Reklama
Lubcza. Wodociąg już działa
WYDARZENIA - Region Tarnowski
poniedziałek, 08 listopada 2021 00:00

wsk1Z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej trzech szczebli, wykonawców i pracowników Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” została dzisiaj oficjalnie zakończona i odebrana inwestycja wodno – kanalizacyjna w Lubczy i Woli Lubeckiej w gminie Ryglice. Inwestorem była spółka Dorzecze Białej, która swoim działaniem obejmuje teren czterech gmin Pogórza: Tuchowa, Ryglic, Ciężkowic i Rzepiennika Strzyżewskiego. – Dzięki tej inwestycji około półtora tysiąc mieszkańców obydwu wsi skorzysta z sieci kanalizacji sanitarnej oraz nowego wodociągu. Zarówno przygotowanie tego zadnia, jak i sama realizacja przebiegała bardzo sprawnie. Za co serdecznie dziękuję wykonawcy, inspektorowi nadzoru, władzom samorządowym gminy Ryglice, mieszkańcom Lubczy i Woli Lubeckiej, podległym mi pracownikom naszej spółki – mówił Wojciech Skruch, prezes zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”, a zarazem wiceprzewodniczący sejmiku samorządowego województwa małopolskiego.

 

Wielka inwestycja

wsk2Jak mówił prezes Wojciech Skruch Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zrealizowała  projekt w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem operacji była budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Lubcza i Wola Lubecka, gm. Ryglice. Projekt realizowany był systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Sieć wodociągowa - inwestycja

Sieć wodociągowa: 18,45 [km]
⎫    Przyłącza: 6,36 [km]
⎫    Hydrofornie: 2 [kpl]
⎫    Hydranty: 75 [szt]
⎫    Zasuwy: 452 [szt]

Sieć kanalizacyjna – inwestycja

⎫    Sieć kanalizacyjna: 22,45 [km]
⎫    Sieć kanalizacyjna zmodernizowana: 0,40 [km]
⎫    Przyłącza: 5,63 [km]
⎫    Przepompownie sieciowe: 15 [kpl]
⎫    Przepompownie przydomowe: 22 [kpl]
⎫    Studnie kanalizacyjne: 916 [szt]

Całkowita wartość projektu: 19 775 686,80 [zł];
Koszty kwalifikowane: 13 841 166,10 [zł]
Dofinansowanie projektu: 11 764 991,18 [zł]


Zaprojektowaną i wybudowaną sieć wodno-kanalizacyjną zinwentaryzowano do systemu informacji przestrzennej QGIS – programu służącego do gromadzenia, przetwarzania, a także wizualizacji danych geograficznych. Przetworzone dane w postaci cyfrowych map GIS zapisywane są w Bazie Danych na wewnętrznym serwerze Spółki.  – dodaje Wojciech Skruch. W celu prawidłowego funkcjonowania sieci oraz zabezpieczenia przed ewentualnym wystąpieniem skażenia sieci wodociągowej został dostarczony i zamontowany system płukania i dezynfekcji ozonem oraz urządzenie do monitoringu bakterii. Ścieki zebrane nowo wybudowaną siecią kanalizacyjną zostały przekierowane do oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Woda do sieci jest natomiast dostarczana z ujęcia wody w Lubaszowej – tłumaczy Wojciech Skruch.

Goście dopisali

Nie zabrakło przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podkreślał, że tego typu inwestycje pozwalają na odrobienie przez Polskę opóźnień cywilizacyjnych. – Gratuluję prezesowi Wojciechowi Skruchowi oraz pracownikom spółki skuteczności w pozyskaniu środków – mówił wicewojewoda Ryszard Pagacz. Natomiast wicemarszałek Małopolski Józef Gawron zwracał uwagę na sprawne przeprowadzenie zadania. – Ze swojej strony deklaruję wszelką pomoc dla gmin z Pogórza w pozyskaniu kolejnych środków – zapewniał wicemarszałek Józef Gawron. Starosta tarnowski Roman Łucarz mówił, że jakkolwiek powiat nie jest inwestorem, nie wspierał finansowo tego zadania, to wszelkie tego tupu inicjatywy cieszą. – To najlepszy dowód na to, że zgoda buduje – mówił Roman Łucarz. Gminę Ryglice, z powodu choroby burmistrza Pawła Augustyna, reprezentował wiceburmistrz Krzysztof Kukułka. – Takie inwestycje służą rozwojowi naszej gminy, która od trzech lat dynamicznie się rozwija. Tworzymy dobry klimat dla życia mieszkańców naszej gminy – zapewniał Krzysztof Kokoszka. Warto dodać, że na uroczystości obecni byli m.in. burmistrz Tuchowa, Magdalena Marszałek, burmistrz Ciężkowic Stanisław Kuropatwa, wójt Rzepiennika Strzyżewskiego Marek Karaś, szefowie samorządów gminnych Ryglic, Rzepiennika i Ciężkowic. W imieniu mieszkańców dziękowali radni i sołtys Woli Lubeckiej.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr122021

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .