Reklama
Borzęcin. Strażacy maja powody do radości
WYDARZENIA - Borzęcin
poniedziałek, 30 sierpnia 2021 00:00

Parlamentarzyści, samorządowcy trzech szczebli samorządu, druhowie z OSP Borzęcin Górny, ale także z innych jednostek działających na terenie gminy oraz mieszkańcy Borzęcina uczestniczyli w niedzielnym, oficjalnym otwarciu budynku remizy, który teraz będzie służył nie tylko miejscowym fajermanom, ale także będzie miał charakter obiektu wielofunkcyjnego. - Przygotowaliśmy tutaj również pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz na biuro poselskie. Już dzisiaj pełnią w nim swoje dyżury poseł Stanisław Bukowiec z Porozumienia Jarosława Gowina oraz poseł Piotr Sak z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Zachęcam innych parlamentarzystów Ziemi Tarnowskiej, jak również senatorów, do skorzystania z tego pomieszczenia – mówi naszej redakcji Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina.


Uroczysta msza
Uroczystości rozpoczęła msza święta, koncelebrowana, odprawiona w miejscowym kościele parafialnym. Pojawili się tutaj druhowie z pocztami sztandarowymi oraz liczne grono gości i mieszkańców. Modlono się w intencji strażaków i ich rodzin. W homilii podkreślono ogromna rolę jaką strażacy pełnią w lokalnych społecznościach. Podkreślono, że druhowie nie tylko ratują mienie, zdrowie i życie mieszkańców gminy i powiatu, ale także uczestniczą we wszelkiego rodzaju uroczystościach o charakterze religijnym i patriotycznym. Są to organizacją społeczna, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie gminy. Duchowni modlili się za wszystkich druhów, tych którzy dzisiaj działają w strukturach OSP, za tych którzy z racji wieku, nie wspierają tylko OSP oraz za tych którzy odeszli na wieczną służbę. Po uroczystej mszy świętej, uczestnicy przeszli pod obiekt OSP, gdzie odbyła się część oficjalna. Tutaj dokonano odznaczenia druhów seniorów. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa odebrał wójt Janusz Kwaśniak.

Skąd pieniądze
Pod koniec 2020 roku zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123”. Roboty rozpoczęto w maju 2019r. A zakończono w październiku 2020r. W ramach projektu wykonano rozbiórkę istniejącego budynku Borzęcin 564 (były sklep) oraz rozbudowę i przebudowę istniejącego obiektu remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, która polegała na wydłużeniu istniejącego budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, a na poddaszu salę szkoleniową. Przebudowywana część istniejąca zyskała zewnętrzny podnośnik panoramiczny dla osób niepełnosprawnych – mówi wójt Janusz Kwaśniak. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Na parterze wykonano zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Na miejscu rozebranego budynku handlowego powstał plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi wpisując się tym samym w zamierzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Borzęcin Górny Centrum. Przebudowa części istniejącej polegała na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika panoramicznego dla osób niepełnosprawnych, wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w powiązaniu z projektowanym podnośnikiem oraz wykonaniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Koszt inwestycji (bez wyposażenia) zamknął się kwotą 2 milionów 367 tysięcy 163 złotych. Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dotację w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 milion 126 tysięcy 342 złotych. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 173 tysiące 283 złote. Ponadto projekt uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 606 tysięcy 522 złotych. Wkład własny gminy do realizacji zadania wyniósł 461 tysięcy 16 złotych – wylicza wójt Janusz Kwaśniak.

Goście dopisali
Jak już wspomnieliśmy parlamentarzyści, samorządowcy trzech szczebli samorządu, druhowie z OSP Borzęcin Górny, ale także z innych jednostek działających na terenie gminy oraz mieszkańcy Borzęcina uczestniczyli w tym wydarzeniu. Parlament RP reprezentowali posłowie Józefa Szczurek – Żelazko, poseł Stanisław Bukowiec oraz poseł Piotr Sak. Był radny wojewódzki poprzednich kadencji Adam Kwaśniak, starosta brzeski Andrzej Potępa, gminę reprezentowali wójt Janusz Kwaśniak, zastępca wójta Tadeusz Żurek, przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek, dyrektor GOK Piotr Kania oraz pracownicy UG oraz GOPS. Nie zabrakło komendanta powiatowego PSP w Brzesku, przedstawicieli policji oraz szefa struktur powiatowych ZOSP RP Marian Zalewski. Poseł Stanisław Bukowiec mówił, że gmina Borzęcin działa jak w szwajcarskim zegarku – Kilka razy byłem w gminie, widziałem z rozmachem prowadzone inwestycje chociażby Strefę Aktywności Gospodarczej. Widać, że gmina ma bardzo sprawnego menadżera w osobie wójta Janusz Kwaśniaka – mówił poseł Stanisław Bukowiec. Poseł Józefa Szczurek – Żelazko podkreślała, że ta inwestycja to dowód na to, że współpraca na linii samorząd gminy – samorząd wojewódzki oraz gmina i rząd przynosi widoczne efekty. Ten obiekt jest tego najlepszym przykładem – mówiła poseł Józefa Szczurek – Żelazko. Natomiast Piotr Sak gratulował skuteczności z pozyskaniu środków. - Ze swojej strony deklaruję pomoc, a mieszkańców zapraszam na dyżury poselskie, które odbywają się w oddanym dzisiaj do użytku budynku – podkreślał poseł Piotr Sak. Gratulacje dla strażaków złożył starosta Andrzej Potępa. - Mam też dobrą informację. Droga pomiędzy Przyborowem, a Borzęcinem, zostanie gruntownie wyremontowana. To ostatnia droga powiatowa w gminie, która czeka jeszcze na modernizację. Ale to się zmieni – zapewniał Andrzej Potępa.

Festyn i koncert
Uroczyste otwarcie Budynku Wielofunkcyjnego połączone zostało z Festynem Strażackim. W ramach festynu były m.in.: koncerty Antony Esca i gwiazdy wieczoru RONNIE FERRARI, występ Orkiestry Dętej z Okulic, atrakcje i animacje dla rodzin z dziećmi, pokaz sprzętu strażackiego, prelekcja pt. "Zapomniane zawody" oraz liczne konkursy z nagrodami. Ponadto na gości czekały bogato wyposażone stoiska gastronomiczne, BEZPŁATNE zjeżdżalnie dmuchane i bańki mydlane, stoiska promocyjne, degustacje i inne. W trakcie festynu była  możliwość zaszczepienia się (bez rejestracji, po okazaniu dowodu osobistego) jednorazową szczepionką Johnson&Johnson. Skorzystało z tej oferty… kilkadziesiąt osób. - Koncert Ronniego Ferrari był niesamowity. Tyle w nim energii – świetnie się bawimy. Mam nadzieję, że po pandemii kolejne tego typu imprezy zorganizuje nasz wójt – mówili młodzi ludzie.


Odkurzanie historii...

Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Górnym założona została 20 października 1905 roku z inicjatywy właściciela Dworu Stanisława Sadowskiego oraz ówczesnego wójta gminy Borzęcin. Aczkolwiek są informację, że takie próby poczyniono już w 1855 roku. 
W chwili założenia straż liczyła 13 ochotników w tym 6 osób „sikawkowych", i 6 „konewkowych". Na czele drużyny stał komendant zwany „przodownikiem". Pierwszym sprzętem druhów były drewniane sikawki i bosaki służące do rozrywania palących się budynków. Sprzęt ten przechowywano w budynku starej karczmy, a na początku lat trzydziestych gmina wybudowała mały drewniany budynek. W roku 1927 ufundowany został pierwszy sztandar dla OSP. Dzięki odwadze, poświęceniu i determinacji mieszkańców Borzęcina sztandar przetrwał czas okupacji i do dnia dzisiejszego znajduje się w jednostce. W 1930 roku jednostka obchodziła jubileusz 25-lecia, na którą przybyły zaproszone poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicznych miejscowości. Z tej okazji jednostkę wyposażono w motopompę silnikową o wydajności 400 l/min. Zakupiono również wóz konny do przewożenia sprzętu. Na 377 "gwoździach" mieszczących się na pamiątkowej tablicy wykonanej przez miejscowego malarza Władysława Dudę znajdują się nazwiska fundatorów motopompy zwanej wtedy „sikawką". Po zakończeniu wojny, strażacy przy pomocy gminy, rozpoczęli budowę nowej remizy. Obiekt oddano do użytku w 1950 roku, a po rozbudowie w latach 1983-1985 oraz po późniejszych remontach Dom Strażaka do dziś służy mieszkańcom Borzęcina Górnego. Od 1998 roku obserwujemy dynamiczny rozwój jednostki, która ma na swoim stanie cztery samochody bojowe, w tym zabytkowego żuka.


Dom Ludowy po remoncie
Podczas uroczystego obiadu, w Domu Ludowym, wójt Janusz Kwaśniak wspomniał także o zakończonym niedawno remoncie budynku Domu Ludowego, siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Zadanie było częścią projektu realizowanego z budżetu gminy Borzęcin przy wsparciu dwóch programów unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020.  Wartość umowna zaplanowanych robót zamyka się kwotą 1 139 913,24 zł brutto, przy czym wsparcie ze środków Unii Europejskiej stanowi 600 247 zł, a wkład własny budżetu gminy Borzęcin 539 666,24 zł. Termin realizacji zadania to marzec 2021 roku.  Dom Ludowy w Borzęcinie to jeden z najczęściej używanych obiektów przez mieszkańców gminy. Mieści się tu siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Odbywają się w nim nie tylko imprezy organizowane przez GOK, bibliotekę, przedszkole czy szkołę, ale też np. spotkania okolicznościowe seniorów, próby ZPiT „Borzęcanie”, zebrania i szkolenia, sesje rady gminy czy imprezy prywatne mieszkańców. Lista zadań remontowych przewidzianych do wykonania była długa. Najpilniejszy był remont dachu, który w kilku miejscach przeciekał. Ponadto, w obrębie sali imprez wykonano wymianę systemu klimatyzacji, gruntownej renowacji poddany został parkiet, przebudowana instalacja elektryczna. Zadanie przewidywało również adaptację akustyczną sali imprez, malowanie, modernizację okna scenicznego, systemu rolet okiennych oraz wydzielenie zaplecza. Wykonano także remont głównych schodów wejściowych, prace przy nawierzchni placu zewnętrznego i nawierzchni rampy oraz wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego. Remontu doczekała się także sala zlokalizowana na I piętrze budynku z balkonem włącznie. Zakupiony został ponadto mobilny system do streamingu i rejestracji wydarzeń z możliwością transmisji do Internetu. Do tej pory w ramach wspomnianych projektów udało się doposażyć GOK w system monitoringu z promiennikami podczerwieni oraz sprzęt elektroniczny potrzebny w pracy instytucji (serwer plików, komputery, drukarki, sprzęt fotograficzny). Modernizacji doczekała się też kuchnia i pomieszczenia pomocnicze, głównie poprzez zakup profesjonalnego sprzętu gastronomicznego i poprawiającego komunikację.  Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie z budżetu gminy, przy wsparciu środków pochodzących z dwóch źródeł zewnętrznych, tj.: działania 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” realizowanego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Kwartet Na Przedgórzu”. Łączna wartość obu projektów to kwota 1 367 146,32 zł – wylicza wójt Janusz Kwaśniak.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102021

pr102021sp

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .