanie zaprezentowanych około 40 militariów, z kilku okresów historycznych. – To będzie ścieżka dydaktyczna, możliwość zobaczenia, w jaki sposób rozwijała się wojskowość. Myślę, że będzie to doskonała forma prezentacji historii wojskowości i militariów, a jednocześnie wielki atut turystyczny naszej gminy. Bo przecież rozwój turystyki to jeden z kierunków rozwoju naszej gminy – podkreśla burmistrz Chudoba.  Ścieżka militarna to tylko jeden z wielu aspektów projektu: pojawi się tutaj rozbudowana małą infrastruktura, w tym miejsce pod obiekt o charakterze gastronomicznym, cały teren wzgórza basztowego zostanie uporządkowany, zagospodarowana będzie zieleń, pojawią się ławeczki, ścieżki dla spacerowiczów, zaplanowano także miejsca postojowe – parkingowe. To będzie wizytówka miasta i gminy. Moim zdaniem całością powinna zarządzać gminna jednostka, Miejski Ośrodek Kultury Sporu i Rekreacji. Projekt koordynuje samorząd powiatu tarnowskiego i brzeskiego. Wstępny koszt inwestycji szacujemy na jakieś ponad trzy miliony złotych – wylicza gospodarza gminy Czchów. Początkowo wydawało się, że gmina zrealizuje szerszy projekt, ale środki na rozwój turystyki, samorząd wojewódzki znacznie „obciął”. W tej sytuacji trzeba było zrezygnować m.in. z planu budowy przytulnego hoteliku. 
Wracając do samej ścieżki warto dodać, że na terenie 8,5 hektara zostaną odbudowane i uzbrojone mury. Zaplanowano ustawione około 40 urządzeń walk pochodzących z średniowiecza, aż po czasy współczesne. I tak wybudowane zostaną drewniane pomosty i balustrady. Dodajmy, że całe wzgórze zostanie także oświetlone. Zabezpieczone zostaną również sanitariaty. – Liczymy na znaczny wzrost liczby turystów chcących oglądać tę atrakcję historyczno – turystyczną. Odnowa Grodziska ściśle związana jest z szerszymi planami rozwoju turystyki w gminie. W naszej strategii do roku 2024 przewidzieliśmy m.in. zadania z zakresu dalszych prac przy zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego – Gmina Czchów, tworzenie nowych miejsc noclegowych na obszarze Gminy Czchów. Odbudowy wspomnianego Grodzisko – Miejskiego Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości wraz z urządzenie militarnego szlaku historycznego przez wieki. Ale także w dalszej perspektywie kompleksowe wykonanie oznakowania infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Czchów, budowę, modernizację lokalnych tras turystycznych, modernizację kapliczek oraz  wyznaczenie tras tematycznych w skali obszaru LGD. Nie mniej ważna jest modernizacja obiektów sportowych (doposażenie) pod kątem ich turystycznego wykorzystania – dodaje burmistrz Marek Chudoba.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr032019

plus032019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .