Reklama
Samorządowcy przyjechali do Zakliczyna na zaproszenie burmistrza
WYDARZENIA - Region Tarnowski
poniedziałek, 18 października 2021 22:28

zakl1810Samorządowcy nie tylko z Małopolski spotkali się w Zakliczynie. Przyjechali tutaj na zaproszenie włodarza gminy – burmistrza Dawida Chrobaka. Dwudniowa konferencja poświęcona była współpracy gmin, powiatów i województw z administracją rządową oraz spółkami skarbu państwa, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców. Przy okazji dyskutowano o roli i możliwościach wsparcia kultury lokalnej, zarówno przez instytucje państwowe, jak i biznes. – Dla nas była to okazja do zaprezentowania osiągnięć, planów i promocji naszej gminy – mówi burmistrz Dawid Chrobak. Spotkanie zorganizował Związek Samorządów Polskich
Gospodarze gmin, powiatów i województw rozmawiali między innymi o Polskim Ładzie, kulturze i oświacie. – Spotykamy się po to, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania, ale także po to, by wymienić swoje doświadczenia. Od sześciu lat mamy partnera w rządzie, mamy partnera w powiecie tarnowskim, a od trzech lat mocno wspiera nas także samorząd województwa małopolskiego. Za to wszystko serdecznie dziękuję – mówił burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Włodarz Zakliczyna przybliżył gminę. Mówił, że tegoroczny budżet jest rekordowy pod względem inwestycji. W liczącej blisko 13 tysięcy mieszkańców gminie, na zadania inwestycyjne, w tym roku przeznaczono ponad 27 milionów złotych. – Nie byłoby nas na to stać, gdyby nie dotacje krajowe i unijne. Pozyskaliśmy na to ponad 22 miliony złotych – wyliczał burmistrz Dawid Chrobak. Wspomniał o budowie dwóch bloków w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus. Jeden, w którym zamieszka 40 rodzin jest budowany w Lusławicach, drugi – na trzydzieści rodzin,  powstanie w Paleśnicy. W tym roku gmina rewitalizuje także zakliczyński Rynek, remontuje drogi, buduje chodniki. Witając gości, burmistrz Zakliczyna mówił, że spotykamy się w Zakliczynie, aby podyskutować o możliwościach, o tym co jest przygotowane w ramach Polskiego Ładu o tych tematach i wyzwaniach, które są bardzo ważne dla samorządu. Związek Samorządów Polskich jest właśnie taką instytucją, który stara się współpracować z polskim rządem i wypracowywać dobre rozwiązania.


zakl1810bPodczas konferencji byli obecni członkowie władz Małopolski, między innymi wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron i wiceprzewodniczący sejmiku Wojciech Skruch. – Za kilka dni do naszych partnerów, gmin i powiatów, prześlemy założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Konsultacje potrwają kilka tygodni. Jestem przekonany, że nasze propozycje spotkają się z uznaniem samorządów, wychodzą bowiem na przeciw oczekiwaniom gmin i powiatów. Alokujemy wiele środków na ścianę wschodnią Małopolski – zapewniał wicemarszałek Małopolski Józef Gawron. Podczas spotkania, o płaszczyznach inwestycji, które zamierza sfinansować Małopolska, mówił Wojciech Skruch. – Samorządowcy zwracają się do nas z różnymi sprawami. Głównym tematem są jednak zawsze inwestycje. W latach 2021 – 2027 mamy na ten cel blisko 10 miliardów złotych. To absolutny rekord. Mam nadzieję, że pierwsze nabory wniosków uda się przeprowadzić już w przyszłym roku  – powiedział Wojciech Skruch. – Dużym problemem samorządowców jest w tym momencie zbudowanie finansowania i zapewnienie udziału własnego dla realizacji inwestycji. Z uwagi na ogrom zadań, które samorządy gminne mają do realizacji przykazane i coraz szczuplejszymi możliwościami samorządów, plus oczywiście te problemy wynikające z rynku, czyli ograniczona liczba wykonawców przy dużej ilości środków, jakie pozyskują, również i tych rządowych – zapewniał radny Wojciech Skruch.
Spotkanie zorganizował Związek Samorządów Polskich. – Jesteśmy stowarzyszeniem, które w tym momencie zrzesza już blisko 200 samorządów z całej Polski, różnego szczebla, małych gmin, dużych miast, także powiatów i sejmików wojewódzkich. Tak naprawdę powstaliśmy po to, żeby reprezentować interesy samorządów i żeby rozmawiać o problemach i później przedstawiać te postulaty stronie rządowej – mówi prezes Związku Adam Ciszkowski. Jego zdaniem rząd w końcu docenił rolę gmin i powiatów. – Od 2015 roku widać, jak zmienia się podejście państwa. Zmienia na lepsze, rzecz jasna. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Dróg Samorządowych to programy dedykowane gminom i powiatom – mówił Adam Ciszkowski. Tłumaczył, że liczy, podobnie jak wszyscy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostwie i marszałkowie województw na środki w ramach Polskiego Ładu. – Jestem przekonany, że nie tylko szybko uporamy się z kryzysem gospodarczym, ale także dogonimy pod koniec tej dekady, część krajów starej Unii Europejskiej – dodaje Adam Ciszkowski.


O możliwościach współpracy z samorządami gminnymi mówił Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju Tauron Polska Energia S.A. Jego zdaniem jest spore pole na działania promujące zielony ład oraz odnawialne źródła energii. Tego typu spotkania pozwalają  na uzyskanie efektu synergii w działaniach samorządów, państwa i firm branży energetycznej. – Zapraszam do współpracy z Tauronem. Nasza spółka obsługuje cztery województwa Polski południowej: Małopolskę, Śląsk, Opolskie i Świętokrzyskie – mówił Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju Tauron Polska Energia S.A. Natomiast Piotr Przednowek zachęcał do współpracy z Polskim Holdingiem Nieruchomości. Jest to instytucja, w której pakiet kontrolny akcji ma Skarb Państwa. – Mamy majątek o wartości ponad trzech miliardów złotych. Chętnie pomożemy gminom chociażby w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, na przykład z branży turystycznej – mówił Piotr Przednowek, Członek Zarządu ds. Rozwoju Polskiego Holdingu Nieruchomości. Założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawił Wojciech Skruch. Natomiast Robert Bażela, dyrektor Departamentu Dotacji i Pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mówił o ofercie programowej jego instytucji w odniesieniu do gmin. Zachęcał do śledzenia oferty konkursowej. Wspieramy działania gminy nie tylko na płaszczyźnie inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale także dotujemy jednostki OSP, programy ochrony powietrza, projekty edukacyjne – mówił Robert Bażela, dyrektor Departamentu Dotacji i Pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W ramach spotkania odbyły się warsztaty na temat budowania kultury lokalnej. Burmistrz Dawid Chrobak przybliżył funkcjonowanie placówki kultury gminy Zakliczyn, wskazał na ogromna rolę kulturotwórczą jednostek OSP, KGW, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń. Wskazał także na źródła finansowania tego typu przedsięwzięć. – To środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządu województwa małopolskiego, ale także z fundacji, które działają przy dużych koncernach, jak chociażby Orlen i PGNiG – tłumaczył. O potrzebie budowy silnej marki kulturalnej każdej gminy czy powiatu wspomniała w rozmowie z nasza redakcją także Anna Pilarczyk Członek Zarządu, Burmistrz Ogrodzieńca. Zdaniem wójta Gnojnika Sławomira Paterka – w kulturę trzeba tak samo inwestować jak w drogi czy rozbudowę sfery inwestycji komunalnych. Dodajmy, że spotkanie sfinansowano miedzy innymi z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Związek Samorządów Polskich
zakl1810cPowstał 7 sierpnia 2017 roku  jako nowe ogólnopolskie stowarzyszenie pod nazwą „Związek Samorządów Polskich”. Gmina Zakliczyn była jednym z założycieli stowarzyszenia. Celem ZSP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez: inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów; prowadzenie działalności edukacyjno – doradczej skierowanej do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, które pełnią funkcję w organach jednostek samorządu terytorialnego, osób pełniących funkcje w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego, osób zatrudnionych w administracji samorządowej. W ostatnich latach wyraźnie zmieniły się uwarunkowania rozwoju społeczności lokalnej, co jest związane m.in. ze zmianami preferencji mieszkańców, postępem technologicznym (internet, telekomunikacja, transport) oraz przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Odchodzi się od rozwoju w rozumieniu miast, wsi, powiatów, województw, metropolii. Mówi się o obszarach funkcjonalnych obejmujących tereny niezamykające się w granicach administracyjnych.
Praktyczny wymiar to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Nowoczesne zarządzanie wymaga partnerskiej współpracy na poziomie horyzontalnym (pomiędzy gminami) oraz wertykalnym (pomiędzy gminą, powiatem, regionem). Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy mocno ograniczają współpracę JST na różnych poziomach, a dotychczasowe korporacje samorządowe łączą JST o zbliżonym charakterze (związek miast, związek powiatów, związek gmin wiejskich, itd.). Związek Samorządów Polskich (ZSP) ma zadanie reprezentować JST wszystkich szczebli, co w sposób naturalny odzwierciedla obecny kierunek rozwoju samorządności. Stowarzyszenie kładzie jeszcze większy nacisk na współpracę, dobro wspólne oraz mieszkańca, który przecież jednocześnie jest członkiem samorządu gminnego, powiatowego  i  wojewódzkiego. Mając na uwadze zbliżone cele statutowe, deklarujemy wolę współpracy ze wszystkimi podmiotami którym przyświecają chęć działania na rzecz lokalnych społeczności i dalsze dążenie do szeroko rozumianego rozwoju. Jako przedstawiciele środowisk samorządowych chcemy wspierać dobre inicjatywy i działania, inicjować dobre zmiany, promować obiektywizm oraz chęć pracy na rzecz lokalnych społeczeństw.  
Zarząd Związku Samorządów Polskich: Adam Ciszkowski, Prezes Zarządu, Burmistrz Halinowa, Jakub Chełstowski, Wiceprezes Zarządu, Marszałek Województwa Śląskiego Remigiusz Górniak, Wiceprezes Zarządu, zastępca Burmistrza Sulejówka, Dawid Chrobak, Wiceprezes Zarządu, Burmistrz Zakliczyna, Mariusz Chrzanowski, Członek Zarządu, Prezydent Łomży, Anna Pilarczyk, Członek Zarządu, Burmistrz Ogrodzieńca, Dorota Chilik, Członek Zarządu, Wójt Gminy Miejsce Piastowe.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr112021

prosp02

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .