Reklama
Spotkanie samorządowców. Tematem rozmowy była budowa drogi krajowej 75 Brzesko – Nowy Sącz
WYDARZENIA - Czchów
środa, 10 listopada 2021 00:00

Marszałek Małopolski spotkał się niedawno z włodarzami Czchowa – burmistrzem Markiem Chudobą oraz gminy Gnojnik – wójtem Sławomirem Paterkiem. Tematem rozmowy była budowa drogi krajowej 75 Brzesko – Nowy Sącz. 27 września został złożony wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Ten dokument otworzy możliwość rozpoczęcia prac budowlanych. Jednocześnie trwa debata z włodarzami gmin, przez które ma przebiegać nowa droga. Rozmowy trwają nieustannie, stąd moja dzisiejsza obecność na Sądecczyźnie. Mam nadzieję, że spokojny dialog doprowadzi do realizacji optymalnego wariantu trasy i m.in. dzięki temu nowo powstała droga usprawni transport i komunikację - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Nadal podtrzymuję stanowisko, że tak zwany wariant samorządowy jest najlepszym rozwiązaniem – tłumaczy burmistrz Marek Chudoba. Gmina Czchów w dalszym ciągu stoi na stanowisku akceptacji wariantu samorządowego, z uwagi na fakt, iż jest to wariant, najkorzystniejszy społecznie i ma akceptację kilku gmin, przez które ma przebiegać. Wariant ten omija duże skupiska siedlisk ludzkich, jak również przewiduje wyburzenia budynków w dużo mniejszej ilości niż pozostałe dwa warianty. Nasz wariant to konieczność wyburzenia 224 budynków, zaś pozostałe dwa warianty blisko czterystu – wylicza Marek Chudoba. Nie mniej istotny jest fakt, że wariant samorządowy omija ważne lokalnie centra miejscowości, a tym samym nie burzy dotychczasowego porządku funkcjonalnego i przestrzennego, ogranicza do minimum kolizje z infrastrukturą drogową: krajową, wojewódzką gminną i lokalną oraz infrastrukturą techniczną taką jak: sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne w tym światłowodowe i energetyczne. - Nie mam cienia wątpliwości, że wariant samorządowy wariant A jest najefektywniejszą propozycją drogową, krótszą od pozostałych wariantów o około 7 km, co w konsekwencji powoduje iż w przyszłości koszty jego budowy i utrzymania będą dużo niższe niż rekomendowanego wariantu C, a czas dojazdu zostanie zdecydowanie skrócony, a co za tym idzie radykalnie zostanie ograniczone skumulowane zużycie paliwa oraz zmniejszone do minimum zanieczyszczenie środowiska naturalnego – dodaje włodarz Czchowa.

Wariant C  dzieli miejscowość Tymowa na pół, przez co narusza integralność wsi oraz na trwałe odcina od siebie te fragmenty sołectwa, czego skutkiem będzie rozpad więzi społecznych i spójności terytorialno-kulturowej wsi Tymowa oraz całej Gminy Czchów. Utrudniony lub wręcz uniemożliwiony zostanie dostęp dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej i boiska sportowego, a część mieszkańców zostanie pozbawiona możliwości dotarcia do kościoła , cmentarza, świetlicy, komunikacji autobusowej i sklepów. Proponowany w wariancie C przebieg trasy nie był nigdy przewidywany w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów ani innych opracowaniach urbanistycznych. Taki stan prawny prowadził do wydawania bez ograniczeń pozwoleń na budowę i swobodne inwestowanie w budownictwo jednorodzinne, na które pozwolenia są wydawane do dnia dzisiejszego. To spowodowało, że na planowanym przebiegu trasy znajduje się największa liczba wybudowanych już lub będących w budowie, lecz nie odebranych i nienaniesionych na mapy, nowopowstałych budynków mieszkalnych, rekreacyjnych i gospodarczych. Zwiększa to znacznie liczę obiektów przeznaczonych do rozbiórki, a nie uwzględnionych w Państwa opracowaniu – dodaje burmistrz Marek Chudoba.
Przez to – zdaniem burmistrza Chudoby miejscowości Tymowa i Wytrzyszczka stracą swoje wysokie walory krajobrazowe, przyrodnicze, turystyczne i widokowe terenu. Wiele osób osiedlających się na tych terenach, wybrała je m.in. biorąc pod uwagę krajobraz z jego malowniczymi widokami i możliwości czynnego wypoczynku wśród ciszy i czystego powietrza . Wiele osób spoza miejscowości traktuje je, jako tereny rekreacyjne i korzysta z nich, uprawiając różnego rodzaju sporty. Umiejscowienie drogi szybkiego ruchu w tym wariancie zmieni nieodwracalnie krajobraz oraz zakłóci zarówno ciszę jak i jakość powietrza. Rozwiązanie to jest niekonstytucyjne, gdyż narusza zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i prawa. Jak stanowi orzeczenie TK z 24 maja 1994r. ( K.1/94) „ zasad zaufania w stosunkach między obywatelem a państwem przejawia się m.in. w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stanowiło ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż jego działania podejmowane pod rządami obowiązującego prawa i wszelkie związane z nimi następstwa będą także i później uznane przez porządek prawny”.

Wybór proponowanego przez projektanta wariantu C, świadczy tylko o tym, że wszystkie pozostałe czynniki poza ekonomicznymi nie mają żadnego znaczenia. Takie rozwiązanie jest przez samorząd terytorialny nie do zaakceptowania – mówi nam burmistrz Chudoba. Ponadto Burmistrz Czchowa wnosi o rzetelne przedstawienie kalkulacji kosztów ZZK oraz pokazanie metodyki obliczania kwot ujętych w przedmiotowym zestawieniu. Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji wg. wariantów ( pkt. 13 przedmiotowego protokołu ) budzi wątpliwości dotyczące przyjętych kosztów, np. rezerwa na roboty nieprzewidziane [ 1,4 % ] zawiera koszty, których wartość nie odpowiada żadnym regułom matematycznym. W związku z powyższym proszę o pokazanie metodyki obliczenia przedmiotowych kwot oraz ujednolicenie pozostałych elementów rozliczeniowych wraz z podaniem metodyki obliczeń. Według naszych szacunków rekomendowany przez projektantów wariant C inwestycji, z uwagi na jego długość i niekorzystną terenowo lokalizację jest przedsięwzięciem generującym zdecydowanie największe koszty inwestycyjne i powodującym konieczność budowy nieuzasadnionej, wysokiej liczby urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. To równocześnie determinuje w przyszłości nieporównywalnie wysokie koszty utrzymania tej drogi ponoszone przez zarządcę i podnosi finansowe wydatki użytkowników szlaku, zmuszonych do korzystania z dłuższego odcinka trasy.


Najbardziej niepożądanym jednak aspektem źle wybranego wariantu są społeczne skutki takiej decyzji, powodujące degradację społeczną więzi mieszkańców i niszczącą wielowiekowe uwarunkowania ludzkie i środowiskowe. Wnoszę więc kategorycznie, celem uniknięcia już powstających konfliktów społecznych i niegospodarnego wydatkowania publicznych środków, o powtórną wnikliwą analizę wszystkich stanowisk związanych z nową lokalizacją drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, celem podjęcia decyzji, które będą odpowiadać społecznym uwarunkowaniom oraz przyczynią się do ograniczenia kosztów inwestycyjnych i użytkowych. Rekomendowany przeze mnie i Radę Miejską w Czchowie, będącą reprezentantem woli lokalnej społeczności, wariant A inwestycji, jest rozwiązaniem pozwalającym zniwelować wszystkie negatywne uwarunkowania tej inwestycji. Proszę o powtórne przygotowanie rzetelnej analizy podnoszonych przez nas problemów i wizytę w naszej Gminie celem ich wyjaśnienia i dokonania korekty obecnej konfliktogennej społecznie i wątpliwej finansowo decyzji – napisał do GDDKiA burmistrz Marek Chudoba.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr122021

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .